ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

cadgealarmΚινητά – Ασύρματες Τεχνολογίες

19 Ιουλ 2012 (πριν από 6 χρόνια και 2 μέρες)

393 εμφανίσεις

1
2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ....................................................................................3
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...................................................................................................4
ΕΝΑΡΞΗ....................................................................................................................5
LAUNCHER INTERFACE.........................................................................................5
M
AIN
S
CREEN
T
HEME
P
REVIEW
..................................................................................6
L
AUNCHER
P
REVIEW
.................................................................................................7
ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΜΠΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ..................................................................10
VIDEO PLAYER......................................................................................................11
MUSIC.....................................................................................................................13
BROWSER..............................................................................................................15
APPLICATION INSTALLER....................................................................................18
FILE BROWSER.....................................................................................................20
SETTINGS...............................................................................................................21
W
IRELESS
&
NETWORKS
.........................................................................................21
E
THERNET
..............................................................................................................25
D
ISPLAY
.................................................................................................................25
A
PPLICATIONS
........................................................................................................27
P
RIVACY
.................................................................................................................29
S
TORAGE
...............................................................................................................30
L
ANGUAGE
& K
EYBOARD
.........................................................................................31
D
ATE
& T
IME
..........................................................................................................33
A
BOUT DEVICE
........................................................................................................33
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ...............................................................................34
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.................................................................................35
3
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Network
Off
Δεν υπάρχει σύνδεση LAN
HI ύ &δη
Σύνδεση επιτυχής/ μεταφορά
δεδομένων
Δαταής
.ΑB Eύ Hσσ
Εκκίνηση επιτυχής
.ΑB Eύ &δη
Εκκίνηση
.ΑB εύ &/μC
Σύνδεση σε τροφοδοσία
.ΑB ε φ Hσσ
Δεν υπάρχει τροφοδοσία
4
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
01:
Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση
02: Menu
03: Πάνω
04: VOL+
05: VOL-
06: Δεξιά
07: Κάτω
08: Αριστερά
09: OK
10: Έξοδος
11: Πληροφορίες
5
ΕΝΑΡΞΗ
Συνδέστε την τροφοδοσία, και συνδέστε το SmartBox στην
τηλεόρασή σας με το HDMI.
Κατά την εκκίνηση της συσκευής εμφανίζονται δύο εικόνες.Το
λογότυπο του Android και το Crypto.
LAUNCHER INTERFACE
Υπάρχουν δύο επιλογές επιφάνειας εργασίας για το SmartBox 100.
Επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε και αν θέλετε μπορείτε να το
ρυθμίσετε να ανοίγει αυτό από προεπιλογή.
6
MainScreenTheme Preview
Αυτό το μενού είναι προσανατολισμένο σε λειτουργίες media
player και έχει εικονίδια για βασικές εφαρμογές όπως Music,
Video, Photos κλπ.
7
Tips: Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα πλοήγησης στο
τηλεχειριστήριο για να διαλέξετε το εικονίδιο που θέλετε και
πατήστε ΟΚ.
Launcher Preview
Με την επιλογή του Launcher εισέρχεστε στην κανονική επιφάνεια
εργασίας του λειτουργικού Android.
Επιφάνεια εργασίας: Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα πλοήγησης για
να αλλάξετε επιφάνειες εργασίας η για να διαλέξετε το εικονίδιο της
λειτουργίας που επιθυμείτε.
Εφαρμογές: Πατήστε το εικονίδιο
για να εισέλθετε στο μενού
με όλες εγκατεστημένες εφαρμογές.
8
Μενού κύριας οθόνης:Πατήστε το πλήκτρο
στο
τηλεχειριστήριο η το εικονίδιο
στην μπάρα στο επάνω μέρος
της οθόνης.
Στο κάτω μέρος της οθόνης θα ανοίξει ένα μενού με τις παρακάτω
επιλογές.
Add:Μπορείτε να προσθέσετε Συντομεύσεις, Widgets, Φακέλους
και Wallpapers στην επιφάνεια εργασίας.
Manage Apps:Μεταβείτε στο Application manager (περισσότερες
πληροφορίες στο κεφάλαιο Settings).
Wallpaper:Αλλάξτε το φόντο της επιφάνειας εργασίας διαλέγοντας
από τις αποθηκευμένες εικόνες σας ή από τις προεπιλογές του
Android.
9
Search:Μεταβείτε στην αναζήτηση της Google.Πρέπει να υπάρχει
σύνδεση internet.
Notifications:Ανοίξτε την μπάρα πληροφοριών στο επάνω μέρος
της οθόνης. Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι η AirMouse πατήστε επάνω
στην μπάρα στο πάνω μέρος και σύρετε προς τα κάτω για να
εμφανιστεί.
Settings:Μεταβείτε στις ρυθμίσεις.
Μετακίνηση/Διαγραφή εικονιδίων: ΜΕ το ποντίκι μπορείτε να
πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο ένα εικονίδιο στην επιφάνεια
εργασίας και να το σύρετε σε κάποια άλλη επιφάνεια η να το
διαγράψετε τοποθετώντας το στον κάδο.
10
ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΜΠΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δεν υπάρχει σύνδεση Ethernet
Υπάρχει σύνδεση Ethernet αλλά η επιλογή Ethernet είναι
ανενεργή στις ρυθμίσεις
Επιτυχής σύνδεση Ethernet
Σύνδεση ασύρματου δικτύου
Ώρα συστήματος
Home: Μετάβαση στην αρχική οθόνη.
Πίσω: μετακίνηση ένα βήμα πίσω σε μενού κλπ.
Μείωση έντασης ήχου -
Αύξηση έντασης ήχου +
Menu/Properties
11
VIDEO PLAYER
Όταν ανοίγετε την εφαρμογή Video player προβάλλονται σαν
φάκελοι όλες οι διαθέσιμες συσκευές αποθήκευσης που έχουν
συνδεθεί στο 100.
Επιλέξτε τον φάκελο που επιθυμείτε.Σε αυτή την λειτουργία
μπορείτε να βλέπετε μόνο αρχεία βίντεο
Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε και πατήστε ΟΚ.
Πατήστε το πλήκτρο
για να μεταβείτε ένα βήμα πίσω.
Κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας στο κάτω μέρος της οθόνης
εμφανίζεται ένα μενού ελάγχου.
Μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα στο χρονικό σημείο που
επιθυμείτε να προβάλετε στην ταινία.
Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες όπως next,
previews, play, pause, fast forward, fast rewind.
12
Πατήστε το πλήκτρο
για να μεταβείτε στο υπομενού της
ταινίας όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα.
Resume:Επιλέξτε εάν επιθυμείτε μια ταινία να ξεκινάει από την
αρχή η από το σημείο που σταμάτησε την τελευταία φορά.
Replay:Επιλέξτε αν θέλετε να γίνεται αναπαραγωγή μιας ταινίας
την φορά η να γίνεται αναπαραγωγή όλων των ταινιών που
υπάρχουν στον δίσκο.
Audio:Επιλέξτε το κανάλι ήχου που θέλετε να ακούτε όταν η ταινία
υποστηρίζει περισσότερα από ένα.
Subtitle:Επιλέξτε τους υπότιτλους που θέλετε να προβάλετε και
ορίστε το μέγεθος και το χρώμα.
View:Επιλέξτε την αναλογία οθόνης της προβαλλόμενης ταινίας.
Info:Δείτε πληροφορίες για την ταινία.
13
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για να γίνεται σωστή προβολή των Ελληνικών
υποτίτλων πρέπει σαν γλώσσα μενού να είναι επιλεγμένα τα
Ελληνικά.
MUSIC
Στην εφαρμογή Music μπορείτε να προβάλετε όλα τα αρχεία
μουσικής που είναι αποθηκευμένα ανά Καλλιτέχνη, Αλμπουμ, Λίστα
αναπαραγωγής.
Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου μουσικής, πατήστε το
πλήκτρο
για να ανοίξετε το υπομενού μουσικής με τις
παρακάτω επιλογές:
Library:Μετάβαση πίσω στην βιβλιοθήκη
Party shuffle:Επιλογή για τυχαία αναπαραγωγή των αρχείων.
Add to playlist:Ανοίγει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε
να προσθέσετε το συγκεκριμένο κομμάτι σε μια από τις υπάρχουσες
λίστες αναπαραγωγής η να δημιουργήσετε μια νέα.
Delete:Διαγραφή του συγκεκριμένου κομμάτιού.
14
Για να διακόψετε την αναπαραγωγή της μουσικής πρέπει να
πατήσετε το πλήκτρο παύσης. Εάν βγείτε από την εφαρμογή χωρίς
να πατήσετε παύση, τότε η μουσική θα συνεχίσει να παίζει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Κάποια ID3 tags μπορεί να μην προβάλλονται σωστά
στο λειτουργικό Android, ανάλογα με την κωδικοποίηση
χαρακτήρων που έχουν δημιουργηθεί. Τέτοια προβλήματα μπορούν
να λυθούν χρησιμοποιώντας εφαρμογές διόρθωσης των ID3 όπως
το ID3fixer κλπ.
Για τα Ελληνικά tags συνήθως οι κωδικοποιήσεις Windows 1253,
ISO 8859-7, UTF-8 λειτουργούν σωστά.
15
BROWSER
Στην μπάρα διεύθυνσης πατήστε και κρατήστε πατημένο το ΟΚ στο
τηλεχειριστήριο ή πατήστε με το ποντίκι.
Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε την
μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Επιλέξτε Remote control input method
εάν χρησιμοποιείτε το απλό τηλεχειριστήριο. Επιλέξτε Anysoft,
Android, Multiling εάν χρησιμοποιείτε το Airmouse η ένα απλό
πληκτρολόγιο.
16
Πατήστε το πλήκτρο
για να εμφανιστεί το μενού του browser.
17
New window:Ανοίξτε νέο παράθυρο.
Bookmarks:Προσθέστε σελιδοδείκτη η προβάλετε τους
αποθηκευμένους.
Windows:Περιηγηθείτε ανάμεσα στα ανοιχτά παράθυρα.
Refresh:Ανανέωση σελίδας.
More:Χρησιμοποιείστε επιλογές όπως Add bookmark, Find, Select
text, Page info, Settings κλπ.
Στο μενού Settings του browser υπάρχουν διάφορες επιλογές όπως:
Page Content settings:μέγεθος κειμένου, μεγέθυνση,
κωδικοποίηση κειμένου, block pop-up windows, orientation, home
page κλπ.
Privacy Settings:διαγραφή cache,history, cookies κλπ.
Security Settings:αποθήκευση κωδικών, διαγραφή κλπ.
Advanced Settings:Ρύθμιση μηχανής αναζήτησης, επαναφορά
ρυθμίσεων κλπ.
18
APPLICATION INSTALLER
Επιλέξτε την μνήμη στην οποία είναι αποθηκευμένα τα.apk αρχεία.
Η εφαρμογή θα αναζητήσει όλα τα apk αρχεία και θα τα προβάλει
όπως παρακάτω.
19
Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε και πατήστε
OK η μαρκάρετε όλες τις εφαρμογές που θέλετε και πατήστε το
πλήκτρο
για να επιλέξετε να τις εγκαταστήσετε όλες μαζί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή
Unknown sources στις ρυθμίσεις εφαρμογών(βλ. ρυθμίσεις)
20
FILE BROWSER
Εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία που υπάρχουν αποθηκευμένα
στο SmartBox 100.
Επιλέξτε την συσκευή μνήμης που θέλετε και πατήστε OK.
Πατήστε το πλήκτρο
για να Διαγραφή, Αντιγραφή,
επικόλληση ενός αρχείου.
Πατήστε το πλήκτρο
για να ταξινομήσετε τα αρχεία ανά
Ημερομηνία, Όνομα, Μέγεθος.
Πατήστε το πλήκτρο
για να μεταβείτε ένα βήμα πίσω.
Πατήστε το πλήκτρο
για να προβάλετε τα αρχεία σαν λίστα
η σαν εικονίδια.
Πατήστε το πλήκτρο
για έξοδο.
21
SETTINGS
Wireless & networks
Wi-Fi: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση WiFi.
Wi-Fi settings: Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο για να συνδεθείτε.
Εάν το δίκτυο έχει ασφάλεια, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο για να
22
πληκτρολογήσετε τον κωδικό και να συνεχίσετε.
Όταν είστε στις ρυθμίσεις του Wi-Fi πατήστε το πλήκτρο
για να
προβάλετε τις προηγμένες ρυθμίσεις όπου μπορείτε να ορίσετε το
Smartbox 100 να χρησιμοποιεί στατικές διευθύνσεις IP αντί της
αυτόματης ρύθμισης που υπάρχει από προεπιλογή.
23
Portable hotspot
Όταν έχετε την συσκευή σας συνδεδεμένη στο διαδίκτυο μέσω LAN
μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή hotspot για να μοιράζετε
την σύνδεση ασύρματα σε άλλες συσκευές.
Το προεπιλεγμένο SSID είναι AndroidAP.
Από προεπιλογή η ασφάλεια είναι απενεργοποιημένη. Επιλέξτε τον
τύπο ασφάλειας που επιθυμείτε και ορίστε τον κωδικό που θα
24
πρέπει να εισάγουν οι συσκευές για να συνδεθούν ασύρματα με το
SmartBox.
VPN settings
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα VPN σύνδεση.
25
Ethernet
Ενεργοποιείστε το Ethernet και η συσκευή θα συνδεθεί και θα πάρει
IP αυτόματα.Μπορείτε να ορίσετε εάν επιθυμείτε χειροκίνητα τις
διευθύνσεις IP.
Display
Output mode: Επιλέξτε ανάλυση ανάμεσα σε 480i-1080P για
συνδέσεις με HDMI και Ypbpr, η αναλύσεις 480cvbs και 576cvbs
για σύνδεση CVBS.
26
Display position: Ρυθμίστε τη θέση της οθόνης σε περίπτωση που
αντιμετωπίζετε πρόβλημα με περιοχές να μην φαίνονται κλπ.
Icon size:Αλλάξτε το μέγεθος των εικονιδίων. Υπάρχουν τρεις
επιλογές. Απαιτείται επανεκκίνηση για ενεργοποίηση των
ρυθμίσεων.
27
Applications
Unknown sources: Επιτρέπει την εγκατάσταση εφαρμογών εκτός
Market.
28
Compatibility Mode: Δυνατή η εκτέλεση παλαιότερων εφαρμογών
Android σε λειτουργία συμβατότητας.
Manage applications: Διαχειριστείτε όλες τις εγκατεστημένες
εφαρμογές. Μπορείτε να σταματήσετε μια εφαρμογή που εκτελείται,
να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή, να την μετακινήσετε στην κάρτα
SD κλπ.
Development: Πρόσβαση σε debug mode για προγραμματιστές
29
Privacy
Factory data reset
Θα διαγράψει όλα τα δεδομένα από την συσκευή σας και θα
επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές τους τιμές.
30
Update system
Αντιγράψτε το αρχείο αναβάθμισης σε μια κάρτα SD και συνδέστε
την στο SmartBox.Πατήστε Update, και η αναβάθμιση θα γίνει
αυτόματα.
Storage
Ελέγξτε τις συνδεμένες συσκευές αποθήκευσης.
31
Unmount SD card: Πατήστε unmount SD card για να αφαιρέσετε
ασφαλώς την κάρτα μνήμης.
Unmount USB storage: Πατήστε unmount USB disk για να
αφαιρέσετε ασφαλώς την συσκευή USB.
Language & Keyboard
Select language:Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε
την γλώσσα που επιθυμείτε.
Keyboard settings: Από προεπιλογή σαν πληκτρολόγιο είναι το
Remote controller keyboard επιλεγμένο. Εάν χρησιμοποιείτε
Airmouse η κάποιο άλλο πληκτρολόγιο μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα πληκτρολόγια Android, Anysoft,
32
Multiling. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές διαθέτουν περισσότερες
επιλογές όπως περισσότερες γλώσσες εισαγωγής,emoticons,
σύμβολα, λεξιλόγιο κλπ. Αλλά λειτουργούν σωστά μόνο με το
Airmouse η με κάποιο απλό πληκτρολόγιο και ποντίκι.
Όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο remote controller keyboard με
το απλό τηλεχειριστήριο, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να
μετακινηθείτε στο κάθε γράμμα και πατήστε ΟΚ για να το επιλεέξετε.
33
Date & Time
Ρυθμίστε την Ώρα και την Ημερομηνία ή ορίστε να ρυθμίζεται
αυτόματα από το δίκτυο.
About device
34
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Χρήση λειτουργίας DVB-T.
Εάν συνδέσετε ένα ReDi PC 100 στο SmartBox 100 μπορείτε να
παρακολουθήσετε ψηφιακή MPEG4 τηλεόραση χρησιμοποιώντας
την εφαρμογή HiDTV.
Όταν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για πρώτη φορά θα χρειαστεί
να κάνετε αναζήτηση καναλιών. Με την ολοκλήρωση της
αναζήτησης μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεόραση, να κάνετε
εγγραφή κλπ..
35
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
CPU:
ARM Cortex A9@800MHZ
RAM:
512 DDR2
Memory:
2GB Flash
Expansion slot:
SD/MMC HC (max 32GB)
Ethernet:
RJ45 10/100M
WiFi:
802.11b/g/n with Access Point functionality
Output:
HDMI 1.3 / AV
USB:
2 x USB 2.0 Host
Power Supply:
5V/2A DC Power Adapter
Photo:
JPEG,BMP, GIF, PNG
Video Format:
RM/RMVB, MPEG-1/2,MPEG-4 ASP, Divx, AVC/H.264,VC-1, WMV, H-263,
MKV, TS,m2ts, MOV, AVI, FLV
Audio Format:
MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC,AAC, AC-D, Real Audio, Digital surround
down mix
Subtitle:
SRT, SUB, IDX, ASS/SSA, SMI. PGS
Operating System:
Android 2.3.4
Size & Weight:
105 x 100 x 27mm, 146gr
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση
Απόρριψη χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο αυτό, τότε δε
θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το
παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει
βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν
Δήλωση Συμμόρφωσης CE*
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις διατάξεις της οδηγίας
EMC 2004/108/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
*A copy of the Declaration of Conformity is available at Crypto S.A.