IPAA A Issu ues & Insigh ht - Independent Petroleum Association of ...

chivalrousslateΠετρελαϊκά και Εξόρυξη

8 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες)

155 εμφανίσεις

IPA
A
A
weekl
y
Dece
m
Dear IP
A
The foll
o
IPAA
m
Gigi Laz
staff in
C
during t
h
in a last-
m
IPAA h
a
present
a
producti
o
letters o
n
percenta
g
associati
o
oil and n
Congres
s
session.

Obama
Prairie
consider
a
(ESA).
T
Mexico
a
explaini
n
job creat
i
“By cavi
America
n
think tw
i
percent
o
IPAA’s
p
A
Iss
u
y
update
f
ro
m
m
ber 6,
A
A Member
:
o
wing is a b
r
m
eets with
C
enby and P
r
C
ongress thi
s
h
e lame duc
k
m
inute deal
s been wor
k
a
united fron
t
o
n will inev
i
n
taxes, incl
u
g
e depletio
n
o
ns to Hous
e
atural gas i
n
s
ional leade
r
administr
a
Chicken.
L
a
tion of wh
e
T
he chicken
r
a
nd a listing
n
g how the
d
i
on, energy
s
ng to envir
o
n
business: '
Y
i
ce about cr
e
o
f the wells
i
p
osition wa
s
u
es &
m
the Inde
p
2012

:

r
ief roun
d
-u
p
C
ongressi
o
r
esident and
s
week on t
h
k
session. T
h
between Pr
e
k
ing with A
P
t
in Washin
g
i
tably result
u
ding a lette
r
lette
r
and a
e
Ways &
M
n
dustry lette
r
r
ship, askin
g
a
tion begi
n
L
ast Friday,
U
e
ther to prot
e
r
esides in th
could halt
d
d
ecision sets
s
upply, and
o
nmental pr
e
Y
our future
e
ating those
n
i
n the U.S.,
c
featured in
Insig
h
p
endent Pet
r
p
of what IP
A
o
nal leade
r
CEO Barry
h
e importanc
h
e industry's
e
sident Oba
m
P
I and other
n
g
ton, explai
n
to less ener
g
r
from IPA
A
separate ID
M
eans and F
i
r
from natio
n
g
for no new
n
s endang
e
U
.S. Fish &
e
ct the Less
e
e oil abund
a
d
evelopment
a “dangero
u
economic g
r
e
ssures, the
O
is uncertai
n
n
ew jobs.' I
n
c
annot oper
a
Oil & Gas
J
h
t

r
oleum Asso
A
A is focus
e
r
ship regar
Russell hav
e
e of not dea
l
important a
n
m
a and Con
g
n
ational oil
a
n
ing to law
m
g
y and fewe
r
A
leadership
Cs lette
r
fro
m
i
nance Com
m
n
al energy i
n
tax increas
e
e
red specie
s
Wildlife Se
e
r Prairie C
h
a
nt states of
T
in its track
s
u
s preceden
t
r
owth of A
m
O
bama adm
i
n
. Avoid exp
a
n
dependent
p
a
te, let alon
e
J
ourna
l
, Up
s
o
ciation o
f

A
ed on this
w
r
ding tax p
r
e
been visiti
n
l
ing with oi
l
a
nd historic
p
g
ress to avo
i
and natur
a
l
g
m
akers that
n
r
jobs. IPA
A
to Congres
s
m IPAA an
d
m
ittees. Th
e
n
dustry trad
e
e
s on the in
d
s
consider
a
rvice annou
n
h
icken unde
r
T
exas, Okl
a
s
. IPAA issu
t
” -- one tha
t
m
erica’s hea
r
i
nistration is
anding you
r
p
roducers, s
m
e
create jobs
s
tream Onli
n
A
merica

w
eek:

r
ovisions.

I
ng top legis
l
l
and gas ta
x
p
rovisions c
o
i
d going ov
e
g
as trade as
s
n
ew taxes o
n
A
has sent fo
s
ional leade
r
d
fellow nat
i
e
fourth lette
r
e
associatio
n
d
ustry durin
g
a
tion of th
e
n
ced its dec
i
r
the Endan
g
a
homa, Colo
r
u
ed a press r
e
t
threatens t
h
r
tland. IPA
A
sending a s
i
r
company’s
m
all compa
n
in this kind
n
e, and Blo
o

I
PAA Chair
m
l
ators and t
h
x
provisions
o
uld be targ
e
e
r the 'fiscal
s
ociations t
o
n
energy
ur separate
r
ship, a
i
onal trade
r
was a gen
e
n
s to
g
the lame d
u
e
Lesser
i
sion to beg
i
g
ered Specie
s
r
ado, and N
e
e
lease,
h
e encourag
i
A
continued
t
i
gnal to
growth and
n
ies who dr
i
of uncertai
n
o
mberg BN
A
m
an
h
eir
e
ted
cliff.'

o

e
ral
u
ck
i
n
s
Act
e
w
i
ng
t
hat,
i
ll 95
n
ty.”
A
.
Click here to read the press release. ESA reform has been and will continue to be a momentous
priority for our industry. IPAA’s new initiative, Endangered Species Watch (ESW), is designed
to target, monitor, and communicate to our membership, coalitions, and allied associations the
different threats coming down the pipeline related to the Endangered Species Act. To join the
IPAA ESA Task Force, contact Kristen Lingley.

IPAA: U.S. Oil Technology Revolutionizing Development.
This week, IPAA Declaration
of Independents released a piece on the evolving technology of the oil and natural gas industry.
The IPAA economic team went through different above ground and below ground developments
in technology. These include the different ways that companies hydraulically fracture a well,
improvements in water usage, and development of more efficient hydraulic fracturing fluids. The
article also discussed the amazing “walking rigs” and the advancements in microseismic
monitoring utilized to understand a formation. IPAA explained how “These advances are
enabled by a competitive market driven by the motivation to provide products that have benefits
valued by consumers. Many believe that the industry is in an early stage of the learning curve on
how best to develop these new oil and natural gas resource plays. Current recovery factors for
these plays are very low, and reserve estimates based on existing technology could potentially
see a tremendous expansion as the recovery factors improve with dramatically evolving
technology for drilling, completing, and understanding fluid flow through these low permeable
source rocks.” Please click here to read the full analysis. Also, check out IPAA’s AccessDirect
blog post this week, entitled “Technology in the Age of Shale.”

IPAA on the road.
IPAA’s Vice President of Crude Oil and Natural Gas, Susan Ginsberg,
spoke to the Energy Bar Association at its annual meeting on November 30, appearing with other
energy trade association representatives as part of a roundtable discussion of key issues
surrounding the increased use of natural gas to fuel U.S. electric generation. IPAA Vice
President of Economics & International Affairs Fred Lawrence hosted IPAA's Supply &
Demand Committee in Houston. Manager of Government Relations Matt Kellogg gave an
update on the fiscal cliff negotiations and tax threats on the industry.

Oil and Gas Producing Industry in Your State released.
The 2011-2012 Oil and Gas
Producing Industry in Your State is now available. This original IPAA publication gives a
fantastic state-by-state breakdown of the different industry statistics including exploration and
drilling, production, marginal wells, financial, prices, and consumption information. Thank you
to Editor Fred Lawrence, IPAA's Vice President of Economics & International Affairs and Ron
Planting, IPAA's economist for their tremendous work in putting this together. Please contact
Fred to receive a hard copy.

Upcoming IPAA events.


Headed to DC this December? IPAA discounted room rates available at The Hay-Adams
and Madison Hotel


Register Today for IPAA's 2013 Private Capital Conference | The Westin Houston,
Memorial City | January 21


Registration is Now Open for Winter NAPE | George R. Brown Convention Center |
Houston, TX | February 5-8


Learn more about OGIS Florida | Registration is Open! | February 13


Register Today for IPAA’s Congressional Call-Up | March 4-6


Increase your Company's Visibility by Sponsoring IPAA's 2013 Meetings | View Our
Sponsorship Opportunities and Contact Tina Hamlin Today

Relationships in Government (IPAA RIG Program).
Interacting with Members of
Congress at home is one of the most valuable ways to educate policy makers on the issues facing
our industry. During congressional adjournments, Members of Congress leave Washington but
their work does not end when they depart the Beltway. Members frequently hold telephone town
halls and in-person town hall meetings as a way to engage with members of the community.
These events are generally open to the public and provide great opportunities for IPAA members
to personally get involved with their elected officials. Please find a list of town hall events listed
below in key regions of the country.


Illinois
12/8/12 Rep. Walsh (R-IL-8), Wauconda American Legion, Wauconda, IL

IPAA Media Roundup.


IPAA's press release on FWS proposal on the Lesser Prairie Chicken featured in Oil &
Gas Journal, Bloomberg BNA, and Upstream Online


Letter from IPAA and other industry groups urging Congress to preserve intangible
drilling costs featured in Northern Colorado Business Report and Oil & Gas Journal


IPAA's stance on tax deductions featured in the Associated Press and the Huffington Post


IPAA's work on the SEC extraction rule highlighted in Compliance Week

For more up to date industry information, please visit IPAA's other resources.


Energy in Depth


Declaration of Independents


Twitter


Youtube


Blog

Rig Count.
From our friends at Baker Hughes, we learn that 182 fewer rigs were operating last
week in the U.S. than at this point last year. For more information, visit Baker Hughes.

Thank you for your ongoing support of IPAA. If you have any questions or concerns, as always,
please don't hesitate to contact me.

Sincerely,

Barry Russell
President and CEO