Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Αεριοποίησης Βιομάζας σε Αντιδραστήρα Ρευστοστέρεας Κλίνης Ανακυκλοφορίας Χρησιμοποιώντας το Λογισμικό Aspen Plus

bundlebudgieΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

4 Ιουλ 2012 (πριν από 4 χρόνια και 4 μήνες)

446 εμφανίσεις

Η ανάκτηση του κειμένου δεν ήταν εφικτή