Word 6.0 - Terena

chinchillatidyΔίκτυα και Επικοινωνίες

26 Οκτ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 6 μήνες)

156 εμφανίσεις


-

1

-

TERENA
-
NORDUnet Networking Conference 1999

Lund University, Sweden

7
-
10 June 1999


ProgrammeThis is the Final Programme of the TERENA
-
NORDUnet Networking Conference.Monday 7 June 1999


12:30


14:00

Lunch


14:00


15:30

Opening Plenary

Chair:

Östen F
rånberg, Ericsson, Sweden


Conference Introduction:


Östen Frånberg
,
Director of Corporate Technology, Ericsson, and President of the Swedish
Chapter of ISOC
, Sweden


Welcome Address:


Boel Flodgren, Vice
-
Chancellor of Lund University, Sweden


Keynote Spee
ch:


Esther Dyson, Chairman of EDventure Holdings and Interim Chairman of ICANN, USA


On
-
Line Address:


Douglas Van Houweling, President and CEO of UCAID, USA15:30


16:00

Refreshments Break
-

2

-

SESSION 1


16:00


17:30

Room A

Session 1A

Content Creation

and Learning in Virtual Universities

Chair:

Leif Laaksonen, Center for Scientific Computing, Finland


Universities create new knowledge through research and distribute it through teaching. Traditionally,
both of these activities have been conducted insid
e the university walls. However, research can only
be conducted successfully through collaboration and the concept of life long learning is putting new
demands on the information content itself and the way it is distributed.


Computer networks enable both

scientists and students to access new sources of information,
independent of time and place. Whole courses can be put on the network and teachers reached through

videoconferencing; research groups can join together in more powerful virtual research group
s using
scientific equipment over the network; and departments can join together to create new virtual research
centres. This session will include a presentations which address the technical, organisational and
pedagogical challenges involved in content c
reation and learning in virtual universities.


1A1

Lund Virtual University
-

Learning of Tomorrow?


Bengt Kjöllerström, Lund University, Sweden


1A2

Implementation and Usage of an Extended Whiteboard for TeleTeaching and Authoring on the
Fly


Thomas Ottman
n, University of Freiburg, Germany


1A3

Content Creation Including the Usage of Video and Video conferencing in Virtual
Universities


Allwyn Sequeira, FVC.COM, USA16:00


17:30

Room B

Session 1B

Modern High
-
Speed Access and Next Generation Local Infrast
ructure

Chair:

Mats Andersson, Linköping University, Sweden


A number of new technologies are promising to bring permanent high
-
speed Internet connections to
homes and small offices, thus replacing traditional dial
-
up access. These include wireless Intern
et,
Digital Subscriber Line (DSL), and cable TV. Also local infrastructure technologies are developing
beyond traditional Ethernet and include fibre
-
based infrastructures and specialised home networks. The

session will look at pilot projects and latest d
evelopments in this area.


1B1

Cellular Internet Connections


Bo Kvarnström, Ericsson Software Technology, Sweden


1B2

Building Gigabit Access Cheap: Merging IP and MAC Addressing


Andris Sidorovs, Riga Technical University, Latvia


1B3

Licence
-
Free Wirele
ss Internet Access Technologies


An Overview


Arnis Riekstins,
MikroTikls SIA, Latvia18:30


20:00

Opening Reception
-

3

-

Tuesday 8 June 1999


SESSION 2


9:00


10:30

Room A

Session 2A

Remote Virtual Reality

Chair:

Gerti Foest, DFN
-
Verein, Germany


In va
rious application areas virtual reality used over networks provides alternative dimensions of
experience and opens up new possibilities for collaborative working. Virtual Reality can be used for
reproduction of real objects, visualization of scientific re
sults or navigation in information spaces. In
this session, on
-
line presentation techniques of 3D
-
objects and examples from different application
environments will be discussed.


2A1

Virtual Reality Movies


Real
-
Time Streaming of 3D Objects


Stephan Olbr
ich,
University of Hanover, Germany


2A2

CAVERN: The CAVE Research Network


Maxine Brown, University of Illinois at Chicago, USA


2A3

Cybernavigation in Cranio
-
Maxillofacial Surgery


Robert Sader, University of Technology, Munich, Germany9:00


10:30

R
oom B

Session 2B

Internet QoS: Where Are We? (Part 1)

Chair:

François Flückiger, CERN, Switzerland


Improving the Quality of Service (QoS) guarantees will be the major challenge of tomorrow’s Internets
and Intranets. Several approaches were proposed by t
he IETF, ranging from reservation
-
based
solutions to packet
-
marking schemes. This session examines were we stand today, with a special focus
on the Differentiated Services approach. The discussion continues in Session 3B.


2B1

Differentiated Services: O
verview and Standards

Brian Carpenter, IBM Internet Division, USA


2B2

Building Differentiated Services Using the Assured Forwarding PHB Group

Juha Heinänen, Telia, Finland


2B3

QBone


Building a Testbed for IP Differentiated Services

Ben
Teitelbaum, Inte
rnet2/UCAID and Advanced Network & Services Inc., USA


-

4

-


9:00
-

10:30

Room C

Session 2C

'Telematics for Research' Open Seminar (Part 1)

Chair:

Karel Vietsch, TERENA


In the ‘Telematics for Research’ sector of the Fourth Framework Programme, the European Uni
on
currently supports 12 research and development projects addressing the needs of users in the European
research community. These projects are working on diverse telematics applications covering many user
disciplines. Topics include videoconferencing to
ols, collaborative working using the Web, security and
the underlying network infrastructure.


In this Seminar, which is also open to persons who have not registered for the conference, a number of
the ‘Telematics for Research’ sector projects will present

their most recent results. During the
conference, some of the projects will also demonstrate the services and software that they have
developed in the conference exhibition area.


2C1

Introduction to the ‘Telematics for Research’ Open Seminar


Stephan Pa
scall
, European Commission DGXIII


2C2

The SCIMITAR2 Project


Kevin Meynell, TERENA


2C3

The ICE
-
CAR Project


Wolfgang Schneider, GMD Darmstadt, Germany


2C4

THETIS: an Environmental Information System for the Support of Costal Zone Management


Harriklia T
salapata, FORTH
-
ICS, Greece


2C5

DESIREII: Progress Towards a User
-
friendly Networks


Nicky Ferguson, University of Bristol, United Kingdom10:30


11:00

Refreshments BreakSESSION 3


11:00


12:30

Room A

Session 3A

Remote Control

Chair:

Petter Kongsha
ug, UNINETT, Norway


This session describes how networks can be efficiently used to control facilities, objects, etc. remotely.
Currently the most suitable graphical interface, or at least the most easy to implement, is a Web
-
based
interface. Specific or

generic remote control applications can thus enable many activities to be
performed from remote sites, and implement what some people call "tele
-
presence".


3A1

New Approach for Management Services by the Web Browser


Cezary Mazurek
,
Poznan Supercomputing

and Networking Center, Poland


3A2

The Web as a Mean to Remotely Control a High Energy Physics Experiment


Dario Menasce, INFN Milano, Italy


3A3

Remote Control and Observing for Astronomy


Peter Linde, Lund Observatory, Sweden-

5

-


11:00


12:30

Room B

Ses
sion 3B

Internet QoS: Where Are We? (Part 2)

Chair:

François Flückiger, CERN, Switzerland


This session complements Session 2B. Van Jacobson will open the session with a 45 minute
presentation on “Congestion Control in the Internet”, the rest of the sess
ion will take the form of a panel

discussion where the panellists will debate the current options available, and present their views on the
future of QoS issues in the Internet.:


3B1

Congestion Control in the Internet


Van Jacobson, Cisco Systems Inc., US
A


Panellists:Brian Carpenter, IBM Internet Division, USAJuha Heinänen, Telia, FinlandVan Jacobson, Cisco Systems Inc., USABen
Teitelbaum, Internet2/UCAID and Advanced Network & Services Inc., USA11:00
-

12:30

Room C

Session 3C

‘Telematics for Resea
rch’ Open Seminar (Part 2)

Chair:


Kevin Meynell, TERENA


This session is a continuation of Session 2C. Further presentations will be given on recent results of
‘Telematics for Research’ projects.


3C1

Collaborative Filtering of Web and News (EU SELECT Pr
oject)

Jacob Palme, Stockholm University, Sweden


3C2

ADVISER II: Discovering, Disseminating and Exploiting Project Deliverables and Other
Results of Framework 4 and 5 RTD Projects


Paul Lefrere, Clear Communications Associates Ltd., United Kingdom


3C3

R
ecent Advances in the MECCANO Project


Peter Kirstein, University College London, United Kingdom


3C4

The QUANTUM and Q
-
MED Projects


Howard Davies, DANTE, United Kingdom12:30


14:00

LUNCH
-

6

-

SESSION 4


14:00


15:30

Room A

Session 4A

Digital Librarie
s and Networked Information Resources

Chair:

Markus Sadeniemi, FUNET, Finland


Digital libraries and networked information resources aim to enhance information retrieval from the
information network and provide access pathways to information resources and
knowledge. This
session will deal with the wide range of aspects involved in the collection and long
-
term preservation of
electronic documents and the setup of on
-
line information resources.


4A1

LeMO: a Virtual Exhibition of 20th Century German History


Lutz Nentwig, The Fraunhofer Institute for Software and Systems Engineering, Germany


4A2

Kulturarw3


Preserving the Internet for Future Generations


Allan Arvidson,
The Royal Library
, Stockholm, Sweden


4A3

A Concept for an Electronic Magazine


Alexander

van Berg, University of Hannover, Germany14:00


15:30

Room B

Session 4B

High
-
Speed Networks

Chair:

Peter Villemoes, NORDUnet


Networks for research need ever increasing bandwidth to cope with growing user demands and to serve
as platform for advanced
applications. This session will describe examples of high performance
research networks that use different underlying technologies.


4B1

Implementation of the Pan
-
European Academic Research Network: TEN
-
155

Roberto Sabatino, DANTE, United Kingdom


4B2

U
pdate on Canadian Developments in High
-
Speed Networking


Bernard Turcotte, CANARIE, Canada


4B3

SUNET


Bengt Gördén, SUNET, Sweden


4B4

DFN Gigabit Testbed


Herbert Almus, Technical University of Berlin, Germany-

7

-


14:00


15:30

Room C

Session 4C

‘Telemati
cs for Research’ Open Seminar (Part 3)

Chair:

John Dyer, TERENA


This session is a continuation of Session 2 and 3C. Further presentations will be given on recent results
of ‘Telematics for Research’ projects.


4C1

CoBrow


A Virtual Presence System Towar
ds Ubiquitous Online Presence


Klaus Wolf, University of Ulm, Germany


4C2

The CESAR Project


Wolfgang Appelt, GND Sankt Augustin, Germany


4C3

TEISS


Telematics


European Industry Standards Support


Rosette Vandenbroucke, University of Brussels, Belgium


4C4

The Nectar Project


Oliver Bond, Aslib Assocciation for Information Management, United Kingdom15:30


16:00

Refreshments BreakSESSION 5


16:00


17:30

Room A

Session 5A

Recent Results

Chair:

Guntis Barzdins, University of Latvia, Latvia


This s
ession will present recent results from various research projects. With less formal papers and
presentations, the recent result session provides a forum for debate and exchange of ideas, and an
opportunity to ask questions and give opinions on topical sub
jects in research networking.


5A1

JISC Programme for Middleware Development

Norman Wiseman, Joint Information Systems Committee, United Kingdom


5A2

Surveyor Design and Recent Results


William Cerveny and Sunil Kalidindi, Advanced Network & Services, Inc.
, USA


5A3

Simulation for Cache Mesh Design


Nicolas Saillard, France Telecom, France


5A4

Towards Multicast Session Directory Services


Alexandre Santos, University of Minho, Portugal


5A5

An Approach to Automate a Process of Detecting Unauthorized Access
es


Adam Gowdiak, Poznan Supercomputing and networking Center, Poland-

8

-


16:00


17:50

Track B

Session 5B

Round
-
up of High
-
Speed Initiatives

Chair:

Michael Walsh, University College Dublin, Ireland


This session will take the form of a panel discussion whe
re panellists will debate high
-
speed networking
initiative. Confirmed panellists include:
Steve Goldstein, National Science Foundation, USATed Hanss, Internet2/UCAID, USAKees Neggers, SURFnet, The NetherlandsSven Tafvelin, NORDUnetBernard Turcotte,
CANARIE, CanadaDavid Williams, CERN, Switzerland19:30


23:00

Gala Dinner


Sponsored by TeleglobeWednesday 9 June 1999


SESSION 6


09:00


10:30

Room A

Session 6A

WWW Tools

Chair:

Claudio Allocchio,
INFN
-
GARR
, Italy


For some time, World Wide Web (
WWW) browsers have gained a new role in the network, which
extends beyond their original scope. In fact, many new tools and applications are developed using the
WWW browser as a common Graphical User Interface (GUI) for the application itself. An obvious

advantage of this approach is that the application does not require a specific “client” installed on the
user’s computer. This session is dedicated to presenting new tools which interact with the WWW
service itself, including searching WWW information an
d interacting with the WWW service via the
WWW interface.


6A1

Search Engines Next Generation


Mark Overmeer
,
AT Computing bv, The Netherlands


6A2

Talking Back to the WWW


Jacob Palme, Stockholm University, Sweden


6A3

The WWW as a Generic Tool Interface

-

Users and Programmers Ideas


Eric Thomas, L
-
Soft, Sweden


6A4

Panel Session


Panellists include:
Mark Overmeer
,
AT Computing bv, The NetherlandsJacob Palme, Stockholm University, SwedenEric Thomas, L
-
Soft, SwedenDario Menasce, INFN Milano, Italy-

9

-


09:00


10:30

Room B

Session 6B

IP Technology Update

Chair:

Ton Verschuren, SURFnet, The Netherlands


Compared to the recent rapid development in application
-
level technologies, the underlying protocols of

the Internet might appear to be developing slowly.

Recently, however, a new era of deployment has
begun and this session will attempt to look at some of the key developments in the very fabric of the
Internet itself which have come to fruition over the last year or so, including the emergence of the
“Mid
dleware” concept for supporting applications; and the wide
-
scale deployment of replication and
caching services.


6B1

Web Replication and Caching Update


Ingrid Melve, UNINETT, Norway


6B2

Middleware


Robert Aiken, Cisco Systems Inc., USA


6B3

The Internet
2 Distributed Storage Infrastructure Project (I2
-
DSI)


Leif Abrahamsson, Ellemtel Utvecklings AB, Sweden10:30


11:00

Refreshments BreakSESSION 7


11:00


12:30

Room A

Session 7A

TERENA Technical Programme

Chair:

Brian Gilmore, University of Edinburg
h, United Kingdom


Research and Education has always had needs which might be considered more demanding than those
of the commodity Internet user. The TERENA Technical Programme is the vehicle for many new and
exciting developments in networking, specific
ally aimed to support the Research and Education
networking community. In this session, some of the current activities will be presented.


7A1

Preliminary Results of the Quantum Test Programme


Roberto Sabatino, DANTE, United Kingdom


7A2

Support for Deci
sions in E
-
mailed Groups


Jacob Palme, Stockholm University, Sweden


7A3

Integrated Satellite and Terestrial Networks for Effective Delivery of Education and Training


Adrian Vranch, University of Plymouth, United Kingdom


7A4

TERENA Mirror Tracker Project


Martin Hamilton, University of Loughborough, United Kingdom-

10

-


11:00


12:30

Room B

Session 7B

Using Video Broadcast for Education and Pleasure: A Discussion of Streaming and
Multicast Technologies

Chair:

Erik Huizer, SURFnet Expertise Centre, The Nether
lands


Video transmission is an integrated part of distance learning and videoconferencing. However, the
availability of a broad range of network bandwidths has introduced a spectrum of transmission
protocols and CODECs to sustain an acceptable video qual
ity and frame rate. This session will deal
with the technical aspects and challenges involved in low
-
bit rate and high
-
bit rate video transmission
in uni
-

and multicast networks. Different approaches will be discussed.


7B1

The State of Multicast Protoco
ls for IP


Radia Perlman, Sun Microsystems, USA


7B2

FUNET
-
TV


Harri Salminen, Center for Scientific Computing and the Finnish University and Research
Network (FUNET), Finland12:30


14:00

LunchSESSION 8


14:00


15:30

Room A

Session 8A

Charging Mech
anisms, AUP, Control and Authorization

Chair:

Wolfgang Schneider, GMD, Germany


Network managers are concerned that their networks should be used responsibly. In order to help them
in their tasks, new tools are continually being developed. Some tools are

concerned with monitoring
usage, whilst other try to actively control use of the network. This session will look at new
developments for both monitoring and controlling network usage.


8A1

Providing Secure Mobile Access to Information Servers with Tempor
ary Certificates


Diego López, CICA, Spain


8A2

MEHARI: A System for Analysing the Use of the Internet Services


Arturo Azcorra, University Carlos III of Madrid, Spain


8A3

Providing Security to University Environment Communications


Gregorio Martínez Pére
z, University of Murcia, Spain


-

11

-


14:00


15:30

Room B

Session 8B

Fast Switching Technologies

Chair:

Sven Tafvelin, Chalmers University of Technology, Sweden


The past two years have seen dramatic changes in the landscape of switching and routing devices:
G
igabit Ethernet Switches, a new generation of ATM Switches, Multi
-
Gigabit routers, and hybrid
devices which mix high
-
speed switching and routing functions. The session will deal with LAN
switching and Ethernet switching; when to switch and when to route;
and how do the different
techniques scale when we move from Gigabit to Terabit?


8B1

Gigabit Ethernet Switching and Non
-
Traditional Applications


Brian McLeod,
Packet Engines, USA


8B2

Trends and Technology in High
-
Speed Switching


Lars Dittman, Technical
University of Denmark, Denmark


8B3

Gigabit Ethernet Network Architecture and Products


Gullik Webjörn, Compaq Computers AB, Sweden15:30


16:00

Refreshments BreakSESSION 9


16:00


17:30

Room A

Session 9A

New Applications Enabled by Security

Chair
:

David Chadwick, University of Salford, United Kingdom


Session Sponsored by Elsevier Science


The development of new security products, services and infrastructures is a great enabler for electronic
applications that were previously not possible on the I
nternet. Previous concerns about the integrity
and confidentiality of data transfer, and the authentication of remote users, can now be overcome using
the latest encryption techniques. This session will look at a range of recent developments in this area
,
introducing some of the new applications that have now become possible thanks to the introduction of
enhanced Internet security.


9A1

SETECS System for Global Electronic Commerce


Sead Muftic, SETECS AB, Sweden


9A2

Electronic Proposal Submission for the

V Framework


Sierd Westerfield, Price Waterhouse Coopers, The Netherlands and Olivier Libon, GlobalSign,
Belgium


9A3

Registered Electronic Mail


Rodney Perkins, Post Office Research Group, United Kingdom-

12

-


16:00


17:30

Room B

Session 9B

Photonic Networ
ks

Chair:

Hans Wallberg, SUNET, Sweden


Optical fibre technology promises nearly unlimited transmission bandwidth and it is the basis of today’s
high
-
speed transmission systems. In the future, photonic components may perform switching and
multiplexing fun
ctions and thus allow entire photonic networks to be built. This session will discuss the

fundamentals of photonic networks, and compare its promises with today’s state of the art Gigabit
networking.


9B1

Optical Communication Technologies Roadmap

Kristia
n Stubkjær, Technical University of Denmark, Denmark


9B2

Optical Networks: status and trends


Bart Van Caenegem, University of Gent, Belgium


9B3

High Speed Supercomputer Communication in Broadband Networks


Ralph Niederberger
,
Research Center Jülich, Ger
manyThursday 10 June 1999


SESSION 10:


09:00


10:30

Room A

Session 10A

Policy Towards Research Networking

Chair:

Pedro Veiga, FCCN, Portugal


The ever increasing need for high speed and high quality networks for the research and higher
education comm
unities requires significant investments in networking. This happens despite some
benefits resulting from the liberalization of telecommunications. The session will discuss the funding
aspects (public vs private), possible evolution scenarios, end
-
user res
ponsibility in the network costs
and policies related to network usage.


10A1

Gigabit Networking
-

Is Europe up to it?


Hans
-
Peter Axmann, Austrian Federal Ministry of Science and Transport, Austria


10A2

Development of Funding Model for FUNET


Markus Sade
niemi,
Center for Scientific Computing
, Finland


10A3

Policy Towards Research Networking


David Williams, CERN, Switzerland-

13

-


09:00


10:30

Room B

Session 10B

IP Telephony

Chair:

Niels Raun, Zone Systems A/S, Denmark


IP has become the preferred protocol
not only in academic but also in public and private networks. The
deregulation of telecommunications is leading to a fundamental restructuring of the industry and packet
switched data networks will soon be taking market shares from circuit switched voice
telephony. This
session will take a look at some issues surrounding IP Telephony including: which standards ensure
speech quality in Voice over IP (VoIP); what experiences are there in running VoIP; and what new
services in VoIP, multimedia and mobility w
ill be provided by the telecommunications suppliers?


10B1

IP Telephony and Public Telephony: Requirements and Future Trends


H
åkon Styri, Telenor R&D, Norway


10B2

IP
-
Telephony in Research Networks: the big picture


Klaas Wierenga, SURFnet Expertise Cent
re bv, The Netherlands


10B3

IP Telephony Today and Tomorrow

Mikael Wällstedt, Ericsson AB Datacom Network, Sweden10:30


11:00

Refreshments Break11:00


12:30

Closing Plenary

Chair:

Karel Vietsch, TERENA


Keynote Speech: “Internet Technology: Tren
ds and Prospects”


Van Jacobson, Cisco Systems Inc., USA


Keynote Speech: “Conference Highlights”


Östen Frånberg
,
Director of Corporate Technology, Ericsson, and President of the Swedish
Chapter of ISOC
, Sweden


Announcement of TERENA Networking Conferen
ce 2000


Pedro Veiga, Chairman of FCCN, Portugal


Announcement of NORDUnet Conference 2000

Markus Sadeniemi, Director of FUNET, Finland