εδώ - Agia Napa Municipality

gumneckgargleΗλεκτρονική - Συσκευές

7 Οκτ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες)

164 εμφανίσεις

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

2010
-
2011

CULTURAL WINTER 2010
-
20
11
KULTURPROGRAMM IM WINTER 2010
-
2011
KULTURELLA PROGRAMMET VINTER 2010
-
201116
Οκτωβρίου
/2010
-

22

Οκτωβρίου

/2010
5
ο

Μεσαιωνικό

Φεστιβάλ

Αγίας

Νάπας(9:00
μμ

Μεσαιωνικό

Μοναστήρι
)


16
October

-

22

October

5
thAgia

Napa

Medieval

Festival


(9:00
pm

Agia

Napa

Medieval

Monastery
)16
Oktober

2010


2
2

Oktober

2010

5
te

Mittelalterliches

Festival

Agia

Napa

( 21
Uhr

Mittelalterliches

Kloster
)


16 Oktober 2010


22

Oktober 2010

5e Medeltidsfestivalen Agia N
apa


(21:00 Medeltidsklostret)04/11/2010


Κυπριακοί

&
Ελληνικοί

Παραδοσιακοί

Χοροί

Χορευτικός

Όμιλος

Δήμου

Αγίας

Νάπας

Cyprus

&
Greek

Traditional

Dances

Agia Napa Municipal Dancing Group

Zypriotische &

Griechische Traditionelle Taenze
Tanzverein des Gemeindeamtes von Agias Napa

Cypriotiska och grekiska traditionella danser
Agia Napas kommuns dansgrupp


11/11/2010


Καντάδες και Παλιά Ελληνικά ΤραγούδιαΜαντολινάτα

Δήμου

Παραλιμνίου

Serenades

and

Forgotten

Greek

Songs

Paralimni Municipal Mandolin Group

Serenaden und alte griechische LiederMandolinenorchester des Gemeindeamtes von Paralimni


Serenader och bortglömda grekiska sånger
Paralimnis kommunala
mandolingrupp


18/11/2010


Κλασική

Μουσική
Collegium

Cyprium

Classical Music

Collegium Cyprium

Klassische Musik
Musikgruppe
«
Collegium Cyprium
»

Klassisk musik
«
Collegium Cyprium
»

25/11/2010


Ελληνική

Μουσική

&
Τραγούδια
Μουσικό Σχήμα «Χορωδία των Ονείρων»
Τραγούδι

Έλενα

Σολέα

Greek Music and Songs

Musical Group «Dream`s Coir »
Singer Elena Solea

Griechische Musik &
Lieder
Musikgruppe
«
Chorodia ton oneiron
»
Singen Elena Solea

Grekisk musik och sång
Musikgruppen
«
Drömkören

»

S
å
ng

Elena

Solea


02/12/2010


Κυπριακοί Παραδοσιακοί Χοροί & Τραγούδια


Πολιτιστικός

Όμιλος

«
Βασιλιτζιά
»

Cyprus
Traditional Dances
& Songs


«Vasilidjia» Cultural Group

Zypriotische Traditionelle Taenze & Lieder
Kulturverein

«
Vasilitzia
»
Traditionella cypriotiska danser & sånger
Kulturgruppen
«
Vasilitzia
»


09/12/2010


«Ελληνική Λαϊκή Νότα»
Ελληνική Μουσική και Χοροί
Μουσικό Σχήμα Πολιτιστικού Ομίλου
«Κάβο Γκρέκο» Αγίας Νάπας
Χορευτικός Όμιλος Δήμου Αγίας Νάπας«
Greek

Popular

Music

Note
»
Greek Music, Songs and DancesMusical Group of
the
Agia Napa Cultural
Association
«
Cavo

Greco
»

and Agia Napa Municipal Dancing Group


«
Griechische Volks
-

Note
»
Griechische Musik und Taenze

Musikgruppe des Kulturvereines
«
Kavo Gkreko
»


von AgiaNapa Tanzverein des Geme
indeamtes von Agia Napa

«
Grekiska folktoner
»
Grekisk musik, sång och dans
Musikgrupp från Agia Napas kulturella förening
«
Cave Greco
»

och Agia Napas kommuns dansgrupp


16/12/2010


Χριστουγεννιάτικη Μουσική & Τρα
γούδια


Φιλαρμονική Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου

Christmas Music and SongsCyprus Police force Philharmonic Band

Weihnachts
-

Musik und Lieder
Philharmonischeorchester der Polizei Zyperns

Julmusik och sang
Cypriotiska poliskårens filharmoniska orkester23/12/2010

Χριστουγεννιάτικη

Μουσική
,

Τραγούδια και Κάλαντα από όλο τον Κόσμο

Μουσικό Σχήμα «Άρωμα Γυναίκας»


Christmas

Music
,

Songs and Carols from all over the World
Musical Group «Scent of a Woman»

Weihnachts
-

Musik,
Lieder und Weihnachts
-

Gesang von der ganzen Welt
Musikgruppe
«

Aroma Gynekas
»

Julmusik
Sånger inför julen från hela världen
Musikgrupp
«
Aroma Gynekas
»
30/12/2010

Ελληνική

Νησιώτικη

Παραδοσιακή

Μουσική

και

Χοροί


Μουσικό

Σχήμα

«
Ηχοχρώματα
»Χορευτικός

Όμιλος

Δήμου

Αγίας

Νάπας

Greek Island Traditional Music

Musical Group «Echoxromata»


Agia Napa Municipal Dancing Group


Griechische Insel
-

Traditionelle Musik und Taenze

Musikgruppe
«
Echochromata
»

Tanzverein des Gemeindeamtes von Agia Napa


Traditionell musik från greksika öarrna

Musikgrupp
«
Echoxromata
»

Agia Napas kommuns dansgrupp


13/01/2011


Ελληνική Λαϊκή Μουσική, Τραγούδια & Χοροί


Κουαρτέτο

Μπουζουκιών

«
Τα

Τέλια
»

Greek

Popular

Music

Songs

&
Dances


Bouzouki Quartet «Ta Telia»

Griechische Volksmusik, Lieder & Taenze
Bouzoukiquartett
«
Ta Telia
»

Grekisk folkmusik, sång och dans
Bouzoukikvartetten
«
Ta Telia
»


20/01/2011


Ελληνικές Νότες

από την Αγία Νάπα
Ελληνική Λαϊκή Μουσική, Τραγούδια & Χοροί
Μουσικό Σχήμα Μαρία Ζηντίλη
Χορευτικός Όμιλος Δήμου Αγίας Νάπας


«
Greek

Music

Notes

from

Agia

Napa
»
Greek

Music
,
Songs

and

Dances
Maria

Zintili

Musical Group


Agia Napa Municipal Dancing Group

Griechische Musiknotes von Agia Napa
Griechische Volksmusik, Lieder & Taenze
Musikgruppe Maria Zintili
Tanzverein des Gemeindeamtes von Agia Napa

«
Grekiska musiktoner från Agia Napa
»
Grekisk musik, sång och dans
Maria Zintili’s musikgrupp
Agia Napas kommuns dansgrupp


27/01/2011


The

Jazz

Concert
Jazz

Μουσική και ΤραγούδιαΜουσικό

Σχήμα

«
Blue

Voice
»

The Jazz Concert
Jazz Music and Songs
Musical Group «Blue
Voice»

Das Jazzkonzert
Jazz Musik und Lieder
Musikgruppe
«
Blue Voice
»

Jazzkonserten
Jazzmusik och sang
Musikgruppen
«
Blue Voice
»


03/02/2011


Λάτιν

,
Μοντέρνους

ΧορούςΧορευτική

Ομάδα

Σιακαλλής

Latin, Modern Dances
Dancing Group Siakallis

Latein, Moderne Taenze
Tanzgruppe Siakallis

Latinsk modern dans
Dansgruppen

Siakallis
10/02/2011


Κυπριακή

,
Ελληνική

Μουσική

&
ΧοροίΜουσικό

Σχήμα

«
Οι

Λάς
»

Cyprus

and Greek Traditional Music and Dances
Musical Group «I Las»

Zypriotische und Griechische Musik & Taenze
Musikgruppe
«
I Las
»Cypriotisk och grekisk traditionell musik och dans
Musikgrupp
«
I Las
»

17/02/2011


Magic Show

The Godfather
Χρήστος

Σφηκουρής

Magic Show
The Godfather Christos Sfikouris

Magische Show
Der Godfather Christos Sfikouris

Magisk show
Gudfadern

Christos

Sfikouris


22/02/2011
Κλασική

Μουσική
Κρατική

Ορχήστρα

Κύπρου

Classical

Music
Cyprus

State

Orchrestra

Klassische MusikZypriotisches Staats
-
Orchester

Klassisk musik
Cypriotiska statens orkester


24/02/2011


Ελληνικοί

Παραδοσιακοί

Χοροί
Λαογραφικός

Όμιλος

Λεμεσού

Greek Traditional DancesLimassol Cultural Association


Griechische Traditionelle Taenze

Volksverein von Limassol


Grekiska traditionella danser

Kulturella föreningen, Limassol


27/02/2011


Παιδική

Καρναβαλίστικη

Εκδήλωση
Δημαρχείο

Αγίας

Νάπας

Great Children Carnival Parade
Agia Napa
Town Hall

Karneval
-

Veranstaltung mit Kinder
Gemeinde

von

Agia

Napa


Barnens stora karnevals parad
Agaia

Napas

stadshus


03/03/2011


«Αθάνατο Ελληνικό Τραγούδι»
Κυπριακή , Ελληνική Μουσική & Χοροί


Μουσικό Σχήμα «Ανατολή»Με τον Ηλία ΚουλουμήΧορευτικός Όμιλος Δήμου Αγίας Νάπας

«
Deathless

Greek

Song
»
Greek Music, Songs and Dances

Musical Group
«Anatoli
» Ilia Kouloumi
Agia Napa Municipal Dancing Group«
Unsterbliche Griechische Lieder
»
Zypriotisch
-

Griechische Musik & Taenze
Musikgruppe
«
Anatoli
»

Mit Ilia Kouloumi
Tanzverein des
Gemeindeamtes von Agia Napa

«
Odödlig grekisk sång
»
Grekisk musik, sång och dans
Muskgrupp
«
Anatoli
»

Ilia Kouloumi
Agia Napas kommuns dansgrupp

10/03/2011


Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί
Πολιτιστικός Όμιλος «Ανάδυση» Παραλιμνίου

Greek Folk Dancing
Cultural Group «Anadysis» From Paralimni

Griechische Traditionelle Taenze
Kulturverein
«
Anadysi
»

von Paralimni

Grekisk folkdans
Kulturella gruppen
«
Anadysi
»
från Paralimni

17/03/2011


Έντεχνη

Ελληνική

ΜουσικήΜουσικό

Σχήμα

«
Alterna
»

Artistic Greek Music


Music Ensemble «Alterna»

Kunstvolle Griechische Musik
Musikgruppe
«
Alterna
»

Konstnärlig greksik musik
Musikensamble
«
Alterna
»24/03/2011

Ελληνική Νησιώτικη
Παραδοσιακή Μουσική και Χοροί

Μουσικό Σχήμα «Ανατολική Μεσόγειος»Χορευτικό Συγκρότημα «Κίμων» Ξυλοτύμπου


Cyprus Tradition
Cyprus Traditional Music and Dances
Musical Group «Anatoliki Mesogios»

Dancing Group «
Kimon» Xylotimbou

Griechische Traditionelle Insel
-

Musik & Taenze
Musikgruppe
«
Anatoliki Mesogeios
»
Tanzgruppe
«
Kimon
»

von Xylotympou

Grekiska öarnas traditionella musik och danser
Musikgrupp
«
Anatoliki Mesogeios
»
Dansgrupp
«
Kimon
»
från

Xylotymbou
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

01
-
12
-
2010

-

06
-
01
-
2011


04
-
12
-
2010 Σάββατο
-

5:00 μ.μ.Πανηγυρική Ηλεκτροφώτιση
Χριστουγεννιάτικης Διακόσμησης
με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Αστυνομικής Δύναμης
Κύπρου και άλλων Μουσικών Σχημάτων σε Χριστουγεννιάτικες
Μελωδίες και Τραγούδια. Πλούσια δώρα


Άφθονο κρασί
-

Πυροτεχνήματα


12
-
12
-
2010 Κυριακή
-

2:00 μ.μ.


6:00 μ.μ.Οι Σύνδεσμοι Γονέων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Αγίας
Νάπας σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Νάπας διοργανώνουν
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην Κεντρική Πλατεία Αγίας
Νάπας. Συμμετέχουν: Χορευτικές Ομάδες και Μουσικά
Σχήματα σε ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγ
ραμμα.

Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Παζαράκι.


26
-
12
-
2010 Κυριακή 4:00μ.μ

Στην Κεντρική Πλατεία Αγίας Νάπας θα μπορείτε ακούσετε
Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες και να γευθείτε τα
Χριστουγεννιάτικα Εδέσματα που θα ετοιμάζονται στο
Αγροτόσπιτο.


31
-
12
-
2010
Παρασκευή
-

9:00 μ.μ.


πρωίαςΠανηγυρική Εκδήλωση Υποδοχής του νέου Έτους 2011 στην
Κεντρική Πλατείας Αγίας Νάπας με μουσική και τραγούδια από
Μουσικά Σχήματα και Χορευτικές Ομάδες καθώς και
Πυροτεχνήματα. Στο Αγροτό
σπιτο θα ψήνονται παραδοσιακά
εδέσματα τα οποία θα προσφέρονται δωρεάν όπως και κρασί
στους επισκέπτες. Με την υποδοχή του νέου έτους 2011 θα
κοπεί και θα μοιραστεί η παραδοσιακή Βασιλόπιτα, καθώς
επίσης θα προσφερθεί και παραδοσιακή σούπα.


06
-
01
-
2011 Πέ
μπτη 7:00 π.μ.
-

10:00 π.μ.Οι Εορτασμοί των Αγίων Θεοφανείων θα τελεστούν στον Ιερό
Ναό της Παναγίας Αγίας Νάπας και θα ακολουθήσει η Βάπτιση
του Τιμίου Σταυρού και ο Καθαγιασμός των Υδάτων στο
Λιμανάκι Αγία
ς Νάπας. Θα συμμετέχει η Φιλαρμονική του
Δήμου Παραλιμνίου και Άγημα Στρατού. Θα βραβευθεί ο
πρώτος κολυμβητής. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του
Λιμανιού θα ακολουθήσουν Κυπριακοί Παραδοσιακοί Χοροί
και Τραγούδια.
CHRISTMAS CELEBRATION PROGRAMME

0
1
-
12
-
2010


06
-
01
-
2011


04
-
12
-
2010
Saturday
-
5:00 pm.Festive Lighting of the Christmas Decorations with the participation of


the
Cyprus Police Force Philharmonic Band and other Musical Ensembles


performing Christmas Melodies and Carols.Presents
-
Free wine

Fireworks


12
-
12
-
2010
Sunday
-
2:00 pm.


6:00 pm.The Parents Associations of the Agia

Napa Primary and Kindergarten


Schools

in co
-
operation with Agia Napa Municipality are organising a


Christmas Celebration in the Central Square of Agia Napa. Participants:


Dancing and Musical Groups. Christmas charity bazaar.


26
-
12
-
2009

Sunday


4:00 pm.
At the Central Square of Agia Napa you can listen to Christ
mas
Melodies

and taste the Christmas Delicacies that will be prepared at the
Cyprus Traditional Farm House
«
Agrotospito
»
.


31
-
12
-
2010
Friday
-

9:00 pm.


dawn


You can enjoy yourselves in the Central Square of Agia Napa with Music

and Christmas Melodies and Carols. Experience the firing of the traditional

clayoven, the cooking of traditional delicacies and the visitors of the

Cyprus

Traditional Farm House
«
Agrotospito
»

will enjoy free wine. On the

welcoming of New Year 2011, the traditional New Year’s cake


«
Vassilopita
»
will be cut and shared out, followed by the traditional soup.


06
-
01
-
2011

Thursday
-
7:00 am.
-

10:00 am.


The Epiphany celebrations will be held a
t the Agia Napa Church, followed

by the baptism of the Holy Cross and the Blessing of the Waters at the

Agia Napa Harbour, with the participation of the Paralimni Municipal

Philharmonic Band. The winner who brings the Holy Cross out of the
water

will be given a prize. Cyprus Traditional dances and songs will
follow.WEIHNACHTSVERANSTALTUNGS
-

PROGRAMM04
-
12
-
2010

Samstag 17 Uhr


Festbeleuchtung der Weihnachtsdekoration mit Teilnahme des
Zypriotischen Polizei Orchesters und anderen Musikgruppen welchen
Wei
hnachtsmelodien und Weihnachtslieder auffuehren. Geschenke,
Gratiswein, Feuerwerk


12.12.2010

Sonntag 14


18 Uhr


Die Elternvereinigung von Volksschule und Kindergarten aus Agia
Napa in Co Operation mit der Gemeinde von Agia Napa organisieren
eine Weihnachtsfeier au
f dem Hauptplatz von Agia Napa.

Tanz
-

und Musikgruppen nehmen in einem reichen Kulturprogramm
teil.
Eine Weihnachtsbasar findet fuer einem guten Zweck statt.


26.12.2010

Sonntag 16 Uhr


Auf dem Hauptplatz in Agia Napa koennen sie Weihnachtsmelodien
hoeren und
Weihnachtskoestlichkeiten kosten, welche vom
traditionellen Bauernhaus
«
Agrotospito
»

zubereitet wurden.


31.12.2010

Freitag 21 Uhr


Tagesanbruch


Feierliche Emfang des Neues Jahres 2011 findet am Hauptplatz von
Agia Napa statt wo sie Musik und Lieder geniessen koennen.
Es
nehmen Musik
-

und Tanzgruppen teil als auch Feuerwerk. Am
Bauernhaus
«
Agrotospito
»

traditionelle Koestlichkeiten werden
zubereit
et und an die Besuchern gratis anbieten als auch Wein.

Zum Neujahr 2011 wird der traditionelle Kuchen
«
Vassilopita
»

angeschnitten und verteilt.
Es folgt die traditionelle Suppe.


06.01.2011

Donnerstag 7 Uhr


10 Uhr


Die Epiphany (Dreikoenigstag) Feier wird in der
Panagia Kirche von
Agia Napa abgehalten. Es folgt die Taufe des Heiligen Kreuzes und
Segnung des Wassers am Hafen von Agia Napa unter der Teilnahme
des Philharmonischeorchesters des Gemeindeamtes von Agia Napa.
Der Gewinner, welcher das Heilige Kreuz aus d
em Wasser holt,
erhaelt einen Preis. Danach, bei dem speziell gestaltenen Platz am
Hafen folgen traditionelle zypriotische Taenze und Gesaenge.

PROGRAM FÖR JULFIRANDE

01
-
12
-
201006
-
01
-
2011


04
-
12
-
2010

Lördag
-
17.00


Stämningsfull tändning av
julbelysningen med deltagande av Cyperns
poliskårs filharmoniska orkester och andra musikensembles som
framför Julmelodier och Julsånger. Gåvor


Gratis vin
-

Fyrverkerier12
-
12
-
2010

Söndag
-
14:00
-
18:00


Föräldraföreningen från Agia

Napas förskola och daghem i samarbete
med Agia Napas kommun organiserar julfirande på centrala torget i
Agia Napa.Deltagare: Dans och musikgrupper. Välgörenhets julbasar.26
-
12
-
2010

Söndag


16:00.


På centrala torget i Agia Napa kan du lyssna på jul
musik och
provsmaka juldelikatesser som tillagas i den traditionella cypriotiska
bondestugan

«Agrotospito».

31
-
12
-
200

Fredag

-
20:00
-

soluppgångRoa er på centrala torget i Agia Napa med musik och julmelodier och
julsånger. Upplev tändningen av den tr
aditionella lerugnen,
tillagningen av traditionella delikatesser, och alla besökarna i den
traditionella cypriotiska bondestugan «Agrotospito» får gratis vin. N
är
vi firar in det nya året 2011
, skärs den traditionella Nyårskakan
«Vassilopita» upp och blir
utdelad, följt av den traditionella soppan.06
-
01
-
2011
Torsdag
-

07:00
-

10:00

Trettondagen firas i Agia Napas kyrka, därefter det heliga korsets dop och
välsingningen av det heliga vattnet i Agia Napas hamn, med deltagande
av Paralimnis kommuns filharmoniska orkester. Vinnaren som tar upp
det heliga korset ur havet får ett pris.
D
ärefter traditionella cypriotiska
danser och sånger.
Join the Walk

Agia Napa and the Sea

To

Get to Know a Different Dimension of Agia Napa‼


Offered free of charge by Municipality of Agia Napa

in collaboration with the Cyprus Tourism
Organisation and the Cyprus Tourist Guides Association


November 20
10March 201
1


Monday: English
-
German


Friday :

English
-
SwedishAgia Napa and the Sea: A Different Dimension


This
«
walk
»
interprets the historic connection of the area of Agia Napa with the sea and the recent development of
the village. The participants are driven to Cape Greco to walk up to th
e top of
«tigani» ( flat bottomed flying pan )
where they will have the chance to learn about the archaeology of the area, its connection with the sea, and get to
know its natural beauties. Then they will be driven to Agii Anargiri a chapel in the northern

part of Cape Greco.
After a coffee break the «
walk
» continues along the coast to the archaeological site of Makronisos.First to book, first to join‼

The tour is combined with a ride on a well
-
maintained «
wooden
»bus. Book in

advance, giving name and h
otel. The old bus can take up to thirty people.

Guiding: By qualified licensed CTO Guides

Duration: 3 hours, including a 20
-

minute break

Meeting point: Cyprus Tourism Organisation(CTO)Information Office 10:00 a.mBookings

and further Tourist Information:

Cyprus Tourism Organisation (CTO) Information Office


Opening hours:

Monday


Friday:0
8:30
-

13:30


12, Leoforos Kryou Nerou

CY 5330 Agia Napa, Cyprus


Tel:
2
3721796


Tours will not take place during public holidays


Organisers: The Municipality of Agia Napa

In collaboration with the Cyprus Tourism Organisation and the

Cyprus Tourist Guides Association


Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Εργαστήρια Ενηλικών

στο Δημοτικό Μουσείο Αγίας Νάπας «Θάλασσα»

Έτος 2010
Ημερομηνία

Δραστηριότητα


2/11/2010

Η τέχνη του πηλού και της κεραμικής


5⼱N⼲MNM

Μαθαίνω
Ε
λληνικά9
/11/2010

Παραδοσιακή δημιουργία καλαθιών/NN/2MNM

Χειροποίητη κοσμητική


16
/11/2010


Η τέχνη του πηλού με τον παραδοσιακό τροχό/NN/2MNM

Η τέχνη της υφαντικής23
/11/2010

Γευσιγνωσία κρασιών


26
/11/2010


Η τέχνη του πηλού και της κεραμικής (αρχαία αντίγραφα)/NN/2MNM

Η τέχνη της χαρακτικής3
/12/2010

Μαθαίνω
Ε
λληνικά7
/12/2010

Η τέχνη του γυαλιού10
/12/2010

Η τέχνη της
Αγιογραφίας14
/12/2010

Χειροποίητη κοσμητική17
/12/2010

Η τέχνη του ψηφιδωτού21
/12/2010

Γευσιγνωσία κρασιών


Έτος 2011

Ημερομηνία

Δραστηριότητα4
/01/2011

Μαθαίνω
Ε
λληνικά7
⼰N⼲MNN

Η τέχνη της χαρακτικής
11
/01/2011

Η τέχνη
του πηλού και της κεραμικής (αρχαία αντίγραφα)


14
/01/2011


Η τέχνη του γυαλιού18
/01/2011

Η τέχνη της Αγιογραφίας21
/01/2011

Χειροποίητη κοσμητική25
/01/2011

Γευσιγνωσία κρασιών28
/01/2011

Μαθαίνω
Ε
λληνικά1
/02/2011

Η τέχνη του ψηφιδωτού4
/02/2011

Παραδοσιακή δημιουργία καλαθιών


8
/02/2011

Η τέχνη της υφαντικής


11
/02/2011

Η τέχνη του πηλού και της κεραμικής (αρχαία αντίγραφα)


15
/02/2011

Η τέχνη της χαρακτικής18
/02/2011

Μαθαίνω
Ε
λληνικά22
/02/2011

Η τέχνη του γυαλιού25
/02/2011

Η τέχνη της Αγιογραφίας1
/03/2011

Χειροποίητη κοσμητική4
/03/2011

Η τέχνη της υφαντικής8
/03/2011

Μαθαίνω
Ε
λληνικά11
/03/2011

Η τέχνη του ψηφιδωτού15
/03/2011

Παραδοσιακή δημιουργία καλαθιών


18
/03/2011

Χειροποίητη κοσμητική


22
/03/2011

Η τέχνη του πηλού και της κεραμικής (αρχαία αντίγραφα)


25
/03/2011

Η τέχνη της χαρακτικής29
/03/2011

Γευσιγνωσία κρασιών

Educational Programmes & Workshops for Adults

at Agia Napa Municipal
Museum

THALASSA
YEAR 2010


Date

Activity


02/11/2010

The Art of Clay and Ceramic


05/11/2010

Learning Greek


09/11/2010


Traditional Basket making


12/11/2010

The Handmade Jewelers


16/11/2010

The Art of Clay with Traditional clay
-
wheel


19/11/2010

The Art of Weaving


23/11/2010

Wine Tasting


26/11/2010

The Art of Clay and Ceramic (ancient copies)


30/11/2010

The Engraving Art


03/12/2010

Learning Greek


07/12/2010

The Art of Glass


10/12/2010

The Art of Hagiography


14/12/2010

The Handmade Jewelers


17/12/2010

The Art of
Mosaic


21/12/2010

Wine Tasting
YEAR 2011


Date

Activity

04/01/2011

Learning Greek


07/01/2011

The Engraving Art


11/01/2011

The Art of Clay and Ceramic (ancient copies)


14/01/2011

The Art of Glass


18/01/2011

The Art of Hagiography

21/01/2011

The Handmade Jewelers


25/01/2011

Wine Tasting


28/01/2011

Learning Greek


01/02/2011

The Art of Mosaic


04/02/2011

Traditional Basket Making


08/02/2011

The Art of Weaving


11/02/2011

The Art of Clay and Ceramic (ancient copies)


15/02/2011

The Engraving Art


18/02/2011

Learning Greek


22/02/2011

The Art of Glass


25/02/2011

The Art of Hagiography


01/03/2011

The Handmade Jewelers


04/03/2011

The Art of Weaving


8/03/2011

Learning Greek


11/03/2011

The Art of Mosaic


15/03/2011

Traditional Basket Making


18/03/2011

The Handmade Jewelers


22/03/2011

The Art of Clay and Ceramic (ancient copies)


29/03/2011

Wine Tasting