Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Java σε προσωπικό υπολογιστή

fairieshourglassΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

9 Ιουν 2012 (πριν από 6 χρόνια και 1 μήνα)

533 εμφανίσεις

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Java σε
προσωπικό υπολογιστή

Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν την εγκατάσταση και τη χρήση (compile
& run) της Java για τον προσωπικό σας υπολογιστή.
Εγκατάσταση Java
 Windows (7, Vista, XP)
Αν έχετε Windows εγκατεστημένα ως λειτουργικό στον υπολογιστή
σας, τότε θα πρέπει να κατεβάσετε το πρόγραμμα που βρίσκεται στο
σύνδεσμο:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Από τον παραπάνω σύνδεσμο επιλέξτε το πρώτο εικονίδιο “Java” (όχι JavaFx,
Netbeans κτλ). Στην επόμενη σελίδα, επιλέξτε το λειτουργικό που
χρησιμοποιείται (32bit ή 64bit Windows) και πατήστε “Continue". Με αυτόν
τον τρόπο θα κατεβάσετε το αρχείο εγκατάστασης της Java. Εκτελέστε αυτό
το πρόγραμμα, μόλις ολοκληρωθεί το download. H διαδικασία της
εγκατάστασης (installation) είναι ιδιαίτερα απλή και δε θα σας
προβληματίσει κάπου.
Μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, θα έχετε πλέον εγκατεστημένη
την υποστήριξη Java στον υπολογιστή σας.
Για να δοκιμάσετε την ορθή λειτουργία, ανοίξτε τη Γραμμή Εντολών
(Command Line: σε XP Start → Run και γράψτε “cmd”, σε Vista/7 Start →
Search και γράψτε “cmd”). Μόλις ανοίξει το Command Line, πληκτρολογήστε
java ή javac και θα πρέπει να σας εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:Αν στην εντολή που εκτελέσατε (java ή javac), δεν εμφανίστηκε το
παραπάνω και σας απάντησε το σύστημα πως δεν αναγνωρίζει την εντολή
('java' is not recognized as an internal or external command, operable
program or batch file), τότε θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που
περιγράφεται παρακάτω.
Όπως έχουν οι ρυθμίσεις τώρα στον υπολογιστή σας, μπορείτε να τρέξετε τις
γνωστές εντολές (javac, java) μόνο στο φάκελο που έγινε η εγκατάσταση της
Java (π.χ. “C:\Programs Files\Java”, αν δεν αλλάξατε το path στο installation).
Για να μπορείτε να τρέξετε τις εντολές σε οποιοδήποτε folder, τότε θα
πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
1) Μεταβείτε στο ακόλουθο: Control Panel → System
2) Επιλέξτε “Advanced system settings”
3) Πατήστε στην επιλογή “Environment variables”
4) Θα παρατηρήσετε στο παράθυρο που μόλις άνοιξε ότι υπάρχουν 2
κατηγορίες, Variables για το χρήστη (το username που έχετε) και System
Variables. Πατήστε το κουμπί “New” της κατηγορίας μεταβλητών του
χρήστη, όπως φαίνεται στην εικόνα:

5) Στο νέο παράθυρο, συμπληρώστε τα πεδία, όπως φαίνονται στην εικόνα,
και πατήστε OK:


Τώρα είσαστε έτοιμοι να καλείτε τις εντολές της Java, ανεξαρτήτως σε ποιο
folder βρίσκεστε.

 Unix/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, FreeBSD etc)
Σε περιβάλλον Unix/Linux, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο package
manager (αυτό που συνοδεύει το λειτουργικό που έχετε επιλέξει) και να
εγκαταστήσετε το τελευταίο JDK και JRE.
Επίσης, η διαδικασία μπορεί να γίνει και από γραμμή εντολών, με την
ακόλουθη εντολή:
sudo apt-get install openjdk-6-jdk openjdk-6-jre
Μετά την εκτέλεση αυτής της εντολής, η Java θα έχει εγκατασταθεί και δε
χρειάζεται κάποια άλλη ρύθμιση (π.χ. όπως στα Windows).

Επιμέλεια: Στάης Χάρης