T h e I n s t a n t a n e o u s K i n e m a t i c s a n d P l a n n i n g o f D e x t r o u s

conjunctionfrictionΜηχανική

13 Νοε 2013 (πριν από 2 χρόνια και 11 μήνες)

40 εμφανίσεις

Η ανάκτηση του κειμένου δεν ήταν εφικτή