1. Интернет. Видове браузъри. Най-често използвани графични ...

flameluxuriantΔιαχείριση Δεδομένων

16 Δεκ 2012 (πριν από 5 χρόνια και 7 μήνες)

1.702 εμφανίσεις


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА

Обществен интернет портал civil
-
portal.org


администрация
и поддръжка
СъдържаниеТема

1

Интернет. Видове браузъри. Най
-
често използвани графични и
текстови формати.

2

civil
-
portal
.
orgструктура и функционалност.

3

phpbb


функционалност

4

phpbb


админис
трация, модерация и поддръжка.

5

Модули за администрация: Услуги, Документи, Протоколи.

6

Рекапитулация. Упражнение. Въпроси.


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА

1.

Интернет. Видове браузъри. Най
-
често използвани
графични и текстови формати


WWW

World Wide Web (WWW)
, букв. световна паяжина, е хипертекстова
система

за представяне на
мултимедийна информация от влизащи в състава на
Интернет

компютри, наричани мрежови
сървъри (уебсървъри, web servers). Под мултимедийна информация се разбира съвкупност от
текст, графични изображения, видеоклипове, звукозапис и анимаци
я. В това отношение това е
най
-
добрата услуга в Интернет.

Информацията в WWW се представя чрез хипертекстови документи, наречени уебстраници
(или просто страници, webpages), всяка от които се намира на сървър някъде в Интернет и се
открива от клиента чрез
URLелектронния адрес на страницата.


URL

URL

(съкращение от
Uniform Resource Locator
) е стандартизиран адрес на даден ресурс,
например документ или страница, в
Интернет

или друго пространство. Всяка страница в
World
Wide Web

има URL, който я идентифицира уникалн
о. Той определя не само адреса в мрежата,
но и типа на обекта на конкретния web
-
възел. Освен това той съдържа идентификатор, който
определя метода на достъп до дадения обект. URL обикновено се състои от три части:
Името на протокола, който ще се използва
за транспортиране на ресурса върху WebИмето на компютъра, върху който е разположен ресурсътИмето на самия ресурс, дадено като път


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА
Браузъри

IE, Mozzila, Opera, Chrome …

Г
рафични и текстови формати

.jpg

-

често използван метод за компресия на
растерни изображения
. Включва компресия със
загуба на данни, така че позволява намаляване на размера

на файловете за сметка на
намаляване на качеството на изображението. Поради спецификата на използвания метод за
компресия, JPEG е по
-
подходящ за снимки, отколкото за изображения, съдържащи големи
едноцветни области.

.gif

-

графичен формат използван широко

в
интернет
, когато трябва да се съхрани
изображението

на
лого

или малка
анимация
. Цвет
овата палитра на
пикселите

в една
изображение в GIF е ограничен до 256 цвята от 16,7 милиона
-

Което прави този формат
неподходящ за съхраняване на фотоизображени
я.

.txtтекст;
.docMS Word
,
.rtf

-

Rich Text Format
, майкрософт;
.pdf

-

Portable Document Format,
Адоби

2.

civil
-
portal
.
orgструктура и функционалност


I.

Домейни:


Ще се регистрира един основен домейн от 2. клас:
www
.
civil
-
portal
.
org

и още 4 от 3. клас з
а
всяка община, съответно:
byala.civil
-
portal.orgdolnichiflik.civil
-
portal.orgdevnia.civil
-
portal.orgsuvorovo.civil
-
portal.org
Всеки домейн сочи към самостоятелен сайт на община.“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА


II.

Дизайн:

Фиг. 1 Начален общ портал
1

5


2

1
2

1
1

6

7

1
0

3


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА
Фиг. 2 сайт на община1

5


6

1
1

1
2

4


2


8


1
0


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТАФиг. 3 форум

1

5


1
1

2


6

4


9

1
0


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА

III.

Модел на концептуалното решение


Фиг. 4 общ модел на решението
Апликация и презентацияНачален портал ниво 0

Сайт

Бяла


ниво 1

Сайт

Д. чифлик


ниво 1

Сайт

Девня


ниво 1

Сайт

Суворово


ниво 1

База данни

База данни

База данни

База данни


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА
IV.

Концепция на базата данни


Фиг. 5
ERD


Протоколи
общински съвет

Административни
услуги

контактидокументи

актуализира

потребители

мнеиния

теми

съдържа

създава модерира

създава модерира


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА

V.

ФункционалностОсновните обособени части на сайтовете са

(
виз. фиг. 1,2,3
)
:
Глава (1)


място за лого и з
аглавни надписиМеню 1 (2)


общи информации


линкове към ниво 1Меню 2 (3)


общи информации


линкове към ниво 0Меню 3 (4)


функции линкове към ниво 1Меню 4 (5)


общи информации


линкове към ниво 1Поле 1 (6)


описание на функциите (
mouseover
)По
ле 2 (7)


избрана актуална информация за общинитеПоле 3 (8)


фотогалерияПоле 4 (9)


спомагателно (търсене, ...)Секция 1 (10)


място за съдържание според избраното менюПета 1 (11)


вход към администраторския панелПета 2 (12)


допълнителни информа
цииАдминистрация на съдържанието


модулна система актуализация на

съдържанието в датабазите:
Модул
-

Решения на общинския съветМодул
-

Административни услугиМодул
-

КонтактиМодул
-

ДокументиМодулТърсенеОбщинска собственостДруги
-

резултат от

предварителното проучванеМейлинг форум:“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТАЩе се интегрира форум на базата на
phpbb

3.0
,
който ще предоставя възможности за

Мейлинг форумАдминистрацияМодериране
VI.

Технологии
HTML 4.0CSSJavaScriptPHPMySQL


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА


3.

phpbb


ф
ункционалност

phpBB е популярен софтуерен пакет за създаване на интернет форуми, написан на програмния
език
php
. phpBB е съкращение на PHP Bulletin Board. Разпространява се като
свободен софтуер

под лиценз
GNU General Public License
. Може да се изтегли от официалния уеб сайт на проекта.


Feature

phpBB2

phpBB3

General

License:

GPL

GPL

License Price:

Free

Free

Programming Lang
uage:

PHP

PHP

Latest Version:

2.0.23

3.0.5

Release Date:

17 Feb, 2008

31 May, 2009Basic Features

UTF
-
8 Support:

No

Yes

User Preferences:

Yes
User Preferences
Page:
Preferences, Avatar, and Signature
[?]

Yes
User Preferences
Complete
Modularised Control Panel
--

See
Below for details
[?]

Moderation:

Yes
Moderation
Simple Moderator
Controls
[?]

Yes
Moderation
Complete
Modularised Control Panel
--

See
Below for

details
[?]

Administration:

Yes
Administration
Frameset
-
style
Control Panel
[?]

Yes
Administration
Complete
Modularised Control Panel
--

See
Below for details
[?]

Search Engine spider
Handling:

No

Yes
Search Engine spider
Handling
Editable Spider/Crawler/Bot

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА

List and Management
[?]

Unread message tracking:

Yes
Unread messa
ge
tracking
Session based read/unread
tracking
[?]

Yes
Unread message tracking
Full
Persistent read/unread tracking
--

Not
limited by per
-
visit sessions
[?]

Private Mess
age System:

Yes

Yes

Statistics:

Yes

Yes
Security


Permanent Bans:

Yes

Yes
Permanent Bans
Including
reason shown to user and Moderator
comment
[?]

Tempo
rary Bans
(Suspension):

No

Yes
Temporary Bans
(Suspension)
Including Reason show
n
to user and Moderator comment
[?]

Permissions:

Yes

Yes
Permissions
Advanced

and
Customisable Permissions System
--

See below Permissions Section for
additional details
[?]

Paid Security Code Audit:

No

Yes

Form Handling:

Yes
Form Handling
Session based
forms
[?]

Yes
Form Handling
User based
forms
[?]

Type Aware Parameter
Handling:

No

Yes

Type Aware Database Layer:

No

Yes

Password Hashin
g:

Yes
Password Hashing
Method:
MD5
[?]

Yes
Password Hashing
Method:
Multiple R
uns, Salted, and/or MD5
[?]


Anti
-
Spam


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА


CAPTCHA Visual
Confirmation:

Yes

Yes
CAPTCHA Visual
Confirmation
Customise Difficulty and
CAPTCHA Noise
[?]

Flood Control:

Yes

Yes


Groups:

Yes

Yes

ACLs:

Yes

Yes

Blacklist:

Yes

Yes

Banning:

Yes

Yes

Suspensions:

No

Yes

Warnings:

No

Yes

Use
r Logging:

No

Yes

User Post IP Logging:

Yes

Yes

Report Posts:

No

Yes

Post Moderation:

Yes

Yes


Data Management

MySQL:

Yes

Yes
MySQL
MySQL 3.23+,
MySQLi
[?]

MSSQL Server:

Yes

Yes

MSSQL ODBC:

Yes

Yes

Pos
tgreSQL:

Yes

Yes

MS Access:

Yes

No

Oracle:

No

Yes

Firebird:

No

Yes

SQLite:

No

Yes


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА

Database (DBMS) Backups:

Yes (MySQL Only)

Yes

Database (DBMS) Restore:

Yes (MySQL Only)

YesPost/Topic Pruning:

Yes

Yes
Registration

COPPA Registrations:

Yes

Yes
COPPA Registrations
Toggle
On/Off
[?]

Limit Registration Attempts:

Yes

Yes

Set min/max Username
Length:

No

Yes

Set min/max Password
Length:

No

Yes

Limit username Chars:

No

Yes

Set Password Complexity
Requirements:

No

Yes

Force Password Ch
ange:

No

Yes

Allow/Disallow e
-
mail
Address Re
-
usage:

No
Allow/Disallow e
-
mail Address
Re
-
usage
Duplicate E
-
mails are always
disallowed
[?]

Yes
Allow/Disallow e
-
mail Address
Re
-
usage
Allow or Disallow Duplicate
E
-
Mail Addresses
[?]


Posting


Topic Display Method:

Flat

Flat

BBCode:

Yes

Yes


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА

Custom BBCode Buttons:

No

Yes


HTML in posts:

Yes

No

Smilies/Emoticons:

Yes

Yes

Quoting:

Yes
Quoting
Nested
[?]

Yes
Quoting
Nested, Configurable
maximum nested depth
[?]

Quote Multipl
e Posts:

No

Yes
Quote Multiple Posts
Multiple
post quoting through Topic Review
[
?]

Formatting Toolbar:

Yes

Yes

Word Censors:

Yes

Yes

Syntax Highlighting:

No

Yes

Attachments:

No

Yes (Multiple)

Post Drafts:

No

Yes

Polls:

Yes

Yes

Multiple Poll Option Voting:

No

Yes

User based Poll Tracking:

No

Yes

Allow/Disallow Vote
Change:

No

Yes

Beaten
-
to
-
Posting Review:

No

Yes

Posting Preview:

Yes

Yes

Flood Control:

Yes

yesAtta
chments


Automatic Image
Thumbnails:

No

Yes


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА

Attachment Types:

No

Yes
Attachment Types
Images,


Documents, Audio Streams, Video
Streams, Archives
[?]

Mu
ltiple Attachments:

No

Yes

Attachment Placement:

No

Yes
Attachment Placement
Inline
and/or standard
[?]


Caching


Database Query Caching:

No

Yes

Template Caching:

No

Yes

Arbitrary Data:

No

Yes

Manual Cache Refreshing:

No

Yes


Profiles / Memberlist

Custom Profile Fields:

No

Yes

User Posting Stats:

Yes

Yes

User Instant Messengers:

Yes

Yes

User Profile details:

Yes

Yes

Memberlist Searching:

No

Yes

Disallow Non
-
Registered
User Memberlist Viewing
:

No

YesSearch System

Fulltext Native:

Yes

Yes
Fulltext Native
Using fulltext
native Search Plug
-
in
[?]


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА

Customised Topic Search:

No

Yes

Customised Forum

Search:

Yes

Yes

MySQL fulltext:

No

Yes
MySQL fulltext
Using included
MySQL fulltext Search Plug
-
in
[?]

Author Search:

Yes

Yes

Advanced Search:

Yes

Yes

View unanswered posts:

Yes

Yes

Active/New Topics:

No

Yes

Posts Since Last Visit:

Yes

Yes

Search Flood Control:

Yes

Yes


Forums

Catego
ries:

Yes

Yes

Password Protected Forums:

No

Yes

Forum Specific Styles:

No

Yes

URL Link Redirect Forums:

No

Yes
URL Link Redirect
Forums
Toggle on/off Redirect
Count
[?]

Forum Rules:

No

Yes

Subforums:

No

Yes
Subfo
rums
Unlimited Nested
Levels
[?]

Last Post:

Yes

Yes

Forum Pruning:

Yes

Yes

Display Active Topics:

Yes

Yes

Subscribe to Forums:

No

Yes
Subscribe to Forums
E
-
mail,
Jabber/XMPP Notifications
[?]

Subscribe to Topics:

Yes

Yes
Subscribe to Topics
E
-
mail,

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА

Jabber/XMPP Notifications
[?]

Bookmark Topics:

No

Yes

Topic Sorting:

No

Yes
Topic Sorting
Sort by Author,
Selectable Post Time, Replies, Subject
and Views in descending or ascending
order
[?]

Post Sorting:

No

Yes
Post Sorting
Sort by Author,
Selectable Post Time, and Subject in
descending or ascending order
[?]

Topic Participation Tracking:

No

Yes

Print Topics:

No

Yes

E
-
mail Topics:

No

Yes
E
-
mail Topics
E
-
mail Topic to
friend with Language choice
[?]


User Control Panel

User Signatures:

Yes

Yes

User Avatars:

Yes

Yes

User Ranks:

Yes

Yes

Users Online List:

Yes

Yes

User

Preferences:

Yes

Yes

User Profile Settings:

Yes

Yes

Manage Saved PM/Post
Drafts:

No

Yes

Manage Bookmarks:

No

Yes

Manage Attachments:

No

Yes

Manage Subscribed Topics:

No

Yes

Custom Profile Fields:

No

Yes

Friends/Foe List:

No

Yes


Private Messaging

Additional PM Folders:

No

Yes

Customisable PM Filter
No

Yes


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА

Rules:

Send to Multiple Recipients:

No

Yes
Send to Multiple
Recipients
Groups and/or Users
[?]

Send Blind Carbon Copies:

No

Yes

Send to Groups:

No

Yes

Forward Messages:

No

Yes

Address Book:

No

Yes
Address Book
Using Friends
list
[?]

Message Drafts:

No

Yes

Export Messages:

No

Yes

Attachments for Messages:

No

Yes

Conversation View:

No

Yes

Custom Message Handling
Rules:

No

Yes


Usergroups

Group Types:

Yes: Hidden, Closed, Open

Yes: Hidden, Closed, Open, Request

UCP Group Management:

Yes

Yes

UCP Manage Group
Memberships:

Yes

Yes

Multiple Group Leaders:

No
Multiple Group Leaders
Single
Group Leader/Moderator only
[?]

Yes
Multiple Group
Leaders
Multiple Group Leaders
[?]

Custom Group Colours:

No

Yes

Group Ranks:

No

Yes

Group Avatars:

No

Yes

Group
-
based Memberlist
Display:

No

Yes


Moderation Control Panel

Global Moderators:

No

Yes

Forum Moderators:

Y
es

Yes


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА

Topics/Posts Moderation
Queue:

No

Yes

Manage Reported
Topics/Posts:

No

Yes

Topic History:

No

Yes

Forum/Topic Logs:

No

Yes

Localised Moderator Logs:

No

Yes

Post Editing:

Yes

Yes

Post Locking:

No

Yes
Post Locking
Post Locking
prevents user from editing post
[?]

Post Details:

Yes

Yes

Change Post Author:

No

Yes

Quick
-
Mod Tools:

Yes

Yes
Quick
-
Mod Tools
Expanded
[?]

Moving Topics:

Yes

Yes

Move Multiple Topics:

Yes

Yes

Merging Topics:

No

Yes

Merging Posts:

No

Yes

Merging Mu
ltiple Topics:

No

Yes

Split Topics:

Yes

Yes

Locking Topics:

Yes

Yes

Deleting Topics:

Yes

Yes

Copying Topics:

No

Yes

Global To
pics:

No

Yes

Announcement Topics:

Yes

Yes

Sticky Topics:

Yes

Yes

Manage Bans:

No

Yes
Manage Bans
Manage
Suspensions (Temporary Bans),
Permanent Bans, plus reason for
ban
[?]

Manage User Warnings:

No

Yes

Banning by Username:

No

Yes

Banning by E
-
mail Address:

No

Yes


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА

Banning by IP Address
:

No

Yes

User Notes:

No

Yes


Administration Control Panel

Founder S
tatus/Board
Creator:

No

Yes

Load Settings:

Yes

Yes

Prune Inactive Users:

No

Yes

Manage Ranks:

Yes

Yes

Manage Groups:

Yes

Yes

Manage Group
Memberships:

Yes

Yes

Manage Attachments and
Settings:

No

Yes

Manage User Attachments:

No

Yes

User Editing:

Yes

Yes
User Editing
Advanced
Interface
--

Complete User
Administration: Overview, profile,
preferences, permissions, groups,
avatar, signature, and settings
[?]

List Groups on Index:

No

Yes

Topic Icons:

No

Yes

Mass e
-
mail:

Yes

Yes

Manage report/denial
Reasons:

No

Yes

Module Management:

No

Yes

Custom BBCodes:

No

Yes

Custom Profile Fields:

No

Yes

Custom Profile Fields
Placement Options:

No

Yes
Custom Profile Fields
Placement Options
Required fields,
Optional but fields shown on
registration, Field shown in Profile,
Field shown in Memberlist, Field
sh
own in Topics, Moderator/Admin
Profile Field (hidden from user)
[?]


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА

Custom Profile Fields Data
Types:

No

Yes
Custom Profile Fields Data
Types
Dates, Integers, Text Fields,
Textareas, Menu lists, Toggle (on/off,
yes/no), Radio Buttons
[?]

Manage Bans:

Yes

Yes
Manage Bans
Manage
Suspensions (Temporary Bans),
Permanent Bans, plus reason for
ban
[?]

Banning by Username:

Yes

Yes

Banning by E
-
mail Address:

Yes

Yes

Banning by IP Address:

Yes

Yes


Styles

User Selectable Styles:

Yes

Yes

Permissions

Group Based Global
Permissions:

Yes

Yes

Group Based Moderator
Permissions:

Yes

Yes

Group Based Administration
Permissions:

Yes

Yes

Group Based Forum
Permissions:

Yes

Yes

User Based Global
Permissions:

Yes

Yes

User Based Moderator
Permissions:

Yes

Yes

User Based Administrati
on
Permissions:

Yes

Yes

User Based Forum
Permissions:

Yes

Yes

Admin Permission Roles:

No

Yes

User Permission Roles:

No

Yes

Moderator Permission Roles:

No

Yes

Forum Permission Roles:

No

Yes


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА

Notifications

E
-
mail:

Yes

Yes

4.

phpbb


админ
истрация, модерация и поддръжка

Администрация
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА
Модерация

5.

Модули за администраци
я: Услуги, Документи,
Протоколи


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТАУслуги

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТАДокументи

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор №08
-
23
-
42
C

„Повишаване капацитета на СГО и създаване на
устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и
община Долни Чифлик”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАП
АЦИТЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА
Протоколи


6.

Река
питулация. Упражнение. Въпроси