Μελέτη Κλιματισμού για Βιομηχανική Εγκατάσταση

Harisis VrellasΜηχανική

13 Μαϊ 2012 (πριν από 4 χρόνια και 6 μήνες)

2.351 εμφανίσεις

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη κλιματισμού μιας βιομηχανικής εγκατάστασης. Αρχικά πραγματεύεται το σκοπό και την αναγκαιότητα της εγκατάστασης ενός συστήματος κλιματισμού με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ιδανικών συνθηκών άνεσης για άνετη και υγιεινή διαβίωση στους κλειστούς χώρους. Στη συνέχεια αναφέρεται στους διάφορους τύπους συστημάτων κλιματισμού και με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή τους σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χώρου. Επίσης, αναφέρεται στον εξοπλισμό καθαρισμού, προώθησης και διανομής του αέρα και στην περιγραφή των εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για την κατασκευή ενός συστήματος κλιματισμού. Ακόμη, γίνεται αναλυτική περιγραφή των τρόπων με τους οποίους υπολογίστηκαν τα ψυκτικά φορτία, οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (με ψυχρομετρία), καθώς επίσης οι ανεμιστήρες, οι αεραγωγοί και τα Fan Coils. Μετά γίνεται εκπόνηση μιας πλήρους μελέτης κλιματισμού – αερισμού σε μια εγκατάσταση, η οποία περιέχει δύο εναλλακτικούς τρόπους κλιματισμού για τις δύο κύριες κατηγορίες χώρων του κτηρίου. Τέλος, γίνεται σύγκριση των διαφορετικών τροπών κλιματισμού για κάθε περίπτωση βάσει οικονομικών και τεχνικών κριτηρίων. Λέξεις–Κλειδιά: Κλιματισμός, Τεχνητός Αερισμός, Ψυκτικά Φορτία, Ψυχρομετρία, Αεραγωγοί, Fan Coil Units, VRV

Η ανάκτηση του κειμένου δεν ήταν εφικτή