OASIS BCM EPR moving forward

decorumgroveInternet και Εφαρμογές Web

7 Αυγ 2012 (πριν από 8 χρόνια και 11 μήνες)

576 εμφανίσεις

Copyright OASIS, 2004


O
rganization for the
A
dvancement of
S
tructured
I
nformation
S
tandards

Setting the new www portal standards


www.oasis
-
open.org

Hans A. Aanesen


Co
-
chair OASIS BCM EPR SC
IT & Integration AS


Senior adviser Web services13. januar 2005Toward a SOA
(Service Oriented Architechture)

Paradigm


What’s next ?
Superstructure containing:

-

Template processing


-

Front
-
Office EPR work

Toward a complete end
-
to
-
end solution
including services


http://eprforum.org

Copyright OASIS, 2004

OASIS oversiktOASIS er en medlemsorganisasjon tiltenkt standardisering av
interoperable spesifikasjoner for konstruksjon av datasystemer.OASIS
-
medlemmer er leverandører, brukere og spesialister av
standardbaserte teknologier


Inkluderer organisasjoner, individuelle, industrigrupperinger og
STATSFORVALTNINGER ( e
-
Gov)


Har i dag mer enn 500 medlemmer fra 26 landOASIS er verdens største internasjonale og uavhengige non
-
profit
organisasjon rettet mot standardiseringen av XML applikasjoner.Har vist betydelig suksess gjennom samarbeid med industrielle og
offentlige virksomheter.

Copyright OASIS, 2004

OASIS setter spesifikasjons
-
standardene til
www og støttes av:

Copyright OASIS, 2004

Ønsker vi å gjøre e
-
Norge/Forvaltningen til

”OLA PROPRIETÆR” ????

Eller SAMKJØRING av konkurrerende rammeverk :


Apache SOAP / ZOPE:
Open Source


. NET

Microsoft


ONE Open Net Environment
Sun


WebSphere

IBM


WebLogic
BEA


MySAP
SAP


. MAC
Apple
etc


Copyright OASIS, 2004

OASIS BCM


Business
-
Centric Methodology


Vitaliserer softwarekomponenter (
ebXML og Web services)


Underbygger kravene til utbredelse av SOA


Sørger for forståelse av forretningslogikk
-
nedbrytnings
-
kravet til komponenter (WS)


Definert for å lage generiske informasjons
-
systemer som er sammenstillings
-
drevet (Context)


Benytter Maler (
Templates
) for a muliggjøre gjenbruk
av løsnings
-
kataloger innenfor tjenesteområder


Copyright OASIS, 2004


Tradisjonell måte


ETL

(E
xtract

T
ransform
& L
oad
)EAI

(E
nterprice

A
pplication

I
ntegration
)UML

(U
nified

M
odeling

L
anguage
)


Data warehouse


B2B + electronic commerceNy Helhets
-
betrakning
(
Template

drevet )


( Konstruere for
VALG
,
FORANDRING

og
VEKST)


Service Orientert Arkitektur


Business
-
sentriske modeller


Kontekst
-
drevet omgivelse


Semantisk vokabular og ontologier


XML implementering


Paradigme Skift

SHIFT

SHIFT

Hub n’ Spoke

S
ervice
-
O
riented (SOA)

Ad Hoc

Source: eProcess Solutions

Copyright OASIS, 2004

Den nye måten å gjøre SW Engineering

( Design Factories )

Delte og varige DATA

STATISKE

konvensjonelle

Modeller

UML,XML


KATALOG
-
tjenester

med eksponering

av løst koblede

applikasjoner:

WS

ebXML

Installasjon

Anvendelse

/Bruk

Behov

Krav

Innhenting

Tjeneste
-

forvaltere/

brukere:

INTERAKTIVE

Modeller

TEMPLATES

Tilpasning,

integrasjonTEMPLATE
-
register


for TEMPLATE

prosessering:

TEMPLATE

=


f( WS,ebXML)


E
-
Folder
: (EPR)

Mappe
-
Konstruksjon

TOA
(standarder)


SOA
(standarder)

Analyser

Design

Koding

Test

Vedlikehold

Utviklere:

Spesifikasjon

Copyright OASIS, 2004

Superstrukturens Applikasjon


Applikasjon organisering:

Portalens rolletildeling

vha PKI


PRESENTASJON:

HTML

PORTAL:

ROLLER

Portalens Service Orienterte

super
-
Struktur (SOA) bygget


på Web
-
tjenester

UDDI

WSDL

SOAPFelles mapping (Abstraksjon)


META Objekt modellering

XML

FAGSYSTEMER

Ønskes ”TRAFIKK”
-
regler eller et XML
-
ANARKI ?

Man trenger faktisk både brukerstyrte GENERISKE/
DYNAMISKE løsninger sammen med de tradisjonelle
teknologistyrte STATISKE løsningene.
superstrukturer krever imidlertid felles trafikkregler.

Copyright OASIS, 2004

E
-
Gov INTERNATIONAL administration ( Globalization )


Ministry


X


Ministry


A
Company


3Ministry


C


Ministry


BCompany

m


E
-
Gov
LOCAL

administration


E
-
Gov
REGIONAL

administration


E
-
Gov
CENTRAL

administration
Company

1

Company


2Superstruktur med Hybrid SOA integrasjon


Åpen Integrasjon basert på en EPR organisert mapping av løst koblede applikasjoner ( ebXML / WS
)

IT organized structure
(
HW+SW+ Infrastructure )

Bottom Up
Approach


Service organized structure
(Users + ServiceProviders)Top Down
Approach


Intranet/Internet

SOAP
-
messages


XML

e
-
Folder system

Service

Interpretation

Center

ServiceCatalog
:

EPR Mappestruktur

WSDL

Interface

WS n

WSDL

Interface

WS 1

WSDL

Interface

WS 2

WSDL

Interface

WS 3

WSDL

Interface

WS 5

WSDL

Interface

WS 4

EPR Template
-
prosessering:

Copyright OASIS, 2004

HTML

IV:

Service.
Borgere og
Kunder/Leverandører:


Info. Part & Service Part

BROWSERS:

XML

XML

XML

XML

XML

WS in Legacy Systems

with different Business logic


( Security Domains )

Superstruktur SERVICE PORTALER: ( TCP/IP networkig )

EPR engine m/

”eprXML”

Core Templates

ebXMLreg/UDDI
Tjenestekatalog

WSDL

Tilkoblingskontrakt

ebMS/SOAP

Utvekslingsformat

E
-
Gov’s 4 Rollekategorier i en EPR Superstruktur

III:

Adm. og Service ansatte:

Arbeidsmapper med info. og Help Tools


Service Part

HTML

I:

Arbeidsledere/ Mappekonstruktører:

Konstruksjon av nye typer Arbeidsmapper med roller


vha ferdige og genererte typer av
Templates

BCM/CAM

Service Part

HTML

II:

Portal & System
-

utviklere:

Programmering vha WSDL modeller.

(Portal og Fagsystemprogrammering)


Spesifikasjoner

Nye WS / ebXML

WSDL META modeller


.NET, ONE, WEBSphere, mySAP .. !

Copyright OASIS, 2004

EPR’s Basis
-
templates


EPR
-
Engine organiserer og håndterer oppgaver

Service portalens
TJENESTETORG

EPR MappeKontainer:

( Mappene henter innhold fra mange SERVERE )
Fase

Styrekort

Dokumentkort

Styrer tilgang til blankett
-

og

dokumentmaler samt arkiverte

Dokumenter.


Dokumentkort

Styrer tilgang til blankett
-

og

dokumentmaler samt arkiverte

Dokumenter.


Dokumentkort

Styrer tilgang til blankett
-

og

dokumentmaler samt arkiverte

Dokumenter.


Dokumentkort

Styrer tilgang til blankett
-

og

dokumentmaler samt arkiverte

Dokumenter.


Dokumentkort

Styrer tilgang til blankett
-

og

dokumentmaler samt arkiverte

Dokumenter.


Dokumentkort

Styrer håndteringen av alle

Dokumentene

i mappen.
Styrekortfunksjoner

Arbeidsflytkort

Gir
støtte til de adm. arbeids
-

oppgaver

i de adm. rutinene.

(Ofte regelstyrt Flyt og Saksgang)Dokumentkort

Styrer tilgang til blankett
-

og

dokumentmaler samt arkiverte

Dokumenter.


Dokumentkort

Styrer tilgang til blankett
-

og

dokumentmaler samt arkiverte

Dokumenter.


Dokumentkort

Styrer tilgang til blankett
-

og

dokumentmaler samt arkiverte

Dokumenter.


Dokumentkort

Styrer tilgang til blankett
-

og

dokumentmaler samt arkiverte

Dokumenter.


Dokumentkort

Styrer tilgang til blankett
-

og

dokumentmaler samt arkiverte

Dokumenter.


Oppgavekort


(Tjenestekort)

Definerer
fysiske arbeidsoppgaver


med arbeidsspesifikasjoner.

Innehar
inspeksjon

og
rapportering
.


Styrekort:

Arbeidsmappe

( Opprettes når ny bruker eller ny process )

Arbeidsmappe

( Opprettes når ny bruker eller ny process )


Arbeidsmappe

Inneholder alt en bruker/rolleinnehaver trenger

i arbeidet. Alle Arbeidsmapper er inndelt i
faser


i forhold til
fremdrift
.

Rolle


Tjeneste

+

BrukerID

Single Sign
-
On (PKI)
portal:

(Security Domains)

Copyright OASIS, 2004

EPR’s Oppgavekort
-
template


( GUI metafor som kan endres dynamisk)

Navn på styrekortet

Mappetilhørighet:


-

Mappe 1


-

Mappe 2


.


.


-

Mappe n

Innholdsfortegnelse:


-

Gruppe 1


-

Oppgave 1


.


.


-

Oppgave n


-

Gruppe n


-

Oppgave 1


.


.


-

Oppgave n


Funksjonstastene hjelper oss og

administrere samt evt arbeide med

Fysiske oppgaver og rapportering.

Interfacing til andre fagsystemer

Gjøres med WSDL interfacing.

Copyright OASIS, 2004

Hjemmebasert Pleie&Omsorg

Integrert tjenesteplanlegging og rapportering.

(
Oppgavebeskrivelse/Rapportering med PDA
-
phone.

SIM
-
kort = Digital signatur
)

Copyright OASIS, 2004

Digitalt Byggesakskontor

Elektronisk samarbeidsarena


(Oppgavebeskrivelse/Rapportering/Inspeksjon med PDA
-
phone. SIM
-
kort = Digital signatur )

Copyright OASIS, 2004

EPR viser veien til

”Åpen”, Inkluderende og Service
-
orientert
samspill i Sanntid


Uten innføring av ny
TEKNOLOGI

EPR m/ e
-
Folder modellering

EPR superstruktur åpner opp helt nye
måter/metoder til hvorledes man skal
integrere forskjellige fagsystemer og
konstruere generisk linking&switching i
elektroniske forretnings
-
prosesser

Copyright OASIS, 2004

Åpen infrastruktur & Plattformuavhengighet


Tiden for “låste”(proprietære) løsninger er forbi !
Oppnår

BRUKERSTYRTE og

billige

dataløsninger


(
HW & SW uavhengighet er en nødvendighet
)Samkjørte

løsninger gjør at

standardisering/digitalisering

blir enda viktigereINTEGRATØRER blir brukernes “høyre hånd”

=> NB ! Uhildede konsulenterNettverksløsninger

vil åpne opp og skape helt

nye måter å lage
brukerapplikasjoner
=> SOA og Hybride portalløsningerMinimaliserer antall fysiske enheter med

flerfunksjonelle logiske (SW =>WS)
enheter
=> PC, PDA , Mobiltlf etc


Copyright OASIS, 2004


Dagens Proprietære Datasystemer kan ”brekkes” opp i selvstendige


forretningslogiske enheter og organiseres og samkjøres vha WS:( Teknologi & Plattformuavhengig mapping

)

Intranett/Ethernet

Internet
RegnskapLønnBetalingOrdreFaktureringLagerInnkjøpSalgLogistikkTransportetc
RapporteringTilsynTollSkattMomsFraktFlåtestyringBanktjenesteretcINTERNE FORRETNINGSPROSESSER:EKSTERNE FORRETNINGSPROSESSER:

Tjeneste Torg m/
Forretningslogikk:

-

ebXML

-

”eprXML”

Mapping
:

-

Datavariable

-

Funksjoner

-

Scenarior

SOAP/XML

HTML / XML

Katalogtjenester

Forretningsprosesser:(
WS’s
)

-

Regnskap

-

Rapportering

-

Lønn

-

Tilsyn

-

Betaling

-

Toll

-

Ordre

-

Skatt

-

Fakturering

-

Moms

-

etc

-

etc

HTML / XML

HTML”TYNNE” KLIENTER:

WSDL
Tilkobling

WS Regnskap

WSDL
Tilkobling

WS Regnskap

WSDL
Tilkobling

WS Regnskap

WSDL
Tilkobling

WS Regnskap

WSDL
Tilkobling

WS Regnskap

WSDL
Tilkobling

WS Regnskap

WSDL
Tilkobling

WS Regnskap

UDDI

WSDL
Tilkobling

WS Regnskap

WSDL
Tilkobling

WS Regnskap

WSDL
Tilkobling

WS Regnskap

WSDL
Tilkobling

WS Regnskap

WSDL
Tilkobling

WS Regnskap

WSDL
Tilkobling

WS Tilsyn

WSDL
Tilkobling

WS Rapport

Database
-
server:

Application
-
server:

Database
-
server:

Application
-
server:

Service Portal
.NET, ONE, WEBSphere .. !.NET, ONE, WEBSphere .. !

Copyright OASIS, 2004

OASIS BCM EPR SC

En ny METODE standard

(abstraksjons
-
teknikk)


for


Integrasjon og koordinering

av

interne prosesser og e
-
handel

i

OFFENTLIG SEKTOR


Copyright OASIS, 2004

EPR’s 5 gevinstområder


1: Integrert oppgavebeskrivelse og rapportering
.

Rapporteringen skal ikke stjele tid fra tjenestegivningen. Når rapporten er avgitt vill rapporter og
dokumentasjon bli generert automatisk.2: Samhandling

forutsetter at informasjon som er grunnlag for samhandling er
organisert på en felles og entydig måte samtidig som roller er avklart.3: Effektivitet og kvalitet

i saksbehandlingen og i administrasjonen.4: Brukergrensesnittet

er enkelt og oppfattes som naturlig.5: Minimalisere kostnader til programmer og drift.

Felles
programplattform som bygger på internasjonale standarder hvor ulik teknologi kan spille sammmen.

Copyright OASIS, 2004

EPR Fokus
-
områdene

Forretnings
-
fokusen inkluderer:


Forbedre kvaliteten på datafangst


Øke kvaliteten i utførte tjenester og dokumentere utført arbeid


Effektivisere og kvalitetssikre saksbehandlingen med gjenbruk av
informasjon


Effektivisere samhandlingen i forvaltningen og sammspille med
innbyggere/næringsliv


Datastøtte i arbeidet som alle kan ha nytte av


Samkjøring av fagsystemer og helhetlig presentasjon overfor brukerne


Elektronisk innsyn og tilsyn med tjenestene


(se
http://www.unik.no/profor/

for video og prosjekteksempler)

Copyright OASIS, 2004

EPR Overliggende mål


Formålet med standarden er å beskrive hvordan
datastøtte til mennesker i arbeid og i samarbeid med
andre, kan organiseres på en helhetlig og standardisert
måte.

Standarden beskriver hvordan :


informasjon blir presentert for brukerne


hjelpemidler blir lagt til rette


kommunikasjon med fagsystemene skal foregå


roller, prosesser og rutiner skal organiseres


gjennomgående funksjoner kan standardiseres

Copyright OASIS, 2004

FORVALTNINGEN får valgfrihet og konkurranse på
systemleverandørsiden ( Inkluderende )

SAMKJØRING av konkurrerende rammeverk :

Apache SOAP / ZOPE:
Open Source


. NET
MicrosoftONE Open Net Environment
Sun


WebSphere

IBM


WebLogic
BEA


MySAP
SAP


. MAC

Appleetc


Copyright OASIS, 2004

EPR Templates
=>

Shifting Power to Business EXPERTSVil du vite mer ?


-
Kontakt meg på
hans@iti.as

-
Se
www.oasis
-
open.org

-
Se
www.eprforum.org

-
Se
www.unik.no
/profor


-
Kurs planlegges i EPR
-
forum