D i s t r i b u t e d D y n a m i c F a u l t - T o l e r a n t C h a n n e l

globedeepΚινητά – Ασύρματες Τεχνολογίες

24 Νοε 2013 (πριν από 2 χρόνια και 11 μήνες)

51 εμφανίσεις

Η ανάκτηση του κειμένου δεν ήταν εφικτή