Zytona Project Report

friendshomeopathInternet και Εφαρμογές Web

4 Δεκ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 7 μήνες)

133 εμφανίσεις

Zytona

Project ReportBudget


CV


Site Map


press

Plåtslagaregatan 55
60348

Norrköping
Tel : 0739 56
59 70


E
-
mail :
info@zytona.com
We
are a Swedish company licensed
:
Momsreg.nr/VAT
-
nr
SE700410113001

Abdulwahed Mansour BUDGET PLAN

Normal EF+HB

Nollpunkt

intäkter

ÅR 1

ÅR 2

FÖRSÄLJNING 25% (exkl. Moms)

368000

57740

FÖRSÄLJNING 12% (exkl. Moms)

0

FÖRSÄLJNING 06% (exkl. Moms)

0

ÖVRIGA intäkter

0

SUMMA INTÄKTER

368000

0

57740

KOSTNADER

MATERIAL/VAROR

0

0

0

TÄCKNINGSBIDRAG

368000

0

57740

0

TÄCKNINGSGRAD

100

100

0

LÖNER ANSTÄLLDA (netto)

0

0

ARBETSGIVARAVGIFTER

0

0

ÖVRIGAPERSONALKOSTNADER

0

HYRA

0

0

EL

0

0

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

10320

10320

Bilkostnader

9600

9600

REDOVISNINGSKOSTNADER

7400

7400

TELEFON

6720

6720

MARKNADSFÖRING

14400

14400

FÖRETAGSFÖRSÄKRING

0

RENHÅLLNING OCH STÄDNING

0

Legoarbeten

0

ÖVRIGA KONSTNADER

4800

4800

AVSKRIVNINGAR

0

0

RÄNTEKOSTNADER och över . Finans.kostn

4500

4500

SUMMA FASTA KOSTNADER

57740

0

57740

RESULTAT

310260

0

0

F
-
SKATT (42,7%)

132326

0NETTO

177934

0Zytona

Sitemap

Home page

Contact
Zytona

Contact Us

About Us

IT Jobs

Client Login

Login Home

Login SMS

Login CMS

Zytona
Terms &
Conditions

Web

Design

Web Design
Overview &
Related Services

Web Design
Packages

Small websites

Portfolio
-

Small

Large websites

Portfolio
-

Large

Mobi sites

Flash design

Website
Maintenance
Packages

Once Off Website
Maintenance

SLA / Monthly
Website
Maintenance

Website Database
Development

MySQL & PHP

Database Portfolio

SQL

Ecommerce

Ecom Portfolio

Mobi Database

Search Engine
Optimization

Google Ad words
Internet Marketing
Packages

Google Adwords
Does it work

SEO

What is SEO ?

Web Hosting

Free SEO Video
Series

Logo

Design


Logo Design &
Related Services
Overview

Professional
Logo Design
Packages

Basic Logo
Design

SME Logo
Design

Logo Portfolio

Business Card

Letterhead

Car Wrap

Professional
Corporate
Identity Design

Corporate
Identity Design

Corporate
Identity Portfolio

Logo Design
Money Back
Guarantee

Logo Design
Testimonials

Mobile Marketing


Mobile Marketing
Overview & Related
Services

Bulk SMS Software
-

Send Personalized
Bulk SMS'

Bulk SMS Software

Once Off Bulk SMS
Push

Bulk MMS Push

SMS Competition
Software

SMS Competition
Software

SMS Campaign
Manager

Compare

Rules & Guidelines

Interactive Corporate
SMS Survey Tool

SMS Surveys

SMS Training

Mobi Sites created
for Mobile Phones

Basic Mobi Site

Intelligent Mobi Site

Mobi Portfolio

CMS


Content
Management
Overview & Related
Services

Joomla Content
Management System

Joomla CMS Website

Joomla Portfolio

Joomla Extensions

Corporate CMS

Why CMS?

DotNetNuke

Wordpress

Social Media


Social Media
Marketing
Overview

Social Media
Marketing
Services

Social Media
Marketing

What is Social
Media
Marketing?

Social Media
Blog