Φτιάξε το δικό σου e-shop

choochoopilotInternet και Εφαρμογές Web

25 Ιουν 2012 (πριν από 6 χρόνια και 27 μέρες)

539 εμφανίσεις


ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ΢ ΦΟΡΕΑ΢


Αρκαδίας 16
Α
, Περιζηέρι (μεηρό Αγίοσ Ανηωνίοσ)

Σηλ
. 210 5782931
-

2
-

3
Email
:
info
@
futurebs
.
gr
,
www
.
futurebs
.
gr


ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢
-

ΔΗΛΨ΢ΕΙ΢ ΢ΤΜΜΕΣΟΦΗ΢

στα τηλέφωνα 210 57 82 931
-
2
-
3


Δυνατότητα επιδότησης από το 0,45 του ΛΑΕΚ

ΔΗΛΨ΢ΣΕ ΢ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΢ΣΑ

NEA

΢ΕΜΙΝΑΡΙΑ

&
DIPLOMAS

ΚΑΙ ΚΕΡΔΙ΢ΣΕ
ΠΡΟΝΟΜΙΑ
ΚΕ΢ ΣΙΜΕ΢

Οι τιμές ισχύουν για τις εγγραφές έως 30 Ιουνίου 2011

΢εμινάρια
Ιουνίου 2011

Διάρκεια

Έναρξη

Ημέρα

Κόστος

Προσφορά

ΥΣΙΑΞΕ ΣΟ ΔΙΚΟ ΢ΟΤ
E
-

SHOP

΢Ε 10 ΨΡΕ΢

1
0 ώρες

30
/6
/2011

& 21/7
/2011

Πέμπτη

300

Ε

15
0
E

JOOMLA

1
0

ώρες

5
,12&19
/
7
/2011

Σρί
τη

250
E

100

E

΢ΕΜΙΝΑΡΙΟ GOOGLE
ADWORDS & ΔΙΑΦΕΙΡΙ΢Η
ΔΙΑΥΗΜΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΚΑΜΠΑΝΙΑ΢

8

ώρες

13
&
20
/7/2011


Σετάρτη

300

Ε


150
E

ΒΕΛΣΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η
Ι΢ΣΟ΢ΕΛΙΔΨΝ ΢ΣΙ΢ ΜΗΦΑΝΕ΢
ΑΝΑΖΗΣΗ΢Η΢

(SEO
)


8

ώρες

11
&1
8
/7/2011

Δευτέρα

300

Ε

90

E

WEB

DESIGNΑΝΑΠΣΤΞΗ
Ι΢ΣΟ΢ΕΛΙΔΨΝ ΜΕ ΣΟ

DREAM

WEAVER

2
5 ώρες

24
/0
6
/2011


Δευτέρα
-

Σετάρτη
-
Παρασκευή


400Ε


2
50
E

MULTIMEDIA


ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ
ANIMATION ΓΙΑ ΦΡΗ΢Η ΢ΣΟ
INTERNET

ΜΕ ΣΟ FLASH

30 ώρες

13
/07/2011

Δευτέρα
-

Σετάρτη
-
Παρασκευή


500 Ε


300
E

΢εμινάρια ΢επτεμβρίου


Οκτωβρίου 2011

Διάρκεια

Έναρξη

Ημέρα

Κόστος

Προσφορά

Η ΢ΤΓΦΡΟΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ΢
ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢


8

ώρες

΢ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ΢
2011

Σετάρτη

280 Ε

90
E

SOCIAL MEDIA &
ΔΙΑΥΗΜΙ΢Η

΢ΣΟ

INTERNET

8

ώρες

΢ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ΢
2011

Σετάρτη

280 Ε

90

E

MANAGEMENT

24
ώρες

Οκτώβριος 2011

Σρίτη

400
Ε

250

Ε

MARKETING

24
ώρες

Οκτώβριος 2011

Δευτέρα

400
Ε

250

Ε

ΔΗΜΟ΢ΙΕ΢ ΢ΦΕ΢ΕΙ΢

24
ώρες

Οκτώβριος 2011

Σετάρτη

400
Ε

250

Ε

΢ΤΝΑΙ΢ΘΗΜΑΣΙΚΗ
ΝΟΗΜΟ΢ΤΝΗ

8

ώρες

΢ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ΢
2011

Δευτέρα

300

Ε

1
5
0
E

ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΜΕΝΗ
ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ
-

ΓΕΝΙΚΗ
ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ, ΜΙ΢ΘΟΔΟ΢ΙΑ,
ΕΡΓΑΣΙΚΑ, ΥΟΡΟΛ
ΟΓΙΑ ΥΤ΢.
ΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟ΢ΨΠΨΝ
,
ERP

88
ώρες

Οκτώβριος 2011

Σρίτη
-

Πέμπτη

1200
Ε

700

Ε

ΝΕΟ

ΣΕ
ΜΙ
Ν
ΑΡ
ΙΟ

ΝΕΟ


ΝΕΟ


NEO


NEO

΢εμινάρια

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ΢

΢επτεμβρίου


Οκτωβρίου

Διάρκεια

Έναρξη

Ημέρα

Κόστος

Προσφορά

ΔΙΑΦΕΙΡΙ΢Η ΑΓΦΟΤ΢ &
ΘΤΜΟΤ


4

ώρες

΢επτέμβριος
2011

Παρασκευή

16
0

Ε


60
E

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙ΢:ΦΣΙΖΟΝΣΑ΢

ΜΙΑ ΟΤ΢ΙΑ΢ΣΙΚΗ ΢ΦΕ΢Η

8

ώρες

΢επτέμβριος
2011

Παρασκευή

180

Ε

80
E

΢εμινάρια ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ΢

΢επτεμβρίου
-

Οκτωβρίου

Διάρκεια

Έναρξη

Ημέρα

Κόστος

Προσφορά

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ


WINDOWS
-

WORD
-

EXCEL


INTERNET

42
ώρες

΢επτέμβριος
2011

Δευτέρα
-

Σετάρτη


400
Ε

200

Ε

WEB DESIGN: FLASH
-
DREAMWEAVER
-

HTML
-

CSS,
JAVASCRIPT
,
JOOMLA

100

ώρες

Οκτώβριος 2011

Δευτέρα
Σετάρτη

1
500

Ε


850

E

JOOMLA

1
0

ώρες

΢επτέμβριος
2011

Πέμπτη

250 E

100

E

΢εμινάρια

INTERNET

MARKETING

Διάρκεια

Έναρξη

Ημέρα

Κόστος

Προσφορά

ΥΣΙΑΞΕ ΣΟ ΔΙΚΟ ΢ΟΤ
E
-

SHOP

΢Ε 10 ΨΡΕ΢

1
0 ώρες

΢επτέμβριος
2011

Πέμπτη

300

Ε

15
0
E

΢ΕΜΙΝΑΡΙΟ GOOGLE
ADWORDS & ΔΙΑΦΕΙΡΙ΢Η
ΔΙΑΥΗΜΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΚΑΜΠΑΝΙΑ΢

8

ώρες

΢επτέμβριος
2011

Δευτέρα

300

Ε


150
E

ΒΕΛΣΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η
Ι΢ΣΟ΢ΕΛΙΔΨΝ ΢ΣΙ΢

ΜΗΦΑΝΕ΢
ΑΝΑΖΗΣΗ΢Η΢

(SEO
)


8

ώρες

΢επτέμβριος
2011

Δευτέρα
-
Σετάρτη

300

Ε


150
E

E
-
MAIL

MARKETING
:
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΕ΢
ΔΙΑΥΗΜΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΠΡΟΒΟΛΗ΢
ΜΕ
E
-
MAIL

8

ώρες

΢επτέμβριος
2011

Σετάρτη

300 Ε

150
E

WEB

SITE

ANALYTICS

ΚΑΙ
ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΙΚΟΣΕΡΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
WEBSI
TE


8

ώρες

΢επτέμβριος
2011

Πέμπτη

300

Ε

15
0
E

ΜΙΝΙ
DIPLOMA

Διάρκεια

Έναρξη

Κόστος

Προσφορά

Κόστος

BUSINESS ADMINISTRATION

120

ώρες

Οκτώβριος 2011

1.80
0 Ε1.
3
00
E

MARKETING

120 ώρες

Οκτώβριος 2011

1.800 Ε


1.3
0
0
E

LOGISTICS MANAGEMENT

150

ώρες

Οκτώβριος 2011

1.
800

Ε


1.
3
0
0
E

WEB DESIGN

100

ώρες

Οκτώβριος 2011

1.
350

Ε


8
5
0
E

GRAPHIC APPLICATIONS

90

ώρες

Οκτώβριος 2011

1.
350

Ε


8
00
E

EXECUTIVE SECRETARY

96

ώρες

Οκτώβριος 2011

1.
500

Ε

1.20
0
E

DIPLOMA

Διάρκεια

Έναρξη

Κόστος

Προσφορά

B
USINESS ADMINISTRATION

1
έτος

Οκτώβριος 2011

3.000
Ε


2.5
00
E

MARKETING

1
έτος

Οκτώβριος 2011

3.000 Ε


2.5
00
E

PUBLIC RELATIONS

1
έτος

Οκτώβριος 2011

3.000 Ε


2.5
00
E

LOGISTICS

1
έτος

Οκτώβριος 2011

3.000 Ε


2.5
00
EΝΕΑ


ΝΕΟ


NEO


NEO

ΝΕΟ

ΝΕΟ