Κωδικοποίηση ήχου με τεχνικές πολλαπλών περιγραφών και μετάδοση ήχου σε πραγματικό χρόνο σε δίκτυα ομότιμων τερματικών

emujabΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

2 Ιουλ 2012 (πριν από 4 χρόνια και 4 μήνες)

391 εμφανίσεις

Η ανάκτηση του κειμένου δεν ήταν εφικτή