Σεμινάρια - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

mitemaskΔίκτυα και Επικοινωνίες

13 Ιουλ 2012 (πριν από 6 χρόνια και 5 μέρες)

389 εμφανίσεις

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζέας 80-82 – Πειραιάς 185 34
Τηλ: 210-4142 562 Φαξ: 210-4142494
E-mail: gdiasyn@unipi.gr
– web site: http://career.unipi.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
http://elearn.medialab.ntua.gr

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ, χάρις στην πολυετή εμπειρία των μελών του, διαθέτει σε
βάθος γνώσεις τόσο για την ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου όσο για τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία
προσφέρει ειδικευμένη κατάρτιση.
Τα σεμινάρια παρέχονται αποκλειστικά μέσω Internet, διαδικασία που επιτρέπει σε οποιονδήποτε
ενδιαφερόμενο να τα παρακολουθήσει από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή ακόμα και του Εξωτερικού.
Με το πέρας της διαδικασίας Τηλεκπαίδευσης και μετά από μία Γραπτή και Προφορική Εξέταση στις
εγκαταστάσεις των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, παρέχεται στους επιτυγχόντες επίσημο Δίπλωμα
από το ΕΜΠ (Πιστοποιητικό Ειδίκευσης) από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ.
Τα σεμινάρια που παρέχονται είναι τα εξής :
1. Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Android Εφαρμογών
2. Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0
3. Εισαγωγή στη C# και το .NET 4.0
4. SPSS: Στατιστικές εφαρμογές και ανάλυση δεδομένων
5. Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα Linux
6. Εισαγωγή στο Autocad 2010 2D
7. Εισαγωγή στη Δημιουργία Δυναμικών Websites με το Joomla CMS
8. Εισαγωγή στο Web Design με χρήση του προγράμματος Dreamweaver (CS4)
9. Εισαγωγή στα multimedia με χρήση του προγράμματος Flash (CS4)
10. Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java (Sun Certified Java Programmer)
11. Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ και Τεχνολογίες Διαδικτύου
12. Προχωρημένες Γνώσεις Δικτύων - Cisco Certified Network Associate (CCNA)
13. Εισαγωγή στο Δυναμικό Web Design και την PHP-MySQL
14. Matlab : Προγραμματισμός και Εφαρμογές
Οι αιτήσεις συμμετοχής για τον τρέχοντα εκπαιδευτικό κύκλο υποβάλλονται μέχρι 5/3/2012.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: secretariat@medialab.ntua.gr

Τηλ.: 210-7241721, Fax: 210-7292666, Site: http://elearn.medialab.ntua.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Υπεύθυνη του Γρ. Διασύνδεσης

Καθ. Ν. Γεωργόπουλος

Σ. Ταμπούρη