1.4 Säkerhet - Atea

bluegooseexchangeΔίκτυα και Επικοινωνίες

26 Οκτ 2013 (πριν από 7 χρόνια και 10 μήνες)

2.381 εμφανίσεις


Specifikation Produkter och tjänster

1

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

1Bilaga 4
: Specifikation Produkter

och tjänster


1

Specifikation produkter
................................
................................
.........

2

1.1

Nät

................................
................................
................................
..

2

1.1.1

Kabelsystem

................................
................................
............

2

1.1.2

Fiberanslutningar

................................
................................
......

6

1.1.3

WAN
-
kablar

................................
................................
...........

7

1.1.4

Mediakonverterare, transceivers

................................
...............

7

1.1.5

Radiolänk
................................
................................
...............

11

1.1.6

Höghastighetsnät

................................
................................
....

12

1.2

Aktiva nätkomp
onenter ethernet

................................
.....................

17

1.2.1

Switchar/layer 2

................................
................................
.....

17

1.2.2

Wide Area

Network (WAN)

................................
.................

59

1.3

WLAN

................................
................................
..........................

68

1.3.1

Wireless LAN (WLAN)
................................
.........................

68

1.4

Säkerhet

................................
................................
........................

91

1.4.1

Brandväggar mm

................................
................................
....

91

1.5

Drift och övervakning

................................
................................
.....

91

1.5.1

Packetfront

................................
................................
..........

129

1.5.2

D
-
Link

................................
................................
.................

129

1.6

Tillbehör
................................
................................
.......................

135

1.6.1

Kabel
................................
................................
...................

135

1.6.2

Nätverkskort
................................
................................
........

135

1.6.3

Rack, chassi, fläktar, 19 tumsskåp

................................
........

135

1.6.4

Reservdelar

................................
................................
..........

135

1.6.5

Modem

................................
................................
................

135

1.6.6

Testinstrument

................................
................................
......

135

1.6.7

Verktyg
................................
................................
................

135

1.6.8

Åskskydd

................................
................................
............

135

1.6.9

UPS
................................
................................
.....................

136

2

Specifikation Tjänster

................................
................................
.......

137

2.1

Produktrelaterade tjänster
................................
.............................

137

2.1.1

Nät

................................
................................
......................

137

2.1.2

Aktiva komponenter

................................
.............................

138

2.1.3

WLA
N

................................
................................
................

139

2.1.4

Säkerhet

................................
................................
..............

141

2.1.5

Drift och övervakning

................................
...........................

146

2.1.6

Försäljning och leveranser
................................
.....................

153

2.1.7

Generella konsulttjänster

................................
.......................

158

2.1.8

Underhåll

................................
................................
.............

164

2.1.9

Utbildning
................................
................................
.............

167


Specifikation Produkter och tjänster

2

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

2

2.1.10

Drifttjänster

................................
................................
..........

177


1

SPECIFIKATION PRODUK
TER


1.1

Nät

1.1.1

Kabelsystem

1.1.1.1

ECS European Cabling System

ECS ä
r konstruerat för att överträffa dagens standarder och uppfylla
morgondagens ökande behov av bandbredd och överföringshastighet.

ECS är ett modulärt system vilket innebär att det lämpar sig lika bra för
installationer i privatbostäder som i hela kontors
-

och industribyggnader.
ECS, European Cabling Systems bygger på etablerade standarder för generella
fastighetsnät, SSEN 50173 och TIA 568B.

ECS fiber består av ett komplett system av fiberkabel, termineringsboxar och
material för terminering av kontak
tdon.

Fiberkabel finns i alla sorter, 50/125, 62,5/125 samt 10/125. Kablarna
tillhandahålls i utföranden OM1, OM2, OM3


Garantier


ECS är en trygg investering i företagets infrastruktur. 15 års materialgaranti
skyddar installatörens och användarens invest
erade tid och kapital.

ECS produkterna kan naturligtvis levereras i halogenfritt utförande.


Certifieringsintyg ECS

Alcadon AB intygar med detta dokument att samtliga komponenter ingående i
ECS, European Cabling Systems, kabelsystem; kontaktdon för arbets
platsuttag,
kontaktdon i korskopplingspaneler samt installations
-
, anslutnings
-

och
korskopplingskablage följer specifikation enligt SS
-
EN50173, SS
-
EN50173
-
1
och ISO/IEC 11801.


Godkända ECS
-
kabelsystem certifieras enligt ovan nämnda standarder efter
avslu
tad installation.


Intyg brandklassning ECS

Alcadon AB intygar med detta dokument att ECS, European Cabling Systems,
kabelsystem uppfyller kraven enligt IEC332
-
1.

1.1.1.2

Lexcom Office

LexCom Office är ett strukturerat nätverk enligt SS
-
EN 50173
-
1:2002. Systemet

o
mfattar kablar, modularjack, patchpaneler och patchkablar i kategori 5 och
kategori 6. Vidare fin
n
s uttagsystem för Thorsmans installationskanaler, golvboxar

Specifikation Produkter och tjänster

3

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

3

samt stavar där nedföringskablage (CP
-
Link) för stavarna är integrerade i
LexCom Office systemet.

Systemet är tredjepartscertifierat och permanentlink, channel link

och
komponentcertifikat kan nedladdas via hemsidan
www.schneider
-
electric.se

där
även omfattande produktinformation finns att tillgå via leverantörens digitala
katalog.


Garanti

För syste
met fins ett omfattande garanti program framtaget där 15 års förlängd
garanti kan erhållas. För installatörer fins ett licensieringsprogram att tillgå, endast
installationer utförda av licensierade installatörer är berättigade till den 15 åriga
förlängda g
arantin.

1.1.1.3

Ribbonet Ericsson

Ribbonet är Ericssons etablerade system för fiberblåsning, speciellt utvecklat för
accessnät. För att ansluta nya användare till ett redan installerat nät blåser man
helt enkelt in mer fiber i befintlig kanalisation.

Ribbonets b
låsteknik baseras på ett patenterat handhållet verktyg som förenklar
installationen väsentligt jämfört med konventionella fiberblåsningstekniker.


Flexibel
t

Kanalisationen installeras separat och i förväg, vilket innebär att:Installationen av optisk fiber

kan ske stegvis och mängden fiber helt
anpassas till antalet användare för tillfället.Fibern utsätts inte för den påfrestning som traditionell kabelförläggning
medför.Minimering av antalet skarvpunkter och därmed minskad tidsåtgång för
fibersvetsning.L
ätt att uppgradera nätet med fler fiber eller fiber av olika typ.Snabb och enkel nätverksdesign.


Unika egenskaper för Ribbonet

Ribbonet är marknadens mest flexibla och kostnadseffektiva blåsfiberlösning:Ericssons unika blåsverktyg är lätt att använda, h
ar låg vikt och är särskilt
utvecklat för att skydda den känsliga glasfibern under installationen. Med
en kapacitet att blåsa uppemot 100 meter fiber i

minuten är det också
mycket snabbare än alternativa blåsfibertekniker.Möjligheten att använda förkontak
terat fiber innebär snabbare installation
hos slutanvändaren.Mikrokanalisationen är speciellt utformad för att underlätta
fiberblåsningen med hjälp av en konstruktion som minskar friktionen
mellan fibern och rörets väggar.Specifikation Produkter och tjänster

4

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

4

1.1.1.4

TCS

European Innovation Technol
ogies AB (
EIT

AB)

bildades 1997 med uppgift att
ge service, support samt marknadsföring av Telesafe Cabling System (TCS) i
Sverige. Ägare av
Eit

AB är producentföretagen Telesafe/Lexel ( tillverkar
komponenterna ) och CDT ( kabeltillverkare ) dessa borgar
även för den 15
-
åriga
garantin på kabelsystemen.


Kategori 5

Verklighetens kabelsystem, möter och överträffar alla krav enligt TIA/EIA 568
-
5
Kategori 5e, ISO/IEC 11801 såväl som SS
-
EN 50173.

Produkt samt systemlösning är verifierad och godkänd av det inter
nationella
erkända oberoende testlaboratorier.


Kategori 6

TCS
-
Telesafe Cabling System
-

Next Speed har utvecklats för framtidens alltmer
krävande applikationer, med hög hastighets överföring på alla fyra kabelparen.
Alla Next Speed komponenter är tillbaka
kompatibla till Category 5e. Följer och
överträffar förslaget ifrån ISO 11801 och Cenelec EN
-
50173 2nd generationen
för både Class E Link likväl som för Channel.


Fiber

TCS fibersystem är framtaget för att komplettera TCS kopparsystem, såsom i
backbone lös
ningar, likväl som fiber ut till användare. TCS fibersystem ger er
möjlighet till en enkel och kostnadseffektiv framtidslösning. Fiberlösningen finns i
både multimode och singelmode utförande.


Garantier

TeleSafe Cabling System (TCS)

omfattar 6 olika varia
nter för att kunna tillgodose
kundens önskemål så som överförings hastigheter mm. Alla systemen är
utvecklade av eit AB, Telesafe AS och CDT med 15
-
års systemgaranti

1.1.1.5

AMP Netconnect


Kategori 5

AMP NETCONNECT Enhanced Category 5 Cabling System bygger på
int
egrerade komponenter med hög prestanda, patenterade tillverkningsmetoder
och systemutveckling vilket medför flera optimalt anpassade kabelsystem som
erbjuder prestanda som generöst överträffar kraven enligt ISO/IEC 11801 2Nd
edition, EN50173 (2ND edition)
och TIA/EIA
-
568B. Alla AMP komponenter
är utvecklade för att samverka i ett system och är verifierade av oberoende
Intertek Testing Services (ETL).


Specifikation Produkter och tjänster

5

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

5


Kategori 6

AMP NETCONNECT Category 6 Cabling System är ett av de få system som
garanterar att systemkompone
neterna uppfyller de nya testkraven för Kat 6 som
komponenter som de nu gällande standarderna ISO/IEC 11801 2ND edition,
EN50173 (2ND edition) och TIA/EIA
-
568B faktiskt kräver. Systemen finns
både i oskärmadt och skärmat utförande. Alla AMP komponenter är
utvecklade
för att samverka i ett system och är verifierade av oberoende Intertek Testing
Services (ETL).


Kategori 7

AMP NETCONNECT Category 7 Cabling System finns och har funnits en
längre tid tillbaka. Vi kan erbjuda lösningar oavsett vilket av de båda
alternativa
gränssnitt man föredrar. AMP CO Plus är systemet som medger detta och som i
nuläget även kan klara frekvenser upp till 1,4 Ghz om så önskas.


Fiber

AMP NETCONNECT Fiber Optic Cabling System erbjuder marknadens I
särklass starkaste och bredaste
sortiment. Kablar finns tillgängliga i alla de nya
gällande klasserna OM1, OM2, OM3 och OS1. Kontakter finns i de flesta
gällande varianterna typ SC, ST, MT
-
RJ, FC, LC, MU, MPO o.s.v. De flesta av
våra kontaktdon finns i snabbterminerings utförande som är
mycket tillförlitliga
och kostnadseffektiva. AMP NETCONNECT är en av de få tillverkarna på
marknaden som kan erbjuda kompletta system i alla klasserna.

1.1.1.6

Melbye Scandinavia

Melbye Scandinavia är distributör av
Blåsfibersystemet Sirocco
som
har utvecklats av

Pirelli Telecom Cables and Systems. Pirelli är en av världens största tillverkare av
produkter och lösningar anpassade för telekom applikationer.

Sirocco är ett komplett blåsfibersystem, anpassat för installationer utomhus och
inomhus. Med andra ord så e
rbjuder systemet en komplett lösning, där man kan koppla
ihop stads
-

och områdesnät med fastighetsnät.

Sirocco är det ledande blåsfibersystemet för inom
-

och utomhusförläggning, med en
patenterad blåsmetod vilket borgar för en effektiv och säker fiberinsta
llation. I
sortimentet finns en stor uppsättning varianter av fibertuber, som alla möter de för oss i
norden högt ställda temperaturkraven.


Det finns även möjlighet att samtidigt som man förlägger fibertuber, installera partvinnad
kopparkabel (kat 5e & k
at 6 system), med hjälp av en så kalla ”siameskabel”. Alla
ingående inomhusprodukter, är givetvis tillverkade av halogenfritt (LS0H) material, för
att möta dagens och morgondagens miljö
-

samt brandsäkerhetskrav.


Garantier


Specifikation Produkter och tjänster

6

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

6

Pirelli erbjuder 25
-
årig produkt
-

och funktionsgaranti. För att säkerställa
produkthantering samt för att erhålla garantipaketet, krävs det att
förläggningen/installationen utförts av Certifierad Personal. M
COM

Sverige AB i
samarbete med Pirelli, erbjuder därför Certifieringsutbildningar
gällande bl a
projektering, förläggning samt certifiering.


1.1.2

Fiberanslutningar

1.1.2.1

Optomize singlemodekablage


Optomize singelmodekablage är tillverkade för att användas i avancerade
fiberoptiska nät med höga krav, där kvalitet och prestanda är avgörande
parame
trar.

Termineringsmetoden är i enlighet med högt ställda specifikationer, och arbetet
utförs enligt ISO
-
9002.

En omfattande kvalitetskontroll utförs som en naturlig och integrerad del av
tillverkningen, och samtliga optiska och mekaniska parametrar kontrol
leras till
100 %.

Denna kvalitetskontroll borgar för att samtliga produkter motsvarar eller
överträffar ställda krav.Singelmodekablagen levereras med halogenfria kablar med 2,0mm yttermantel.

Pigtails levereras med 1,5m 900µm fiber med fast sekundärskyd
d.Fanouts är totalt 2,8m, 80cm 900µm fiber mellan kontakt och fanoutbox, och
2,0m ribbonkabel uppbyggd med 60cm 2,0mm skyddstub. Fanoutboxen är av
fabrikat Ericsson som klarar
-
40
-

+70 grader.Samtliga singelmode produkter:

-

levereras med individuell

ID
-

märkning för full spårbarhet.

-

levereras med individuella mätprotokoll

-

kontrolleras med interferometer.

-

levereras i transportskyddande kartong.

-

SC
-

kontakterna är av multi
-
piece
-
design typ för högsta kvalitet
Connector

Performance

Insertio
n

Loss Max.

(dB)

Return

Loss

(dB)

Radius


(mm)

Vertex

Offset

(µm)

Fiber

withdrawal

(nm)

Fiber

protrosion

(nm)

FC, SC,ST

SPC

0.3

>40

10
-
25

<50

<50

<50

FC, SC,ST

UPC

0,2

>50

10
-
25

<50

<50

<50

SC

APC

0,2

>60

5
-
9

<50

<50

<50

LC

UPC

0,2

>50

7
-
25

<50

<50

<50
Specifikation Produkter och tjänster

7

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

7

1.1.3

WAN
-
kablar

1.1.3.1

Cisco

Kablage med olika interface för anslutning av WAN portar.

Kablagen finns som standardlängd 3meter men andra längder kan erhållas på
förfrågan


1.1.4

Mediakonverterare, transceivers

1.1.4.1

Micronet

1.1.4.1.1

Micronet konvertrar

Mediakoverterare hanterar konve
rtering mellan koppar/fiber och multimod
/singelmod. Konverterfamiljen

SP373 hanterar konvertering
för 10/100Mbps.

Konverterfamiljen

SP362B hanterar konvertering
för
1000
Mbps.


Bägge dessa familjer är fristående enheter. Dessa enheter kan också monteras i
ett gemensamt chassie
(SP386).


Chassiet är försett med redundant kraftaggregat och kan monteras i ett 19”
-
stativ.
Chassiet supportar ´hot
-
swap´

för de olika enheterna
.

1.1.4.2

MRV

1.1.4.2.1

FiberDriver

FiberDriver familjen är en chassibaserad converter serie. Det finns fy
ra olika
storlekar på chassin, de två större är 19” monterbara. Till samtliga chassin kan
man välja på power supply för 230VAC och/eller 48VDC. Det finns idag över
350 olika converter moduler, Convertrar finns för 10MB, 100MB, 1000MB,
ATM, E1, koppar till
fiber, MM fiber till SM fiber. Single fiber och WDM teknik
är också exempel på moduler till FiberDriver serien.

1.1.4.2.2

LambdaDriver


I LambdaDriver familjen finns DWDM (Dense Wavelengt Division Multiplexing)
och CWDM (Coarse Wavelengt Division Multiplexing). Det
ta WDM system kan
hantera transport av upp till 32 optiska kanaler. Varje kanal klarar hastigheter
från 2Mbps upp till 10Gbps.


LambdaDriver(LD) är ett kompakt och flexibelt system som består av 19”
rackmonterbara chassis med ”hot swapp” moduler. LD familj
en har olika
MUX/DEMUX/OADM moduler för upp till 32 våglängder för CWDM, med
DWDM så går det att få upp till 64 kanaler över ett fiberpar.

De transparanta kanal
-
modulerna stödjer protokoll som ATM, SONET/SDH,
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fiber Channel,

ESCON, KTV mm.


Specifikation Produkter och tjänster

8

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

8

Denna flexibilitet gör att man säkerställer en enkel uppgradering av systemet i
framtiden.


Transponder
-
modulerna är uppbyggda med SFPer för in
-

och utgående trafik för
maximal flexibilitet. Transponder
-
modulerna finns även som TDM kort för

att ge
2 till 8 GE/FC över en våglängd. Systemet vilket ger möjlighet att under drift
utöka systemet med fler kanaler. Detta ger en flexibilitet i konfigurationen med
avseende på val av hastighet, avstånd, protokoll, fysiskt interface, och våglängd.
Avstå
nden mellan två enheter kan vara upp till 120km utan repeater.


I LD familjen finns möjlighet att ha en 1+1 backup modul för redundans i WDM
länken, allt för att säkerställa kommunikationen om ett kabelbrott skulle uppstå.
Utöver detta så har LD familjen m
öjlighet för redundanta strömenheter. Det finns
även möjlighet till en s.k. servicekanal för att överföra management i samma
fiberpar som övrig trafik.


LD familjen har stöd för SNMP och är fullt övervakningsbar via MRV:s

program MegaVision. Lokal åtkomst

till LD familjens kontroll kort kan även ske
via VT100 terminal (RS232) eller 10/100 Ethernet port (RJ45). Fjärranslutning
sker via TELNET.

1.1.4.3

Transition

Med konverters från Transition kan man konvertera från koppar
-

till fiberkabel
överallt och när som hels
t . Eftersom företaget enbart koncentrerar sig på
konverteringsteknologi, har de en enastående erfarenhet inom tillverkning av just
detta.


Grunden i Transitions konvertersoritment är Point System, ett moduluppbyggt
konvertersystem. I sortimentet finns äve
n fristående produkter som med fördel
kan användas när enstaka portar skall konverteras.


Transitions produkter finns för följande media.
EthernetFast Ethernet10/100 Bridging10/100/1000 Ethernet802.3ah 10/100/1000 EthernetGigabit EthernetATM/O
C
-
XDS3
-
T3/E3High Speed SerialRS232RS422/485


Specifikation Produkter och tjänster

9

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

9T1/E14x T1/E1 Transport MuxE&M, 2/4
-
wirePOTS 2
-
wire


1.1.4.4

Ruby Tech

I sortimentet finns konverters i fristående utförande samt som chassibaserade
enheter. Konverterarna omvandlar koppar till fiber och
fiberenheterna finns både
för multimode och singelmode. Singelmodevarianter finns för olika avstånd och
dämpningsbudget.

Både de chassibaserade enheterna och de fristående finns med eller utan SNMP
övervakning. En variant är att använda de fristående enhet
erna med LFP funktion,
vilket innebär att lysdioderna på konvertern signalerar om och vilken länk som är
ur funktion.

Det chassibaserade systemet kan bestyckas med ett eller två redundanta
kraftaggregat.

När systemet är bestyckat med redundanta kraftaggreg
at ger detta en högre
tillgänglighet.


I sortimentet finns konverters för Ethernet, Fast Ethernet och Gigabit Ethernet. En
specialutvecklad enhet för bredband finns att tillgå samt möjlighet att överföra
trafiken på en fiber med hjälp av WDM tekniken.


1.1.4.5

All
ied Telesyn

I sortimentet finns konverters i fristående utförande samt som chassibaserade
enheter. Konverterarna omvandlar koppar till fiber och fiberenheterna finns både
för multimode och
för
singelmode. Singelmodevarianter finns för olika avstånd
och däm
pningsbudget.

Den chassibaserade lösningen går att erhålla med eller utan SNMP övervakning
och medger möjlighet till redundant kraft.

Konverterarna har funktioner som missing link vilket ger indikation till
nätverksadminstratören om länken är ur funktion s
amt har en dipswitch där
inställning för korsad eller rak kabel kan göras.

1.1.4.6

D
-
Link

1.1.4.6.1

DMC
-
300M

DMC
-
300M konverterar 10/100Mbps 10Base
-
T/100Base
-
TX twisted
-
pair
signaler till 100Base
-
FX Fast Ethernet multi
-
mode fiber
-
signaler. Maximalt fiber
-
avstånd är 2 km. En
heten har en RJ
-
45 TP
-
port och en MT
-
RJ fiber
-
port.

1.1.4.6.2

DMC
-
300SC


Specifikation Produkter och tjänster

10

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

10

DMC
-
300SC konverterar 10/100Mbps 10Base
-
T/100Base
-
TX twisted
-
pair
signaler till 100Base
-
FX Fast Ethernet multi
-
mode fiber
-
signaler. Maximalt fiber
-
avstånd är 2 km. Enheten har en RJ
-
45 TP
-
port o
ch en SC fiber
-
port.

1.1.4.6.3

DMC
-
515SC

DMC
-
515SC konverterar 10/100Mbps 10Base
-
T/100Base
-
TX twisted
-
pair
signaler till 100Base
-
FX Fast Ethernet single
-
mode fiber
-
signaler. Maximalt fiber
-
avstånd är 15 km. Enheten har en RJ
-
45 TP
-
port och en SC fiber
-
port.

1.1.4.6.4

DMC
-
530S
C

DMC
-
530SC konverterar 10/100Mbps 10Base
-
T/100Base
-
TX twisted
-
pair
signaler till 100Base
-
FX Fast Ethernet single
-
mode fiber
-
signaler. Maximalt fiber
-
avstånd är 30 km. Enheten har en RJ
-
45 TP
-
port och en SC fiber
-
port.

1.1.4.6.5

DMC
-
560SC

DMC
-
560SC konverterar 10/10
0Mbps 10Base
-
T/100Base
-
TX twisted
-
pair
signaler till 100Base
-
FX Fast Ethernet single
-
mode fiber
-
signaler. Maximalt fiber
-
avstånd är 60 km. Enheten har en RJ
-
45 TP
-
port och en SC fiber
-
port.

1.1.4.6.6

DMC
-
615SC

DMC
-
615SC konverterar 100Base
-
FX Fast
-
Ethernet multi
-
mod
e fiber
-
signaler
till 100Base
-
FX Fast Ethernet single
-
mode fiber
-
signaler. Maximalt fiber
-
avstånd
är 15 km. Enheten har två SC fiber
-
portar.

1.1.4.6.7

DMC
-
700SC

DMC
-
700SC konverterar 1000Base
-
T Gigabit koppar signaler till 1000Base
-
SX Gigabit multi
-
mode fiber signal
er. Maximalt avstånd på fiberkabeln är 550
meter. Enheten är utrustad med en RJ
-
45 TP
-
port och en fiber port (SC
kontakt).


Specifikation Produkter och tjänster

11

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

11

1.1.4.6.8

DMC
-
810SC

DMC
-
810SC konverterar 1000Base
-
T Gigabit koppar signaler till 1000Base
-
LX Gigabit singel
-
mode fiber signaler. Maximalt avs
tånd på fiberkabeln är 10 km.

Enheten är utrustad med en RJ
-
45 TP
-
port och en fiber port (SC kontakt).

1.1.4.6.9

DMC
-
1000

DMC
-
1000 är en chassibaserad lösning för mediakonvertering. Chassit har plats
för upp till 16 st mediakonverterare och möjlighet till redundant
kraftaggregat.
Hot
-
swap stöd gör det möjligt att byta eller installera nya mediakonverterare utan
att koppla ur enheten.16 platser för montering av mediakonverterareStandard 19" format, höjd 2 UInbyggt AC/DC kraftaggregat


1.1.4.6.10

DMC
-
1001

DMC
-
1001 är

ett redundant kraftaggregat till mediakonverterarchassit DMC
-
1000.

1.1.4.6.11

DMC
-
1002

DMC
-
1002 är en SNMP
-
modul för montering i DMC
-
1000 chassi. Modulen
gör det möjligt att övervaka alla konverterare som är monterade i chassit via
antingen nätverket eller konsolpor
ten. Modulen är "hot
-
swappable" och ansluts till
nätverket via TP porten. Konfiguration och övervakning kan göras via en
webbrowser, Telnet, konsolporten eller via SNMPStödjer hot
-
swapAutomatisk inställning av halv duplex/full duplex på TX portS
tatusindikation för typ av konverterare, vilka platser som är
upptagna, strömförsörjning, fläkt samt link aktivitet
-

Mediakonverterarna kan
fjärrmanövreras (enable/disable).


1.1.5

Radiolänk

1.1.5.1

Alvarion

Alvarion är ett företag som gör produkter för WiMAX och andra

radiobaserade
länkar.

1.1.5.1.1

BreezeACCESS

Deras serie för radiolänkar heter BreezeACCESS och baseras på OFDM teknik
för att kunna ge bättre prestanda i Non
-
Line
-
of
-
Sight (NLOS) miljöer.Specifikation Produkter och tjänster

12

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

12

1.1.6

Höghastighetsnät

1.1.6.1

Transmode

1.1.6.1.1

Transmode TS
-
1100

Transmodes TS
-
1100 är en modu
lär och flexibel plattform som kan konfigureras
med hjälp av ett antal byggstenar eller systemmoduler. Systemet är partitionerat
för att kapacitetsuppgraderingar ska vara så smidiga som möjligt samt för att hålla
kostnaden för gemensam utrustning minimal,
genom att behovet för centrala
processenheter och separata växelmatriser har eliminerats. Trafikkorten (t.ex.
transpondrar) fungerar oberoende av varandra och är bara beroende av
subracket för kraft och övervakningskommunikation.


Med dessa systemmoduler
kan TS
-
1100 konfigureras för en mängd
nätverkstopologier, som punkt
-
till
-
punkt, hubbade ringar, mesh
-
ringar och linjära
add/drops. Systemet kan skalas upp till 38 våglängder per fiberpar.


Gemensam Utrustning

Kärnan i TS
-
1100 är det kompakta subracket (6U

högt, 19”/483mm brett,
9,4”/238mm djupt), i vilket systemmodulerna pluggas in. Subracket svarar för
distribution av kraft och övervakningsdata till dessa moduler. 15 kortpositioner
finns tillgängliga, varav 2 används för redundant kraft (både 48 VDC och 1
00
-
240 VAC finns tillgängliga). En position är reserverad för övervakningskortet
(Network Management Board). De återstående 12 positionerna används för
trafikkort (transpondrar och aggregatorer). Det finns även en 4
-
ports Ethernet
-
växel som kan användas fö
r övervakningsinformation via TS
-
1100s optiska
övervakningskanal.


Transpondrar

Transponderns primära funktion är att konvertera klientsignalen till en lämplig
CWDM/DWDM
-
våglängd. Tack vare Transmodes patenterade iWDM
-
funktionalitet med automatisk protoko
ll
-

och bithastighetsdetektion kan en
transpondertyp användas för ett stort antal olika tjänster som SDH/SONET,
Ethernet, Fibre Channel, FICON, ESCON och Digital Video. Det finns två
versioner av transpondrar tillgängliga med 10Gbps respektive 2,5Gbps maxi
mal
bithastighet. Systemkapaciteten kan enkelt uppgraderas genom att ytterligare
transpondrar installeras, en i taget, utan att påverka befintlig trafik. Pluggbara
optiska transceivers (SFP, eller även kallad mini GBIC) är standard på alla
Transpondrar.


O
ptisk Multiplexer/Demultiplexer (Mux/demux)

Vår optiska multiplexer finns tillgänglig i 2
-
, 4
-

och 8
-
kanalsutförande och
används för att kombinera signaler från trafikkorten (transpondrar eller
aggregatorer) till ett enda fiberpar. En optisk add/drop
-
multi
plexer (OADM) finns

Specifikation Produkter och tjänster

13

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

13

också tillgänglig, vilket tillåter att enstaka våglängder tappas av eller läggs till vid
specifika punkter i ringar eller linjära add/drop
-
topologier. Systemet kan
konfigureras för upp till 16 CWDM våglänger (max 2,5Gbps per våglängd),
eller
24 DWDM våglängder (max 10 Gbps per våglängd), eller som hybridsystem
(CWDM+DWDM) för 38 våglängder.


Universal Aggregator 5400 och 5500

Produktfamiljen
Universal Aggregator
utgörs av en uppsättning systemmoduler
för TS
-
1100 som låter upp till 8 klie
ntsignaler, vilka kan vara utgöras av olika
protokoll, kombineras till en enda 2,5 Gbps våglängd. På detta vis kan upp till
128 tjänster levereras över ett enda fiberpar. Modulerna kan kombineras och
kaskaderas för att så bra som möjligt anpassa systemet e
fter behov.


DWDM
-
förstärkare

Transmodes xWDM
-
system finns tillgängligt med pluggbara optiska interface
(SFP, eller även kallad mini GBIC) för distanserna 40, 80 och 100 km på
linjesidan. Förutom ett antal alternativa optiska interface finns även elektrisk
a
SFP:er som ett alternativ på klientsidan. DWDM
-
förstärkaren ökar
transmissionsdistansen till 120 km för upp till 16 DWDM
-
kanaler simultant och
innefattar övervakning av alla relevanta parametrar.


Optiskt Skydd

Transmode erbjuder moduler för optiskt sky
dd som möjliggör fiberredundans på
kanalnivå. Dessa moduler är särskilt väl lämpade för skydd i ringapplikationer.
Lösningen innefattar övervakning av både den trafikerade och den skyddande
fibern. Om ett fiberbrott inträffar i den trafikerade fibern koppl
as trafiken om till
den skyddande fibern på mindre än 50 ms.

1.1.6.1.2

Transmode TM
-
3000

TM
-
3000/
-
301/
-
101 serien är en optisk transportlösning för transparent
transport av alla trafiktyper inom 100Mb/ till 10Gb/s för stads
-
, regional
-

och
medeldistansapplikationer.

Dess unika egenskaper gör att plattformen kan
användas för alla nätbehov och topologier inom dessa applikationer, exempelvisMobila transmissionsnätStadsnätFöretagsnätDatalagringsnät (SAN)


Grundstenen i TM
-
3000/
-
301/
-
101 serien är en unik systemar
kitektur som
inkluderar både CWDM, DWDM och SDH
-
tekonologi i samma plattform där
förbindelser kan etableras både på singelfiber eller fiberpar vilket ger en unik
flexibilitet i hur nät kan byggas. De tre teknologierna samsas i samma kortkorg,
bärs över sam
ma fiber och övervakas av samma övervakningssystem. Varje
förbindelse kan därmed optimeras individuellt genom att välja den

Specifikation Produkter och tjänster

14

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

14

transportteknologi som passar bäst ur både pris
-

och prestandahänseende.
Därigenom kan även fiberinfrastrukturen utnyttjas på bästa
sätt eftersom allt bärs
på samma fiber.


Transponder/trafikkort

Med Transmodes TM
-
serie kan trafiktjänster baserade på IP, SDH, SAN,
Video etc bäras och optimeras individuellt utan de begränsningar som ges av
fristående SDH
-
, DWDM
-

eller CWDM
-
system.

Med T
M
-
serien finns fördelarna av respektive teknologier tillgängligt i samma
system. Kapacitets och skalbarheten som enbart finns i DWDM
-
teknologin
kombineras med kostnadseffektviteten i CWDM och den effektiva
multiplexeringstekniken i SDH och där allt styrs o
ch övervakas av samma
övervakningssystem på nod och nätnivå.


TM
-
3000/
-
301/
-
101 serien innehåller transparenta, multiprotokollstödjande
Trafikkort tillika dedic
erade Trafikkort för STM
-
1/
-
4, giga
b
it ethernet, 10GE,
f
ibre channel osv. där elektrisk multiple
xering används för att bära multipla
trafikkanaler per våglängd och därmed utnyttja kapaciteten bättre. Skyddade
förbindelser kan etableras på våglängdsbasis eller på fibernivå. Byggsättet är
baserat på en modulär och skalbar plattform som tack vare ett ge
neriskt bakplan
kan konfigureras till vilken nätelementtyp som helst. Tre olika storlekar på chassin
gör att varje nod kan optimeras efter trafikbehov. Vidare så stödjer varje chassi
samtliga instickskort vilket minimerar kostnaden för reservdelshantering.


Sammantaget erbjuder TM
-
3000/
-
301/
-
101 serien en optisk transportlösning inte

bara för Stadsnät eller Metro applikationer utan även för längre distanser (upp till
32 stycken 10 Gbps våglängder över länkar på 300 km).

1.1.6.2

Cisco

1.1.6.2.1

ONS15600

Cisco ONS 15600 MSSP
är en multiservice switch som riktar sig mot service
providers genom sin tillförlitlighet, tillgänglighet och goda management
egenskaper. Cisco ONS 15600 MSSP kombinerar funktionerna av multipla
metro system, vilket inkluderar Synchronous Optical Network/S
ynchronous
Digital Hierarchy (SONET/SDH) multiplexers, och digitala cross
-
connect nätverk
tillsammans till en skalbar plattform. Cisco ONS 15600 MSSP stöde
r alla metro
topologier så som
point
-
to
-
point, linjära add/drops, ringar, och full mesh.1.1.6.2.2

ONS15500


Specifikation Produkter och tjänster

15

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

15

C
isco ONS 15500 familjen är designad för att transportera kritisk trafik så som
datalagring, data och traditionella applikationer över optiska nätverk som kräver
hög tillgänglighet genom DWDM tekniker.

1.1.6.2.3

ONS15454

Cisco ONS 15454 familjen är en provisioning pl
attform för SDH/SONET
nätverk. Den hanterar både OC
-
192/STM
-
64, DWDM, Ethernet och TDM
interface från
E1

till OC
-
192/STM
-
64.

1.1.6.2.4

ONS15300

Cisco ONS 15300 familjen levererar differentierade tjänster som inkluderar både
icke redundanta och redundanta lösningar f
ör Gigabit Ethernet, 10/100 Ethernet,
DS1,
E1
, E3 och DS3.

1.1.6.2.5

ONS15200

Cisco ONS 15200 är en familj av optiska switchar som jobbar med
våglängdstjänster för Gigabit Ethernet och OC
-
48 Packet
-
over
-
SONET (POS).
Familjen innehåller både singel, och multikanals e
nheter och add
-
drop
multiplexorer.

1.1.6.2.6

Cisco Catalyst 6500

Catalyst 6500 är Ciscos flaggskepp inom LAN switching. Den finns i fem
modeller med tre, fyra, sex, nio eller 13 modulplatser. Man kan få en prestanda
på upp till 400Mpps+ beroende på vilken supervisor

som används. Det finns ett
delat 32Gbps bakplan samt en passiv crossbar matris. Med den nuvarande
supervisorn, SUP720 ligger bakplanshastigheten på 720Gbps. Catalyst 6500 kan
ha redundanta supervisors och kraftaggregat. Man kan installera servicemoduler i

Catalyst 6500 så att switchen kan agera brandvägg, lastbalanserare, vpn
koncentrator, trafikanalysator, wireless management m
.
fl. Det finns optiska
moduler för teknologier som PoS, RPR, DPT, 10GE och ATM som Catalyst
6500 delar med Cisco7600.

1.1.6.2.7

Cisco 7600

C
isco 7600 Series Internet Router är en lösning som drar nytta av de
grundläggande elementen och den arkitekturella designen från Cisco Catalyst
6500 Series Switch och Cisco 7500 Series Internet Router. Kombinerat med
Optiska ServiceModuler (Optical Service

Modules, OSMs) skapar Cisco 7600
en WAN
-

och MAN
-
lösning som levererar tjänster, prestanda, skalbarhet och
gränssnitt som dagens nätverks omgivningar kräver.

Cisco7600 finns i fem modeller med antingen tre, fyra, sex, nio eller 13
modulplatser. Alla fem
modeller är NEBS/ETSI certifierade. Då Cisco7600 är
baserad på Cisco Catalyst 6500 passar alla olika linjekort från Cisco Catalyst
6500 in i Cisco7600. Prestandan skalar upp till 400Mpps+ och
bakplanshastigheten ligger mellan 32Gbps och 720Gbps beroende på

processor.


Specifikation Produkter och tjänster

16

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

16

1.1.6.2.8

Cisco 7300

Cisco 7300 är en familj på två routrar som finns med antingen en eller fyra platser
för moduler. Prestandan på 7304 ligger mellan 900kpps och 3,5Mpps beroende
på vilken processor som används. NSE
-
100 processorn har två stycken 1Gbps
ethernet portar och NPE
-
G100 processorn har tre 10/100/1000Base
-
T portar.
De fyra modulplatserna kan användas för 7300 portadapters och 7200
portadapters med hjälp av en servicemodul där en 7200 portadapter kan
installeras. Cisco7301 har en prestanda på 90
0kpps och modulplatsen passar för
Cisco7200 portadapters. Det finns tre stycken 10/100/1000Base
-
T portar på
moderkortet. Cisco7300 familjen är framtagen för operatörsnät där funktioner
som bredbandsaggregering, gateway för IPv6 nät, MPLS
-
CE funktioner samt

hög tillgänglighet är viktiga funktioner. För PoS ligger prestandan på 2,4Gbps.

1.1.6.2.9

Cisco 12000

Cisco 12000 Gigabit Switch Router består av tre familjer, 12000, 12400 och
12800 där 12800 är den mest kraftfulla.

12000 finns i tre modeller, 12008, 12012 och 12
016 och har en prestanda på
upp till 80Gbps.

12400 finns i fyra modeller, 12404, 12406, 12410 och 12416 och har en
prestanda på upp till 320Gbps.

12800 finns i två modeller, 12810 och 12816 och har en prestanda på upp till
1,28Tbps.


Eftersom alla 12000 mo
deller är gjorda för operatörsnät finns alla olika slags
teknologier att tillgå, så som PoS, RPR, ATM, GE osv. Alla modeller är helt
redundanta och har helt passiva bakplan. Alla processorer, klockkort och fläktar
kan bytas ut under drift, och tack vare fu
nktioner som NSF
(NonStopForwarding) kan detta göras utan att ett enda paket tappas.

1.1.6.2.10

Cisco CRS
-
1

Cisco CRS
-
1 är Ciscos flaggskepp inom sfären operatörsroutrar. Den skalar från
åtta kortplatser upp till 72 kortplatser med en kapacitet på upp till 92Tbps i e
tt
och samma distribuerade system. Hastigheterna sträcker sig upp till 40Gbps per
interface. Cisco CRS
-
1 använder sig av Ciscos nya operativsystem IOX, som är
helt modulärt vilket betyder att det kan självläka processer som av någon
anledning har slutat at
t fungera. Alla processorer, klockkort och fläktar kan bytas
ut under drift, och tack vare funktioner som NSF (NonStopForwarding) kan
detta göras utan att ett enda paket tappas.1.1.6.2.11

Cisco MGX8830

Cisco MGX8830 är en multiserviceswitch som kan hantera flera o
lika
applikationer så som Frame
-
Relay och ATM. Den har en bakplansprestanda på

Specifikation Produkter och tjänster

17

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

17

1,2Gbps och
har nätverksinterface

inom STM
-
1, E3, kanaliserad STM
-
1 och
kanaliserad
E1
.

1.1.6.2.12

Cisco 10700

Cisco 10720 är en metro edge access router som är designad för att användas i

miljöer där man använder sig av Resilient Packet Ring (RPR) mot metronätet och
ethernet mot det lokala nätet.

1.1.6.2.13

Cisco 10000

Cisco 10000 är en router som är framtagen för miljöer för fasta förbindelser,
ATM, Frame Relay samt aggregering av bredbandstjänster.

1.1.6.2.14

Cisco DWDM XENPAK

Cisco DWDM XENPAK finns i 32 olika våglängder. Varje XENPAK kan
hantera 10Gbps ethernet.

1.1.6.2.15

Cisco DWDM GBIC

Cisco DWDM GBIC finns i 32 olika våglängder. Varje GBIC kan hantera
1Gbps ethernet. Cisco DWDM GBIC kan hantera längder på upp till
100km.

1.1.6.2.16

Cisco CWDM GBIC

Cisco CWDM GBIC finns i åtta olika våglängder, 1470, 1490, 1510, 1530,
1550, 1570, 1590 och 1610 nm. Varje GBIC kan hantera 1Gbps ethernet och
fibre channel med en bandbredd av 1,06 och 2,12 Gbps. Cisco CWDM GBIC
kan hantera längder
på upp till 100km.

1.1.6.2.17

Cisco CWDM SFP

Cisco CWDM SFP finns i åtta olika våglängder, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550,

1570, 1590 och 1610 nm. Varje SFP kan hantera 1Gbps ethernet och fibre
channel med en bandbredd av 1,06 och 2,12 Gbps. Cisco CWDM SFP kan
hantera
längder på upp till 100km.

1.1.6.2.18

Cisco CWDM Add
-
Drop Mux

Cisco CWDM Add
-
Drop mux är en multiplexer/demultiplexer som används
tillsammans med Cisco CWDM GBIC eller Cisco CWDM SFP. Den finns i tre
modeller, en med åtta våglängder (
470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570
, 1590,
och 1610
), och två med fyra våglängder (
1470, 1490, 1510, och 1530
) eller
(1550, 1570, 1590, and 1610).1.2

Aktiva nätkomponenter ethernet

1.2.1

Switchar/layer 2


Specifikation Produkter och tjänster

18

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

18

1.2.1.1

Cisco

1.2.1.1.1

Catalyst 500

Catalyst 500 serien riktar sig till före
tag med upp till 250 anställda som
inte har
samma behov av funktionalitet som i större Enterprise bolag.

Det finns 4 modeller:

WS
-
CE500
-
24TT har 24st 10/100 portar + 2st 10/100/1000Base
-
T portar

WS
-
CE500
-
24LC har 20st 10/100 portar + 4st 10/100 portar med PoE + 2st
10/100/1000Base
-
T eller S
FP (mini GBICs).

WS
-
CE500
-
24PC

har 24st 10/100 portar med PoE + 2st 10/100/1000Base
-
T
eller SFP (mini GBICs).

WS
-
CE500G
-
12TC

har 8st 10/100/1000Base
-
T portar + 4st
10/100/1000Base
-
T eller SFP (mini GBICs).


Obs! denna serie har begränsat med funktioner, bl
.
a. stöds endast SNMP read,
stöd för Network Admission Control (NAC) kommer inte att finnas osv. Om
man behöver dessa funktioner bör man köpa en switch ur Catalyst 2960 serien
istället.

1.2.1.1.2

Catalyst 2940

Catalyst 2940
är en
serie
switchar för det lilla kontor
et. Switcharna är gjorda för
att placeras utanför ett korskopplingsrum och saknar fläkt för att
få så låg
ljudvolym som möjligt.

Det finns 2 modeller:

WS
-
C2940
-
8TF
har åtta 10/100Base
-
T ethernet portar och en 100Base
-
FX,
samt en 1000Base
-
X SFP port (bara e
n upp
länk kan vara aktiv åt gången)

WS
-
C
2940
-
8TT har åtta 10/100Base
-
T ethernet portar samt en
10/100/1000Base
-
T port.

Båda modellerna är övervakningsbara med hjälp av SNMP.

1.2.1.1.3

Catalyst 2948

Catalyst 2948G
-
GE
-
TX
har 48st 10/100/1000Base
-
T och 24st Small Form

Factor Pluggable. Denna switch passar bra för servrar eller klienter som kräver
Gbps hastighet.

1.2.1.1.4

Catalyst 2950

Catalyst 2950
är en serie
accesswitchar

för företag med Enterprise behov.

Dom
finns me
d 12, 24 eller 48 accessportar.

Som upplänkar finns 100Bas
e
-
FX, 1000
-
Base
-
X och 10/100/1000Base
-
T
beroende på modell.

Alla modeller har väldigt bra support för QoS och kan se in i layer 3 delen av
pa
keten och ta QoS beslut därefter
.

För multicast använder Catalyst 2950 sig
av igmp.

Beroende på modell finns stöd f
ör upp till
250 VLAN
och

4096
VLAN
id.


Specifikation Produkter och tjänster

19

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

19

Det finns även stöd för SSH för säker access till switchen.

I denna modell är minnet fullt utbyggt och ingen nyutveckling kommer att ske för
denna serie. Ersättaren till denna serie är Catalyst 2960 serien.

1.2.1.1.5

Catalyst 2
950 Long Reach Ethernet (LRE).

Catalyst 2950 LRE serien har 2 modeller som är anpassade för miljöer där man
inte kan installera nya kablar av någon anledning. Då kan man

exempelvis

använda befintliga
kablar för telefoni.

WS
-
C2950ST
-
24
-
LRE har 24st LRE port
s + 2st 10/100/1000BASE
-
T portar
+ 2 SFP portar (2 av 4 upplänkar kan vara aktiva åtgången)

WS
-
C2950ST
-
8
-
LRE har 8st LRE portar + 2st 10/100/1000BASE
-
T portar +
2 SFP portar (2 av 4 upplänkar kan vara aktiva åtgången)

1.2.1.1.6

Catalyst 2955

Catalyst 2955 serien bes
tår av
3 modeller som är anpassade för tuffare miljöer
som i exempelvis i
dammiga, kalla
eller varma industrilokaler.

Cisco Catalyst 2955T
-
12 12st 10/100 portar och 2st 10/100/1000BASE
-
T
upplänk portar.

Cisco Catalyst 2955C
-
12 12st 10/100 portar och 2st 10
0BASE
-
FX multimode
upplänk portar.

Cisco Catalyst 2955S
-
12 12st 10/100 portar och 2st 100BASE
-
LX single
-
mode upplänk portar.

1.2.1.1.7

Catalyst 2960

Catalyst 2960 är en
ny
serie accesswitchar för företag med Enterprise behov.
Dom finns me
d 20st 10/100/1000 portar,

24
st eller 48st 10/100 portar
.

Som upplänkar finns
2st dual
-
purpose

och 10/100/1000Base
-
T beroende på
modell.

Denna modell har all funktionalitet som finns i 2950 och mycket mer därtill.

Det finns dessutom utrymme i minnet som medger utveckling av nya fun
ktioner.

1.2.1.1.8

Catalyst 2970

Catalyst 2970 är en
modell utan någon upplänk. Däremot finns det 24 portar
10/100/1000Base
-
T. Modellen är framtagen för arbetsgrupper som kräver
mycket bandbredd men som inta har behov av någon fiberupplänk. Catalyst 2970

bygger på
samma arkitektur som Catalyst 3750.

1.2.1.1.9

Catalyst 3400

(Metro access)

Catalyst 3400 serien består av 2 modeller

ME
-
3400
-
24TS
-
24
-
A (AC ström)

ME
-
3400
-
24TS
-
24
-
D (DC ström)

Switcharna har 24st 10/100 portar och 2st Small
Form


Factor Pluggable (SFP)
upp
länkar.


Specifikation Produkter och tjänster

20

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

20

De
ssa switchar riktar sig till triple play och ethernet to the home tjänster som
Internetaccess, VoIP och IPTV, samt Ethernet to the business med VPN tjänster.

1.2.1.1.10

Catalyst 3550

Catalyst 3550 är en serie layer 3 accesswitchar. Dom finns med 12, 24 eller 48
acce
ssportar. Som upplänk finns modulplatser för GBIC´s. Funktionsmässigt har
Catalyst 3550 samma funktioner som Catalyst 2950 plus full layer 3 funktionalitet.

Vissa modeller stödjer Ciscos Inline Power

för
strömmatning
av

ip
-
telefoner eller
trådlösa accesspu
nkter.

Denna serie slutas säljas i maj 2006 och ersättarna är
Catalyst 3560/3750.

1.2.1.1.11

Catalyst 3560

Catalyst 3560 bygger på samma arkitektur som Catalyst 3750 och har samma
funktionalitet. Det som skiljer modellerna åt är att 3560 går inte att stacka.

3560
fin
ns i 8 modeller med olika porthastigheter, densiteter och funktionaliteter.

1.2.1.1.12

Catalyst 3750

Catalyst 3750 är en
serie layer 3 switchar
.

Catalyst 3750
går att stacka med

stackwise


till en enhet som ger
bakplanet en hastighet av 32Gbps.
Varje switch
kan ses

som ett ”blad” i en chassibaseraad switch.
Man kan t ex skapa en
etherchannel mellan fyra olika switcha
r. Det finns för närvarande
12

olika
modeller

med olika porthastigheter
,
densiteter

och funktionalitet
er.

Vad som
utmärker 3750 är stöd för stackwise, I
PV6 och Power over Ethernet (802.3af)
och Ciscos Inline Power.

1.2.1.1.13

Catalyst 3750 (Metro access)

ME
-
C3750
-
24TE
-
M

har
24
st

10/100 port
ar

plus
2

Small Form
-
Factor
Pluggable (S
FP)
-
based Gigabit Ethernet portar och

2

SFP
-
based Enh
anced
Services (ES) portar. Den fin
ns med AC eller DC ström.

3750 Metro har bl a. hierarkisk

quality of service (QoS)
, traffic shaping,
802.1Q
tunneling, virtual LAN (VLAN) translation, Multipro
tocol Label Switching
(MPLS) och

Ethernet over MPLS (EoMPLS) support.
Den är idealisk för
service

providers
miljöer som kräver
Layer 2, Layer 3,
och
MPLS VPNs

med
olika
s
ervice
-
level agreements (SLAs).

1.2.1.1.14

Catalyst 4948

Catalyst 4948 är en L3 switch som
finns i 4

modeller,

WS
-
C4948
-
S

och WS
-
C4948
-
E med
48 port
ar

10/100/1000BASE
-
T
med

4
st

1000BASE
-
X Small
For
m
-
Factor Pluggable (SFP).
Sen finns även 2 modeller med
48 port
ar

10/100/1000BASE
-
T
och 2st
10Gbps upplänkar,
WS
-
C4948
-
10GE
-
S

och
WS
-
C4948
-
10GE
-
E
.


Specifikation Produkter och tjänster

21

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

21

De kommer aningen med Standard Image som bl a. innehåller statisk routing och
dynamisk routing med RIPv1
och 2. Enhanced Image innehåller bl a. allt som
finns i standard image plus dynamiska routing protocol som OSPF, IS
-
IS, BGP
m
.
fl.

1.2.1.1.15

Catalyst 4500

Catalyst 4500 är den ena av två modulära switchfamiljer. Den finns i
4

modeller
med tre, sex
,

sju

eller 10

modul
platser. 4507

och 4510
R är de enda

modellerna

som har möjlighet till redundanta supervisors/
processorer. I dessa
modelle
r

kan
den andra modulplatsen endast användas för en redundant supervisor oc
h inte till
något linjekort. Varje linjekort har 6Gbps mot ba
kplanet och man kan på en
p
restanda

upp till 96
Gbps

beroende på supervisor
. Cisco4500 passar utmärkt
som coreswitch i mindre och mellanstora företag och som serverswitch för större
installationer. Eftersom det är en shared memory arkitektur styr supervisor
n allt i
switchen. Detta betyder att i framtiden när nästa generation
er
s supervisor
kommer
,

kan prestandan
och funktionalitetsstödet
öka ytterligare.

1.2.1.1.16

Catalyst 6500

Catalyst 6500 är Ciscos flaggskepp inom LAN switching. Den finns i
fem

modeller med tre
, fy
ra
, sex, nio eller 13 modulplatse
r. Man kan få en
prestanda
på upp till

400Mpps+ beroende på vilken supervisor som används. Det finns ett
delat 32Gbps bakplan samt en passiv crossbar matris. Med den nuvarande
supervisorn, SUP720 ligger bakplanshastigheten
på 720Gbps. Catalyst 6500 kan
ha redundanta supervisors och kraftaggregat.
man

kan installera servicemoduler i
Catalyst 6500 så att switchen kan agera brandvägg, lastbalanserare, vpn
koncentrator
,

trafikanalysator
, wireless management m
.
fl.

Det finns optis
ka
moduler för teknologier som PoS, RPR, DPT, 10GE och ATM som Catalyst
6500 delar med Cisco7600.

1.2.1.2

HP ProCurve

1.2.1.2.1

HP Procurve 23xx

ProCurve Switch 2300 finns med 12 eller 24 portar med autosensing 10/100 och
halv/full duplex. Med 2 lediga transceiver
-
kortplats
er kan switchen uppgraderas
till 1000Mb eller 100Base
-
FX. ProCurve 2300 är ej övervakningsbar. Switchen
har även automatisk MDI/MDI
-
X på alla portar.


Med varje switch medföljer rackmonterings kit och switchen tar endast 1U rack
enhet. Switchens ASIC har e
n kapacitet på 9,6.


Tillbehör

J4853A 100
-
FX SC Transceiver

J4834A 100/1000
-
T Transceiver

J4132A Gigabit
-
LX Transceiver


Specifikation Produkter och tjänster

22

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

22

J4131B Gigabit
-
SX Transceiver

J4116A Switch Gigabit Stacking Kit


I produktpriset ingår som standard livstids nästa dags på platsen
utbyte samt fri
telefon och webb
support.

1.2.1.2.2

HP Procurve 27xx

ProCurve Switch 2700 finns med 8 eller 24 portar med autosensing 10/100/1000
och halv/full duplex. ProCurve 2700 är ej övervakningsbar. Switchen har även
automatisk MDI/MDI
-
X på alla portar.


Med va
rje switch medföljer rackmonterings kit och switchen tar endast 1U rack
enhet.


I produktpriset ingår som standard livstids nästa dags på platsen utbyte samt fri
telefon och web support.

1.2.1.2.3

HP ProCurve 2124

HP ProCurve 2124 är en icke övervakningsbar, 24
-
port
ars 10/100 switch med
en tom 100 FX transceiver plats. Switchen erbjuder halv/full duplex och 10/100
autosensing på alla fasta portar samt även automatisk MDI/MDI
-
X på alla portar.


Med varje switch medföljer rackmonterings kit och switchen tar endast 1U r
ack
enhet. Switchens ASIC har en kapacitet på 2,6 Gbps och den förbrukar max 100

watt i strömförbrukning.


Som tillbehör kan en 100FX tranciever monteras för upp till 2 km länk över
multimode fiber. (J4853A HP ProCurve 100FX tranciever)


I produktpriset i
ngår som standard livstids nästa dags på platsen utbyte samt fri
telefon och web support.

1.2.1.2.4

HP ProCurve 25xx

HP ProCurve Switch 2512 och 2524 är en övervakningsbar och stackningsbar
12 eller 24
-

portars 10/100 switch med två gigabit transceiver platser.


Sw
itcharna erbjuder halv/full duplex och 10/100 autosensing på alla fasta portar,
automatisk MDI/MDI
-
X, inbyggda management funktioner

(inkl SNMPv3/ RMON). Upp till sexton switchar kan dessutom övervakas med
en och samma ip adress oavsett fysisk placering.
Önskas stackning kan detta
enkelt göras genom att upp till åtta switchar sammankopplas genom gigabit
stackningsmodulen (J4116A).


Med varje switch medföljer rackmonterings kit och switchen tar 1U rack enhet.


Specifikation Produkter och tjänster

23

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

23


Övervakning samt konfiguration sker genom conso
le/telnet via CLI, menysystem
eller via webgränsnitt.


Procurve Switch 2512 och 2524 erbjuder Quality of Service (QoS)
(Funktionerna innefattar IGMP snooping, IEEE 802.1p Prioritering, IEEE
802.1Q VLAN stöd och IEEE 802.3ad port trunking.)


Switchens ASIC

har en kapacitet på 9,6 Gbps och den förbrukar max 36 watt i
strömförbrukning.


Som tillbehör kan en eller två av nedanstående moduler monteras:

J4853A 100FX tranciever för 2 km länk över multimode fiber.

J4864A 100/1000T

tranciever för upp till 100m lä
n
k över Cat 5e kablage.

J4131B Gig SX tranciever för upp till 550m länk över multimode fiber.

J4132A Gig LX tranciever för upp till 10km länk över singlemode fiber.

J4116A Gig stackningskit för gigabitsammankoppling av 2 st switchar.


I produktpriset ingår
som standard livstids nästa dags på platsen utbyte samt fri
telefon, web support och fria mjukvaruuppgraderingar av os/fw.

1.2.1.2.5

HP ProCurve 26xx/26xx
-
PWR

HP ProCurve 2626 och 2650 är en övervakningsbar 26 eller 50 portars 10/100
switch
varav 2st

dual personalit
y portar, dvs koppar 10/100/1000T eller fiber
(mini
-
GBIC SX, LX eller LH). Finns även med power over ethernet i samma
utförande och har då benämningen 2626
-
PWR och 2650
-
PWR. En modell som
endast finns som PoE är 2608
-
PWR och är en 8 portars 10/100 plus 1 s
t dual
personality port, dvs koppar 10/100/1000T eller fiber.


Switchen har stöd för statisk nivå 3 routing som möjliggör VLAN
-
till
-
VLAN
kommunikation samt subnätsuppdelning. Utökade säkerhets och
övervakningsfunktioner, inklusive IEEE 802.1x portbaserad a
ccesskontroll med
RADIUS network login, MAC address lockdown/lockout som ger större
säkerhet genom att ge access endast till godkända användare.
IP Lockdown
begränsar inkommande trafik på en port till en specifik IP adress/subnät och
blockerar all annan tr
afik på porten.

Säkerhetsfunktionerna inkluderar även TACACS+, Secure Shell (SSH), Secure
Socket Layer (SSL), SNMP v3,
Source port filter och

Web/Mac Authentication.


Med varje switch medföljer rackmonterings kit och switchen tar 1U rack enhet.
Switchen st
ackas genom att en eller två av de integrerade 1000T portarna
sammankopplas med nästa switch.Specifikation Produkter och tjänster

24

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

24

Övervakning samt konfiguration sker genom console/telnet via CLI, menysystem
eller via webgränsnitt.


Procurve Switch 2626 och 2650 erbjuder Quality of Service (
QoS)
(Funktionerna innefattar IGMP snooping, IEEE 802.1p Prioritering, prioritering
på nivå 4 TCP/UDP, IEEE 802.1Q VLAN stöd och IEEE 802.3ad port
trunking.)
Switchen stöder även CDP (Cisco discovey protocol), FEC (Cisco
fast etherchannel), och GVRP (Grou
p vlan registration protocol).


Switchens ASIC har en kapacitet på 13,6 (2650) & 9,6 (2626) Gbps och den
förbrukar max 100 watt i strömförbrukning.


Som tillbehör kan en eller två av nedanstående moduler monteras:

J4858B Gig SX mini gbic för upp till 550m

länk över multimode fiber.

J4859B Gig LX mini gbic för upp till 10km länk över singlemode fiber.

J4860B Gig LH mini gbic för upp till 70km länk över singlemode fiber.

Samtliga mini gbicar är av SFP med LC kontaktering.


Redundanta strömaggregat för power
over ethernet switcharna

J8168A 600 Redundant External Power Supply

J8169A 610 External Power Supply


I produktpriset ingår som standard livstids nästa dags på platsen utbyte samt fri
telefon, web support och fria mjukvaruuppgraderingar av os/fw.

1.2.1.2.6

HP Proc
urve 28xx

HP ProCurve 2824 och 2848 är en övervakningsbar 24 eller 48 portars
10/100/1000 switch
varav 4st

dual personality portar, dvs koppar 10/100/1000T
eller fiber (mini
-
GBIC SX, LX eller LH).


Switchen har stöd för statisk nivå 3 routing som möjliggör

till VLAN
-
till
-
VLAN
kommunikation samt subnätsuppdelning. Har stöd för jumbo frames. Utökade
säkerhets och övervakningsfunktioner, inklusive IEEE 802.1x portbaserad
accesskontroll med RADIUS network login, MAC address lockdown/lockout
som ger större säker
het genom att ge access endast till godkända användare.
Säkerhetsfunktionerna inkluderar även TACACS+, Secure Shell (SSH), Secure
Socket Layer (SSL) och SNMP v3,
Source port filter och

Web/Mac
Authentication.


Med varje switch medföljer rackmonterings kit
och switchen tar 1U rack enhet.
Switchen stackas genom att integrerade 1000T portarna sammankopplas men
nästa switch.Specifikation Produkter och tjänster

25

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

25

Övervakning samt konfiguration sker genom console/telnet via CLI, menysystem
eller via webgränsnitt.


Procurve Switch 2824 och 2848 erbju
der Quality of Service (QoS)
(Funktionerna innefattar IGMP data driven, IEEE 802.1p Prioritering, prioritering
på nivå 4 TCP/UDP, IEEE 802.1Q VLAN stöd och IEEE 802.3ad port
trunking.)
Switchen stöder även CDP (Cisco discovey protocol), FEC (Cisco
fast et
herchannel), GVRP (Group vlan registration protocol), 802.1w (rapid
spanning tree) och 802.1s (multiple Spanning Tree).


Switchen erbjuder sk wirespeed kapacitet och den förbrukar max 100 watt i
strömförbrukning. Som tillbehör kan en eller två av nedanståe
nde moduler
monteras:

J4858B Gig SX mini gbic för upp till 550m länk över multimode fiber.

J4859B Gig LX mini gbic för upp till 10km länk över singlemode fiber.

J4860B Gig LH mini gbic för upp till 70km länk över singlemode fiber.

Samtliga mini gbicar är a
v SFP med LC kontaktering.


Redundant strömaggregat

J8168A 600 Redundant External Power Supply


I produktpriset ingår som standard livstids nästa dags på platsen utbyte samt fri
telefon, web support och fria mjukvaruuppgraderingar av os/fw.

1.2.1.2.7

HP Procurve 40
8

HP ProCurve Switch 408 är en switch för det lilla kontoret, konferensrummet,
avdelningen eller där man enkelt och kostnadseffektivt behöver komplettera med
upp till åtta portar.

Switchen har 8 fasta 10/100 autosensing portar med full duplex. Alla portar

är av
sk MDI/MDI
-
X vilket möjliggör att vilken port som helst kan användas som
kaskadport för vidarekoppling. Switchen har ingen inbyggd fläkt vilket gör den
helt tyst. Switchen har extern kraftförsörjning och är klass B certifierad för hemma

miljöer


I p
roduktpriset ingår som standard livstids nästa dags på platsen utbyte samt fri
telefon, web support och fria mjukvaruuppgraderingar av os/fw.


Specifikation Produkter och tjänster

26

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

26

1.2.1.2.8

HP Procurve 4100gl


serien

HP ProCurve 4100 serien är ett modulärt chassi med 4 eller 8 kortplatser.


Switchen f
inns även i fyra paketerade alternativ.

HP ProCurve 4148

är det mindre chassit förkonfigurerat med 2 st 24 portars
10/100 moduler och två lediga kortplatser.

HP ProCurve 4172

består av det större chassit förkonfigurerat med 3 st 24
portars 10/100 moduler o
ch fem lediga kortplatser.

HP ProCurve 4140

är det mindre chassit förkonfigurerat med 2 st 20 portars
10/100/1000 moduler varav 2 är mini Gbic platser för fiber. Switchen har två
lediga kortplatser kvar.

HP ProCurve 4160

består av det större chassit förkon
figurerat med 3 st 20
portars 10/100/1000 moduler varav 2 är mini Gbic platser för fiber. Switchen har
fem lediga kortplatser kvar.


HP ProCurve 4100 serien har stöd för statisk nivå 3 IP routing, IEEE 802.1x,
MAC address lockdown, TACACS+, SSHv2, SSL och
SNMP v3. QoS
funktioner såsom IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q ,802.3ad och IGMP.
Switchen
stöder även CDP (Cisco discovey protocol), FEC (Cisco fast etherchannel),
GVRP (Group vlan registration protocol) och 802.1w.


Med varje switch medföljer rackmonterings kit
och switchen tar 3 respektive 5U
rack enheter. Switchen erbjuder redundans i form av möjlighet till dubbla
ström/fläkt aggregat som är utbytbara under drift. Övervakning samt konfiguration
sker genom console/telnet via CLI, menysystem eller via webgränsnit
t. Switchen
erbjuder även sk dual flash image för att enkelt kunna backa tillbaka om en
uppgradering misslyckats.


Som tillbehör finns följande moduler och Gbics:

J4862B 24 portars 10/100 modul

J4863A 6 portars 10/100/1000 modul

J4892A 12 portars 100 FX mo
dul (MTRJ)

J4893A 6 portars mini Gbic modul (plats för 6 st mini gbicar)

J4908A 20 portars 10/100/1000 modul vara 2 st mini gbic platser

J4858B Gig SX mini gbic för upp till 550m länk över multimode fiber.

J4859B Gig LX mini gbic för upp till 10km länk öve
r singlemode fiber.

J4860B Gig LH mini gbic för upp till 70km länk över singlemode fiber.

J8177B Gig 1000Base
-
T mini gibc för Gigabit.

Samtliga mini gbicar är av SFP med LC kontaktering utom Base
-
T som har RJ45
kontakt.


I produktpriset ingår som standard

livstids nästa dags på platsen utbyte samt fri
telefon, web support och fria mjukvaruuppgraderingar av os/fw.


Specifikation Produkter och tjänster

27

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

27

1.2.1.2.9

HP Procurve 5300xl


serien

HP ProCurve 5300 serien är ett modulärt L3/L4 chassi med 4 eller 8 kortplatser.


Switchen finns även i 4 paketerade
alternativ.

HP ProCurve 5348xl

är det mindre chassit förkonfigurerat med 2 st 24 portars
10/100 moduler och två lediga kortplatser.

HP ProCurve 5372xl

består av det större chassit förkonfigurerat med 3 st 24
portars 10/100 moduler och fem lediga kortplatse
r.

HP ProCurve 5304xl
-
32G är det mindre chassit förkonfigurerat med 2 st 16
portars 10/100/1000 moduler varav 2 st dual personality portar för fiber interface
och två lediga kortplatser.

HP ProCurve 5304xl
-
48G är det större chassit förkonfigurerat med 3 st

16
portars 10/100/1000 moduler varav 2 st dual personality portar för fiber interface
och fem lediga kortplatser.


HP ProCurve 5300 serien har utöver funktionerna som 26xx serien har även
dynamisk IP routing RIP 1
-
2/OSPF 1
-
2. Redundant routing protokoll X
RRP
samt en L2 meshing funktion som möjliggör aktiv lastbalansering över multipla
länkar. Switchen har ACL funktion för accesslist styrning av säkerhet och kan
även prioritera på nivå
4 TCP
/UDP paket mm. Switchen har även Virus
Throttling för att hindra vi
rus angrepp i nätverket.
Link Layer Discovery Protocol
(LLDP). LLDP
-
MED. OSPF
-
ECMP. ICMP throttling.
Bandbreddsbegränsing.
Alla modulerna och powersupply/fläkt kan bytas under drift.


Med varje switch medföljer rackmonterings kit och switchen tar 3 respekt
ive 5U
rack enheter. Switchen erbjuder redundans i form av möjlighet till dubbla
ström/fläkt aggregat som är utbytbara under drift. Övervakning samt konfiguration
sker genom console/telnet via CLI, menysystem eller via webgränsnitt. Switchen
erbjuder även
sk dual flash image för att enkelt kunna backa tillbaka om en
uppgradering misslyckats.


Som tillbehör finns följande moduler och Gbics:

J4820B 24 portars 10/100 modul

J4821B 4 portars 10/100/1000 modul

J4852A 12 portars 100 FX modul (MTRJ)

J4878B 4 portar
s mini Gbic modul (plats för 6 st mini gbicar)

J4907A 16 portars 10/100/1000 modul

J8161A 24 portars 10/100
-
TX Mod PoE modul

J8162A Access Controller (modul för trådlös säkerhet)

J4839A Redundant ström/fläkt aggregat

J8168A 600 Redundant External Power Su
pply

J8169A 610 External Power Supply

J4858B Gig SX mini gbic för upp till 550m länk över multimode fiber.

J4859B Gig LX mini gbic för upp till 10km länk över singlemode fiber.


Specifikation Produkter och tjänster

28

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

28

J4860B Gig LH mini gbic för upp till 70km länk över singlemode fiber.

J8177B G
ig 1000Base
-
T mini gibc för Gigabit.

Samtliga mini gbicar är av SFP typ med LC kontaktering utom Base
-
T som har
RJ45 kontakt.


I produktpriset ingår som standard livstids nästa dags på platsen utbyte samt fri
telefon, web support och fria mjukvaruuppgrade
ringar av os/fw.

1.2.1.2.10

HP Procurve 6108

HP ProCurve 6108 är en övervakningsbar 8 portars 10/100/1000 switch varav
2 st dual personality portar, dvs koppar 10/100/1000T eller fiber (mini
-
GBIC
SX, LX eller LH).


Switchen har stöd för statisk nivå 3 routing som mö
jliggör till VLAN
-
till
-
VLAN
kommunikation samt subnätsuppdelning. Utökade säkerhets och
övervakningsfunktioner, inklusive IEEE 802.1x portbaserad accesskontroll med
RADIUS network login, MAC address lockdown som ger större säkerhet
genom att ge access enda
st till godkända användare. Säkerhetsfunktionerna
inkluderar även TACACS+, Secure Shell (SSH), Secure Socket Layer (SSL)
och SNMP v3 .


Med varje switch medföljer rackmonterings kit och switchen tar 1U rack enhet.
Switchen stackas genom de integrerade 1000
T portarna sammankopplas med
nästa switch.


Övervakning samt konfiguration sker genom console/telnet via CLI, menysystem
eller via webgränsnitt.


Procurve Switch 6108 erbjuder Quality of Service (QoS) (Funktionerna
innefattar IGMP snooping, IEEE 802.1p Pri
oritering, IEEE 802.1Q VLAN stöd
och IEEE 802.3ad port trunking.)
Switchen stöder även CDP (Cisco discovey
protocol), FEC (Cisco fast etherchannel), GVRP (Group vlan registration
protocol) och 802.1w (rapid spanning tree).
Switchen erbjuder sk wirespeed
ka
pacitet och den förbrukar max 100 watt i strömförbrukning.


Som tillbehör kan en eller två av nedanstående moduler monteras:

J4858B Gig SX mini gbic för upp till 550m länk över multimode fiber.

J4859B Gig LX mini gbic för upp till 10km länk över singlemod
e fiber.

J4860B Gig LH mini gbic för upp till 70km länk över singlemode fiber.

Samtliga mini gbicar är av SFP typ med LC kontaktering.


I produktpriset ingår som standard livstids nästa dags på platsen utbyte samt fri
telefon, web support och fria mjukvaru
uppgraderingar av os/fw.


Specifikation Produkter och tjänster

29

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

29

1.2.1.2.11

HP Procurve 34xx

HP ProCurve 3400cl
-
24G och 3400cl
-
48G är en övervakningsbar 24 eller 48
portars 10/100/1000 switch varav 4 st dual personality portar, dvs koppar
10/100/1000T eller fiber (mini
-
GBIC SX, LX eller LH).

HP Procurve 3
4xx har också en modul plats på baksidan för 2 st 10 Gb portar.
Finns 2 st olika moduler. En med 2 st fasta koppar portar och en media flex
modul med 2 st transceiver plater för 10 Gb koppar eller 10 Gb fiber (SR, LR
eller ER)

Switchen har utöver samma fun
ktionalitet som 28xx
-
serien även dynamisk IP
routing RIP 1
-
2/OSPF 1
-
2. Redundant routing protokoll XRRP samt en L2
meshing funktion som möjliggör aktiv lastbalansering över multipla länkar.
Switchen har ACL funktion för accesslist styrning av säkerhet och
kan även
prioritera på nivå 4 TCP/UDP.


Med varje switch medföljer rackmonterings kit och switchen tar 1U rack enhet.
Switchen stackas genom att av de integrerade 1000T portarna sammankopplas
med nästa switch.


Övervakning samt konfiguration sker genom co
nsole/telnet via CLI, menysystem
eller via webgränsnitt.


Tillbehör:

J4858B Gig SX mini gbic för upp till 550m länk över multimode fiber.

J4859B Gig LX mini gbic för upp till 10km länk över singlemode fiber.

J4860B Gig LH mini gbic för upp till 70km länk ö
ver singlemode fiber.

Samtliga mini gbicar är av SFP med LC kontaktering.


J8435A 10
-
GbE Media Flex Module

J8434A 10
-
GbE CX4 Copper Module

J8440A 10
-
GbE X2
-
CX4 Transceiver

J8439A 10
-
GbE CX4 Media Converter

J8437A 10
-
GbE X2
-
SC LR Optic

J8436A 10
-
GbE X2
-
SC SR Optic

J8168A 600 Redundant External Power Supply


I produktpriset ingår som standard livstids nästa dags på platsen utbyte samt fri
telefon, web support och fria mjukvaruuppgraderingar av os/fw.

1.2.1.2.12

HP Procurve 64xx

HP ProCurve 6400cl är en övervakning
sbar switch med 6 st 10Gb koppar
portar och 6410cl är en övervakningsbar switch med 6 st 10Gb media flex portar
för 10 Gb koppar eller 10 Gb fiber (Tranceiver SR, LR eller ER). Båda
modellerna har en modulplats på baksidan för ytterligare 2 st 10 Gb porta
r. Finns

Specifikation Produkter och tjänster

30

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

30

2 st olika moduler. En med 2 st fasta koppar portar och en media flex modul med
2 st transceiver plater för 10 Gb koppar eller 10 Gb fiber (SR, LR eller ER)


Switchen har utöver samma funktionalitet som 28xx
-
serien även dynamisk IP
routing RIP 1
-
2
/OSPF 1
-
2. Redundant routing protokoll XRRP samt en L2
meshing funktion som möjliggör aktiv lastbalansering över multipla länkar.
Switchen har ACL funktion för accesslist styrning av säkerhet och kan även
prioritera på nivå 4 TCP/UDP.


Med varje switch m
edföljer rackmonterings kit och switchen tar 1U rack enhet.
Switchen stackas genom att av de integrerade 10Gb portarna sammankopplas
med nästa switch.


Övervakning samt konfiguration sker genom console/telnet via CLI, menysystem
eller via webgränsnitt.


Ti
llbehör:

J8435A 10
-
GbE Media Flex Module

J8434A 10
-
GbE CX4 Copper Module

J8440A 10
-
GbE X2
-
CX4 Transceiver

J8439A 10
-
GbE CX4 Media Converter

J8437A 10
-
GbE X2
-
SC LR Optic

J8436A 10
-
GbE X2
-
SC SR Optic

J8168A 600 Redundant External Power Supply


I produk
tpriset ingår som standard livstids nästa dags på platsen utbyte samt fri
telefon, web support och fria mjukvaruuppgraderingar av os/fw.

1.2.1.2.13

HP Procurve 9304/08/15

HP ProCurve 9300 serien är ett modulärt L3/L4 chassi med 4, 8 eller 15
kortplatser.


HP ProCurve

9300 serien har utöver funktionerna som 53xx serien har även
dynamisk IPX, appletalk,
multicast routing

samt redundant routing protokoll
VRRP.


Switchen har ACL funktion för accesslist styrning av säkerhet och kan även
prioritera på nivå 4 TCP/UDP paket m
m.

10 Gb modul finns för höghastighets kommunikation över ethernet. Jumbo frames
stöds på gigabit och 10 Gb portarna.


Switchen stöder även multi instance spanning tree (802.1s) och per vlan spanning
tree (PVST). Switchens fulla prestanda (178 Mpps eller 4
80 Gbps) uppnås med

Specifikation Produkter och tjänster

31

(
177
)

D
nr

2006/12

Ramavtal 6835/06

Bilaga 4

31

endast en managment modul. Alla modulerna och powersupply/fläkt kan bytas
under drift.

Med varje switch medföljer rackmonterings kit och switchen tar 5, 11 respektive
17U rack enheter. Switchen erbjuder redundans i form av möjlighet til
l dubbla
managment, ström/fläkt aggregat som är utbytbara under drift. Övervakning samt
konfiguration sker genom console/telnet via CLI, menysystem eller via
webgränsnitt. Switchen erbjuder även sk dual flash image för att enkelt kunna
backa tillbaka om en

uppgradering misslyckats.


Som tillbehör finns följande moduler och Gbics:

J4885A Mangment modul inkl 8 gbic platser

J4881B 48 portars 10/100/ modul (2 platser)

J4894A 16 portars mini gbic modul

J4895A 16 portars 100/1000 modul

J4889B 48
-
Port 10/100
-
TX Te
lco (RJ
-
21) modul

J8178A 24
-
Port 100Base
-
FX modul

J8174A 2
-
port 10
-
GbE modul

J4147A Redundant ström/fläkt till 9304/9308

J4875A Redundant ström/fläkt till 9315

J8176A ProCurve 10
-
GbE XENPAK ER Optic

J8175A ProCurve 10
-
GbE XENPAK SR Optic

J8173A ProCurve

10
-
GbE XENPAK LR Optic

J4858B Gig SX mini gbic för upp till 550m länk över multimode fiber.

J4859B Gig LX mini gbic för upp till 10km länk över singlemode fiber.

J4860B Gig LH mini gbic för upp till 70km länk över singlemode fiber.

J8177B Gig 1000Base
-
T m
ini gibc för Gigabit.

Samtliga mini gbicar är av SFP typ med LC kontaktering utom Base
-
T som har
RJ45 kontakt.


I produktpriset ingår som standard 1 år nästa dag på platsen utbyte samt livstids
fri telefon, web support och fria mjukvaruuppgraderingar av o
s/fw.

1.2.1.2.14