DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY ...

collectiveyazooΒιοτεχνολογία

12 Φεβ 2013 (πριν από 5 χρόνια και 4 μήνες)

282 εμφανίσεις

DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY CENTRE


Ph.D. DEGREE AWARDEES


No.
Name
Year

No.
Name
Year
1
V.V.R.REDDY
1968

46
G.A.PANDYA
1988
2
A.K. MATTOO
1969

47
A.J.SHARMA
1989
3
K. LAXMINARAYAN
1969

48
H.B.BARBHAIYA
1989
4
B.M. DESAI
1969

49
R.S.MODY
1989
5
K.K. RAO
1970

50
BABITA SAXENA
1989
6
J.L. RAINA
1971

51
BINA MODY
1989
7
GEETHA GHAI
1972

52
U.D.PATEL
1990
8
SMRITI MEHTA
1973

53
H.R.PARIKH
1990
9
DHARMADASI PATEL
1974

54
T.V.PAREKH
1990
10
H.S. CHHATPAR
1974

55
K.A.VORA
1990
11
FRENY DOCTOR
1975

56
ANJALI SAHASRABUDHE
1991
12
J.D. DESAI
1975

57
N.S.UDAR
1991
13
A.N. KACHHY
1976

58
SUJATA CHIPLUNKAR
1992
14
SALMA BAQUI
1976

59
U.P.KELAVKAR
1993
15
A.M. MADIA
1976

60
GEETA THAKKER
1993
16
ANJANA DESAI
1977

61
R.N.PATEL
1993
17.
H.G.DESAI
1977

62
S.S.SHAH
1994
18
A.S.WALI
1978

63
ROY MATHEW
1994
19
SATYA DANDEKAR
1979

64
P.V.HAMSA
1995
20
N.N. RAO
1979

65
R.S.JADHAR
1995
21
A.M.DANDEKAR
1979

66
P.KACHROO
1995
22
A.R.GUPTA
1979

67
N.I.NAQVI
1995
23
LEENA TRIVEDI
1979

68
MIHALI RAVAL
1996
24
PREMPAL GILL
1980

69
ANITA ASHTAPUTRE
1996
25
K.A.PATEL
1980

70
M.N.DAVE
1998
26
GOPA MAJMUDAR
1980

71
SANGEETA BAPAT
1998
27
H.B.MEHTA
1980

72
REENA PATEL
1998
28
J.K.BUCH
1981

73
K.G.HANSON
1998
29
A.M.MEHTA
1981

74
KIRTI PATEL
1998
30
N.S.GOVIND
1982

75
KRISHNA MENON
1999
31
BINA MEHTA
1982

76
TARA MENON
1999
32
C.S.NAUTIYAL
1982

77
SMRUTI PUSHALKAR
1999
33
SHILPA BUCH
1983

78
JAGRUTI GANDHI
1999
34
J.N.DHOLAKIA
1983

79
SNEHAL PANDYA
1999
35
K.S.SHAH
1983

80
DEEPAK SAXENA
1999
36
K.SHAILUBHAI
1983

81
S.S.INGLE
1999
37
MANJIRI TORASKAR
1984

82
ARPANA ACHARYA
2000
38
P.B.SETHNA
1985

83
AARDRA POTNIS
2000
39
V.A. PALEJWALA
1985

84
VIVEK NEIL YELLORE
2000
40
SMITA KAPILA
1986

85
SRIVIDYA SHIVAKUMAR
2000
41
PRERNA RESHAMWALA
1986

86
SMITA UNNI
2001
42
A.R.AMIN
1986

87
GOPAL IYER
2003
43
B.G.NAIR
1987

88
NANDITA BAXI
2003
44
S.R.SAHASRABUDHE
1987

89
RAJIV VAIDYA
2003
45
M.D.BAXI
1988

90
DHARMENDRA PATEL
2004


91
SANJAY BHAVE
2004
92
SACHIN TENDULKAR
2004
93
MALALI GOWDA
2004
94
R.C.VENU
2006
95
SUBHANKAR BARMAN
2006
96
VAISHALI PATEL
2007
97
RAJESH PATKAR
2007
98
TULIKA MUNSHI
2007
99
MANISH SHUKLA
2007
100
SWATI NAROLKAR
2007
101
VIPUL GOHEL
2007
102
FALGUNI JOSHI
2007
103
GEETHA RAJENDRAN
2007
104
SANJAY JHA
2008
105
DEVESH SUTHAR
2008
106
BISHUN PRASAD DEO
2008
107
ARCHANA GUPTA
2008
108
BRAGADISH IYER
2008
109
AVISHEK NATH
2008
110
SANKET JOSHI
2008
111
FALGUNI MUKHERJI
2008
112
SAMIR KUMAR RANA
2009
113
SOSHINA NATHAN
2010
114
MARPE BAM
2010
115
APARNA AKOLKAR
2010
116
HARISH SUTHAR
2010
117
ARIF KHAN
2010
118
SANDEEP GAUDANA
2011
119
ANIL KUMAR SINGH
2011
120
KULDEEP J. PATEL
2011
121
GEOBY GEORGE
2011
122
SRINANDAN C.S.
2011
123
VIMAL MAISURIA
2012
124
KETAN D. PATEL
2012
125
PRIYA PILLAI – Sept.
2012
126
RUCHI CHATURVEDI
2012