Relevant Web-Sites - The I-SSB Project

beaverswimmingΤεχνίτη Νοημοσύνη και Ρομποτική

14 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 7 μήνες)

285 εμφανίσεις

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


1

CIMATEC Srl, Viale San Bartolomeo, 103


19126 La Spezia


Italy

cimatec@tin.itEXPLOITATION STRATEGY SEMINAR

European Commission

Research DG


Direction G

Documentary search
es

for

project:I
-
SSB”


Intelligent Safe and Secure
BuildingsProject No:

NMP2
-
CT
-
2006
-
026661
by


Dr George Vekinis

Innovatio
n Management and Technology Transfer
This report is a synthesis of the documentary s
earches completed

by the expert in the framework of the
E
.
S
.

Seminar
held

in Athens on 28
th

June 2007
.

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


2EXPLOITATION STRATEGY SEMINAR

DOCUMENTARY SEARCHES

for the project


“I
-
SSB”

CONTENTS
Related Projects etc

(Cordis EC Database)


p
age
3


Partners’ involvement in R&D projects

(Cordis EC Databa
se)

p
age
35Related Patents

(Espacenet)


page
45

Relevant Web
-
Sites

(
Google
, GlobalSpec
)


p
age
56

age…

International Press Releases

(
BBC, GlobalSpec, BusinessWire
)


page
73E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


3

Related Projects


Conservation of historical mediterranean sites by innovative seismic
-
protection techniques

CHIME

INCO 2

*
LOw Cost CATastrophic Event Capturing

LOCCATEC

IST

*
Seismic Risk Mitigation, for Schools and Hospitals, Exploiting Smart
Materials and Intelligent Systems


INTAS

Soft Matter Composites
-

An approach to nanoscale functional materials

SOFTCOMP

FP6
-
NMP

Programmable Fieldbus

Cell

PROFICELL

ESPRIT 3

Interconnected Embedded Technology for Smart Artefacts with
Collective Awareness

SMART
-
ITS

IST

Micro
-
Integrated Intelligent Optical Sensor Systems

MINOSS

ESPRIT 3

Solving Major Problems in MicroSensorial Wireless Networks

USWN

FP6
-
IST

Energy Efficient Sensor Networks

EYES

IST

*
Optical fibre sensing syste
m for monitoring of structures

OSMOS

BRITE/EURAM 2

Corrosion of steel in reinforced concrete structures


COST

*
Wirelessly Accessible Sensor Populations

WASP

FP6
-
IST

Innovative cities for the next generation

ICING

FP6
-
IST

Non destructive testing and imaging of concrete


CRAFT

*
Intelligent Modular Multi
-
sensor Networked False Alar
m Free Fire
Detection System

IMOS

IST

Fiber computing

FICOM

IST

Flexible Control Systems Development and Integration Environment for
Distributed Systems

FLEXICON

IST

Mechatronic technologies for trains of the future

MECHATRONIC TRAIN

BRITE/EURAM 3

Earthquake engineering research centre

ECOLEADER
-
BRI

HUMAN POTENTIAL

Internet
-
sit
e for european strong
-
motion data

ISESD

EESD

New fields of research in earthquake engineering experimentation

NEFORE
E

HUMAN POTENTIAL

European Consortium of Earthquake Shaking Tables
-

Bristol

ECOEST

PECO/COPERNICUS

Earthquake protection for historic town centres


ENV 1C

Estimates of ground motion and hazard assessment through earthquake
scenarios

EGMOES

EESD

Earthquake damage prediction of existing buildings using frequency
response methods


TMR

Seismic Performance of Light
-
Gauge Steel Framed Houses

SEISTEELHOUSE

FRAMEWORK 6C

Volvi
-
thessaloniki: a european t
est site for engineering, seismology,
earthquake engineering and seismology


ENV 1C

Improved assessment of steel buil
dings performance during
earthquakes.

STEELQUAKE

ENV 2C

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


4

Stochastic non
-
linear dynamic analysis of civil engineering s
tructures


INTAS

Analysis of the stiffening effect of building panels in seismic and aeolian
conditions


ECSC
-
STEELRE
S
8C

Test area for seismic hazard assessment in the Caucasus


INTAS

Cooperative advancements in seismic and dynamic experiments
(CASCADE)


HUMAN POTENTIAL

Seismic hazard assessment for big cities in Georgia using the modern
concept of seismic microzonation with consideration of soil non
-
linearity


INTAS

Towards European integration in seismic design and upgrading of
building structures


INCO

*
Infrastructure Damage Prevention, Assessment and Reconstruction
following a Di
s
aster


FP6
-
JRC

Capacity Building in Earthquake Research for Risk Reduction in Urban
Environments

CYBER

FP6
-
SUSTDEV

Meta
-
systems for architectural use for the design of earthquake
-
resistant residential buildings of steel


ECSC
-
STEELRES
7C

Preservation of historic reinforced concrete housing buildings across
Europe

CA REDIVIVUS

FRAMEWORK 6C

European network on seismic risk, vulnerability and earthquake
scenarios

ENSERVES

INCO

Seismic Hazar
d zonation with a multidisciplinary approach, using fluid
-
geochemistry methods


ENV 2C

Network of Research Infrastruc
tures for European Seismology

NERIES

FP6
-
INFRASTRUCTURES

Earthquakes, tsunamis and landslides in the Corinth rift, Gr
eece A
multidisciplinary approach for measuring, modelling, and predicting
their triggering mode and their effects.

3HAZ
-
CORINTH

FP6
-
SUSTDEV

Innovative techniques to increase resistance to earthquakes of cultural
heritage buildings and to reduce the impact


INCO

Seismic design of light gauge steel framed buildings


ECSC
-
STEEL C

Experimental evaluatio
n of technical interventions to reduce seismic
vulnerability of old existing buildings


ENV 1C

Experimental evaluatio
n of technical interventions to reduce seismic
vulnerability of old existing buildings


PECO/COPERNICUS

Physical proce
sses in the Mediterranean climates and related slope
instabilities in overconsolidated clayey soils


EPOCH

Risk Mitig
ation for Earthquakes and Landslides

LESSLOSS

FP6
-
SUSTDEV

Novel use of displacement
-
based for seismic assessment and
strengthening of RC buildings.


ENV 2C

Timber frame building systems


COST

Robust structures by joint ductility

ROBUSTNESS

COAL
-
STEEL
-
RTD C

Developing innovative systems for reinforced masonry walls

DISWALL

FP6
-
SME

SEismic and tsunami risk Assessment and mitigation scenarios in the
western HELLenic ARC

SEAHELLARC

FP6
-
SUSTDEV

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


5

Re
liability of moment resistant connections of steel building frame s in
seismic areas

RECOS

INCO

Research in support t
o the implementation and validation of the Euro
codes and the mitigation of the seismic risk in Europe


FP5
-
JRC

Resea
rch in support of standardisation in construction and construction
products


FP6
-
JRC

Innovative Timber & Composite El
ements/Components for Buildings


COST

Experimental and numerical analysis of sloshing and impact loads


BRITE/EURAM 1

Improving load bearing and water resisting properties of gypsum as a
secondary raw material


BRITE/EURAM 1

*
Use of phospho alpha hemihydrate in civil engineering works and
gypsumelement factories


RAWMAT 3C

*
Retrofitting existing plants for low cost production of high performance
building boards

ZEOGYP
-
BOARD

GROWTH

Manufacture of a high capacity, acoustic absorption new material, based
on phospho
-
gypsum and casting sands wastes

ECOGYPS

CRAFT

Risk of Subsidence due to Evaporite Solution.
A European Prediction
and Management Scheme

ROSES

INCO

Building materials from waste materials and their durability


HUMAN POTENTIAL

Optimization of perlite processing for utilization in new building
materials


BRITE/EURAM 2

Risk of Subsidence due to Evaporite Solution.
A European Prediction
and Management Scheme

ROSES

ENV 2C

A novel biodegradable foam filled corrugated board of multiple
thickness for the building, packaging and flat
-
pack industries.


GROWTH

Intercomparison of laboratory measurements of airborne sound
insulation of walls according to ISO/DIS 140 Part 3


MAT

Development of procedures for identifying indiviudal components,
especially of bound and unbound cements in building material dusts,
and differentiated evaluation thereof as a percentage of mine dusts


ECSC
-
MINEHYG 6C

City centre combined heat and power


ENDEMO C

Complex Utilization of the Sea
-
Salt Production Waste Brines Connected
with Minimization the Black
-
Sea Environmental Damage


INCO

Evaluation of the impact of the domestic environment on the population
exposure to radon daughters


RADPROT 6C

*
Multiple integrated intelligent closing system

MIICS

CRAFT

Smart Sensory Systems

SSS

ESPRIT 3

Development and industrial design of active building components for
so
lar heating, ventilation,cooling and daylighting, equipped with a
dynamic intelligent regulation


JOULE 2

Field test
and qualification of a new land seismic acquisition system
based on individual sensor recording


THERMIE 1

Knowledge
-
B
ased Multi
-
Sensor Systems in CIM Applications

KB
-
MUSICA

ESPRIT 2


E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


6Some

Rel
ated

ProjectsLOw Cost CATastrophic Event Capturing

Project Acronym:
LOCCATEC

Project status:
Completed

Coordinator

Organization name:
INTELLIGENCE FOR ENVIRONMENT & SECUR
ITY SRL
-

IES
SOLUTIONS SRL

Contact person


Address


Name:
Uberto

DELPRATOIES SOLUTIONS S.R.L.

VIA DEL BABUINO 99

00187

ROMA

ITALIA


Region:
LAZIO Roma

Tel:
+39
-
06
-
22721251

Fax:
+39
-
06
-
22721500

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
Industry


Description

Objective:

Effective search & rescue operations are am
ongst the most promising means to reduce
human casualties following collapse of buildings due to catastrophic events.

Time is critical for a successful rescue and the prompt availability of reliable information is
vital. LOCCATEC could enhance significant
ly the effectiveness of the rescue management
and operations, providing a quick survey tool to detect and locate trapped people.

It is based on small, low
-
cost capturing devices to be pre
-
installed in buildings.

Each capturing device, triggered by the ev
ent, records what happened in a given space
during an eventual collapse.

This information is downloaded wirelessly to central units providing the rescuers with a
rapid estimate as to the number of people present in each building space at the moment
of the

event, the structural state of ruins and eventual possible pathways.


Objectives:

1. Development of a prototype system, which would provide the rescue teams quickly and
cost
-
effectively reliable information on:

a.The presence (or not) of people in each

building space during a collapse;

b.The state of the ruins (possible pathways, structural integrity).The LOCCATEC prototype
will be a fully functional pre
-
industrial prototype, including at least one central unit and a
number of capturing devices, the fu
nctionality of which will be tested against the specified
requirements;

2. Significant enhancement of the effectiveness of the rescue management and operations
by providing a tool to perform a quick survey of the disaster site to detect and locate
trapped

people and plan the subsequent rescue operations in the quickest and most
effective way.

As part of an overall emergency response system, it would allow personnel, equipment
and information to be dispatched where it is most needed and assist in setting r
escue
priorities and planning the rescue effort quickly and efficiently.


Work description:

LOCCATEC will be a prototype system aiming at promptly providing the rescuers with
information on trapped people and the state of the ruins. It will be based on s
mall, low
-
cost, autonomous capturing devices to be pre
-
installed in each building space. Each
capturing device, adequately integrated and packaged so as to survive an eventual
building collapse, triggered by the catastrophic event (e.g. earthquake), would
record
E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


7

what happened in a given space just during the collapse. The rescue team, equipped with
the LOCCATEC central unit, upon arriving at the vicinity of the collapsed building, would
transmit a signal triggering the wireless download of the information s
tored in each
capturing device. Image processing techniques could yield an estimate as to the number
of people present in each space at the moment of the event. The rescue team would have
a quick indication on the number of people trapped in each space and

some information on
the structural state and the possible pathways in the ruin.


Each capturing device will comprise: Optical sensor, FIFO non
-
volatile memory chip, IR
illuminating LED, triggering device, wireless low
-
power communications and suitable ba
ck
-
up battery. Each central unit will comprise: Communication and localisation equipment to
trigger, identify, download the captured information and locate the capturing devices as
well as display and image processing capabilities. The LOCCATEC system will

be open and
flexible with various sensor and triggering options, according to the space and the
environment. It can eventually serve as platform for other sensors, like a microphone,
which would be activated by the signal that triggers the transmission of

the capturing data
and would provide the rescue teams with real
-
time acoustic information.


Milestones:

1) Requirements and specifications;

2) Design;

3) Implementation;

4) Integration;

5) Testing.


General information:

Project Details

Start d
ate:
2001
-
08
-
01

End date:
2004
-
07
-
31

Duration:
36 months

Project Reference:
IST
-
2000
-
29401

Project cost:
3337496 EURO

Project Funding:
1699997 EURO

Programme Acronym:
IST


Programme type:
Fifth Framework
Programme

Subprogramme Area:
Intelligent
environmental management, risk and
emergency systems

Contract type:
Cost
-
sharing contracts

URL:
http://www.
loccatec.org


Subject index:
Environmental Protection, Information Processing, Information Systems,
Safety


Other Indexes:
JRCOther participants

Organization:
EUROPEAN COMMISSION
-

JOINT RESEARCH CENTRE

Contact person


Address


Name:
ANDRITSOS,

FivosISIS
-

INSTITUTE FOR SYSTEMS, INFORMATICS AND
SAFETY

VIA FERMI 1

21020

ISPRA

ITALIA


Region:
LOMBARDIA Varese

Tel:
+39
-
03
-
32789599

Fax:
+39
-
03
-
32789392

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
Research

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


8Organization:
ZENON S.A. ROBOTICS AND INFORMATICS

Contact person


Address


Name:
CHRYS
AGIS,
KonstantinosRESEARCH AND DEVELOPMENT

KANARI STREET 5, GLYKA NERA ATTIKIS

15354

ATHENS

HELLAS


Region:
ATTIKI

Tel:
+30
-
210
-
641582

Fax:
+30
-
210
-
641051

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
OtherOrganization:
UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CALABRIA

Contact person


Address


Name:
FERRUCCI, FabrizioDIPA
RTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA

VIA PONTE BUCCI 44

87036

ARCAVACATA DI RENDE (CS)

ITALIA


Region:
SUD CALABRIA Cosenza

Tel:
+63
-
23
-
5877

Fax:
+63
-
33
-
8633

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
EducationOrganization:
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

Contact person


Address


Name:
ALEXANDRE, Jean
MarcCEA
-

LIST DEPARTEMENT DES TECHNOLOGIESDES
SYSTEMES INTELLIG

31
-
33 RUE DE LA FEDERATION

75752

PARIS CEDEX 15

FRANCE


Region:
ÎLE DE FRANCE Ile de France Paris

Tel:
+33
-
14
-
6548978

Fax:
+33
-
14
-
6547580

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
ResearchOrganization:
INDUSTRIAL SYSTEMS I
NSTITUTE

Contact person


Address


Name:
KOUBIAS, StavrosINDUSTRIAL SYSTEMS INSTITUTE

PANEPISTIMIO

26500

RIO PATRON

HELLAS


Region:
KENTRIKI ELLADA DYTIKI ELLADA Achaia

Tel:
+30
-
2610
-
997299

Fax:
+30
-
2610
-
997333

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
ResearchOrganization:
IDEASIS E.P.E.

Contact

person


Address


E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


9

Name:
KATEVAS,
Nikos

(Dr.)

IDEASIS LTD

ANTONIOU 12

34100

HALKIDA

HELLAS


Region:
KENTRIKI ELLADA STEREA ELLADA Evvoia

Tel:
+30
-
2220
-
1061200

Fax:
+30
-
2220
-
1061205

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
OtherOrganization:
EARTHQUAKE PLANNING AND PROTECTION ORGANISATION

Contact person


Add
ress


Name:
DANDOULAKI,
MirandaEPPO / EUROPEAN CENTRE ON PREVENTION AND
FORECASTING OF EART

XANTHOU, 32

15451

ATHENS

HELLAS


Region:
ATTIKI

Tel:
+30
-
210
-
6728000

Fax:
+30
-
210
-
6728240

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
OtherE.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


10


Seismic Risk Mitigation, for Schools and Hospitals,
Exploiting Smart Materials and Intelligent Sys
tems

Project Acronym:

Project status:
Completed


Coordinator

Organization name:
University of Pavia

Contact person


Address


Name:
Fabio

CASCIATI

(Professor)

Structural Mechanics Department

Via Ferrata 1

27100

Pavia

ITALIA


Region:
LOMBARDIA Pavia

Tel:
+39
-
03
-
82505458

Fax:
+39
-
03
-
82528422

E
-
mail:
Contac
t


URL:
http://dipmec.unipv.it


Organization Type:


Description

Objective:

The destructive consequences of earthquake push structural engineers and researchers
towards new ways of mitigation of eart
hquake hazards. The project joins the efforts of
research groups from 5 seismically active countries. It is focused on the following aspects:


1.Elaboration of optimal and robust control algorithms. Elaboration of relevant
computational procedures and rec
ommendation on design of active, passive or hybrid
control devices.


2.Investigation of smart materials for the use in seismic protection devices.
Implementation of elastomeric seismic
-
isolators based on the coupling with suitable
monitoring devices. Exam
ination of SMA and their coupling with elastomers for the use as
control elements of passive devices.


The ultimate goal is to suggest theoretically substantiated recommendation for choice of
optimal schemes of base isolation and optimal parameters of the

building bases,
minimizing the negative effect of seismic impact. Active control systems are also to be
conceived, analysed and implemented. Their coupling with base isolation will offer an
effective solution against the shortcomings of passive control. A
lternatively, active control
is the most effective way to mitigate vibration of flexible structures. The aim of this
application is twofold. First, it will allow the further progress in the research performed in
the framework of the previous INTAS project.

Second, it will give to the researches of the
NIS countries the opportunity to be involved in the ERA and to collaborate with the
partners from EU in a priority area of the EU research programme.


General information:

Project Details

Start date:
200
4
-
05
-
01

End date:
2007
-
04
-
30

Duration:
36 months

Project Reference:
INTAS 2003
-
51
-
5547

Project cost:

Project Funding:
238750 EURO

Programme Acronym:
I
NTAS


Programme type:
International
Cooperation

Subprogramme Area:
OPEN Call

Contract type:
No contract type

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


11

Subject index:
Energy Storage, Energy Transport, Other Energy Topics, Meteorology,
Earth Sciences, Biotechnology, Agriculture, Environmental Pro
tection, Education, Training,
Economic Aspects, Regional Development, Resources of the Sea, Fisheries, Innovation,
Technology Transfer, Electronics, Microelectronics, Coordination, Cooperation, Scientific
Research, Industrial Manufacture, Aerospace Technol
ogy, Construction Technology, Energy
Saving, Evaluation, Fossil Fuels, Nuclear Fission, Food, Nuclear Fusion, Information, Media,
Information Processing, Information Systems, Forecasting, Legislation, Regulations, Life
Sciences, Materials Technology, Medic
ine, Health, Mathematics, Statistics, Measurement
Methods, Policies, Radiation Protection, Reference Materials, Renewable Sources of
Energy, Radioactive Waste, Safety, Social Aspects, Standards, Other Technology,
Telecommunications, Transport, Waste Manage
ment


Other Indexes:
Civil Engineering; Mechanics; Environmental Monitoring & AssessmentOther participants

Organization:
Russian Academy of Sciences Mechanical Engineering Research Institute

Contact person


Address


Name:
KOVALEVA, Agnessa

(Profe
ssor)

Human
-
Machine
-
Environment Systems
Department

M. Kharitonevsky 4

101990

Moscow

Russian Federation

Tel:

Fax:

E
-
mail:Organization:
American University of Armenia

Contact person


Address


Name:
MELKUMIAN, Michael

(Professor)

Engineerin
g Research Center

Marshal Bagramian Ave. 40

375019

Yerevan

Tel:

Fax:Organization:
National Academy of Sciences of Armenia Institute of Mechanics

Contact person


Address


Name:
AGHALOVIAN,
Lenser

(Professor)

`

Marshal Bagramian Ave. 24b

37501
9

Yerevan

Tel:

Fax:Organization:
Ministry of Science and Education Kyrghistan State University of Building,
Architecture and Transport

Contact person


Address


Name:
SOLDATOVA, Ludmila

(Dr)

Department of Metallic and Synthetics
Constructions

Maldybaeva str. 34b

720020

Bishkek

Tel:

Fax:


E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


12
Organization:
Ethnikon Metsovion Polytechnion

Contact person


Address


Name:
SYRMAKEZIS, CostasInstitute of Structural Analisys and Aseismic Research

Iroon Polytechniou str. 9

15773

Athens

HELLAS


Region:
ATTIKI

Tel:

Fax:

E
-
mail:Organization:
Ministry of Education of Russia Saint Petersburg University

Contact person


Address


Name:
VOLKOV, AlexanderResearch Institute of Mathematics and Mechanics

Universitetskiy pr. 28

198
504

Saint
-

Petersburg

Russian Federation


Region:

Tel:

Fax:

E
-
mail:
E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


13


Optical fibre sensing system for monitoring of
structures

Project Acronym:
OSMOS

Project status:
Completed


Coordinator

Organization name:
BERTIN & CIE

Contact pers
on


Address


Name:
LECOT

(Mr.)

230 RUE FREDERIC JOLIOT

13791

AIX
-
EN
-
PROVENCE

FRANCE


Region:
MÉDITERRANÉE PROVENCE
-
ALPES
-
CÔTE D'AZUR Bouches
-
du
-
Rhône

Tel:
+33
-
42
-
604600

Fax:
+33
-
42
-
600013

E
-
mail:


Description

Achievements:

1. Quasi
-
distribute
d polarimetric sensing system

A complete evaluation of the dual mode polarimetric system has been performed and all
the different parts required to the assembly of a complete system have been developed.
Laboratory demonstrations of an effective strain and

temperature separation was
successfully performed with a single zone sensor and tests were conducted for both Civil
Engineering and Civil Aeronautics for strain only with several sensing zones. The
integration process of the sensor was deeply investigated

: sensors were installed on
composite structures using embedding and retro
-
fitting techniques, small connectors
(ceramic ferrule and tube) were integrated with success in a stiffened panel representative
of the part of an aircraft wing. In Civil engineeri
ng sensors were installed on
representative elements of ground anchors (bonded on steel bars, embedded in concrete).


2. Microwave sensing system

Basic characterisations and calibrations of the system demonstrated its suitability to detect
the level of s
train that the ground anchors would be subjected to under normal operating
conditions. A large number of trials were conducted in the Civil Engineering construction
laboratory yielding the validation of the operation of the sensors in both transmission and

reflection modes over gauge lengths up to three meters. The sensor conditioning was
strongly studied, yielding several attractive means such as integration of the sensing fibre
in pultruded glass reinforced plastic rods and braid protection sheaths. Stand
ard single
mode connectors were used. A pultruded glass reinforced plastic rod sensor with a
reference fibre embedded in a loose tube was manufactured, installed and tested.
Measurements over several cycles of the sensor showed that the free fibre was not
strained and therefore could be used as a thermal reference. In terms of system a
compact and robust transportable prototype of instrument was developed, using
commercially available components.


3. Impact induced damage sensing system

Radome structures
were constructed from a sandwich of D Glass epoxy skins bonded to a
high density foam material. To accommodate the sensor, grooves were machined in the
foam. Different configurations of sensors were investigated including side hole fibres of
different intr
insic pressure sensitivities, different plastic tubes diameters and groove
characteristics such as shape and depth. Sensitivity of the sensor to damages induced by
impacts of around 5 Joules was demonstrated and spatial location of a damage can be
identifi
ed to within 1 cm without difficulty. Most of the experimentation were conducted on
flat panels representative of the dome structure then verified on one dome.


E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


14

General information:

The need for continuous health monitoring of structures is arising in t
wo main areas:


-

Civil engineering where tendons, staycables and concrete structures have to withstand
increasing demands in terms of strength requirements and ageing effects.

-

Aeronautics where structural parts made from advanced composite materials a
re being
increasingly used on aircraft and other transportation systems.


Due to their low invasivity and capability for distributed sensing, fibre optics sensors are
promising candidates. A previous BRITE project showed the laboratory feasibility of
meas
uring the strain distribution inside a composite material by embedding a white light
quasi distributed optical fibre polarimetric sensor. The possibility to simultaneously
measure temperature and strain was also demonstrated.


The aim of this new project
are to develop a generic sensing tool based on adaptations of
the above principles and to demonstrate its applicability for the monitoring of strain,
damage initiation and temperature in actual structures. The work will be carried out as
follow:


-

Specif
ic optical fibre transducers and relevant receiving units shall be developed
according to requierements of aeronautic and civil engineering end users. An optical
microwave snsor shall also be considered for the extension to long length (more than few
tens
of meters) civil engineering structures. Where appropriate miniaturized and rugged
systems will be built.

-

Industrial methods for embedding or attaching sensors to structures and their connection
schemes shall be implemented and tested for durability/age
ing in both civil structures and
aeronautical composites.

-

Prototypes of monitored industrial components will be implemented and tested:

-

stay cable, steel tension elements, and tension/cracked area of concrete structures for
civil engineering.

-

carb
on/epoxy stiffened composite panel representative of a wing section in aircraft and a
kevlar/epoxy composite radome for aeronautics.


Project Details

Start date:
1992
-
12
-
01

End date:
1995
-
11
-
30

Duration:
36 months

Project Reference:
BRE20335

Project

cost:

Project Funding:
2300000 EURO

Programme Acronym:
BRITE/EURAM 2


Programme type:
Third Framework
Programme

Subprogramme Area:
Maintainability and

reliability

Contract type:
Cost
-
sharing contracts

Subject index:
Industrial Manufacture, Aerospace Technology, Materials Technology


Other Indexes:
Construction/Building/Civil engineeringOther participants

Organization:
Thomson CSF

Contact perso
n


Address


Name:
TURPIN

(Dr.)

Laboratoire Central de Recherches (LCR)

Domaine de Corbeville

91404

Orsay

FRANCE


Region:
ÎLE DE FRANCE Ile de France Essonne

Tel:
+33
-
1
-
69330000

Fax:
+33
-
1
-
69330878

E
-
mail:

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


15Organization:
Alenia Aeritalia & Sel
enia SpA

Contact person


Address


Name:
VANOTTI

(Dr.)

Divisione Avionica ed Apparati Speciali

Viale Europa 1

20014

Nerviano Milano

ITALIA


Region:
LOMBARDIA

Tel:
+39
-
331
-
582223

Fax:
+39
-
331
-
588106

E
-
mail:Organization:
Aérospatiale Société

Nationale Industrielle SA

Contact person


Address


Name:
LANG

(Mr.)

Centre Commun de Recherches "Louis Blériot"

12 rue Pasteur

92152

Suresnes

FRANCE


Region:
ÎLE DE FRANCE Ile de France Hauts
-
de
-
Seine

Tel:
+33
-
1
-
46973303

Fax:
+33
-
1
-
46973730

E
-
m
ail:Organization:
DYCKERHOFF & WIDMANN AG

Contact person


Address


Name:
WINDISCH

(Dr.)

RESEARCH DEVELOP AND QUALITY ASSURANCE

ERDINGER LANDSTRABE 1

8000

München

DEUTSCHLAND


Region:
BAYERN OBERBAYERN München, Kreisfreie Stadt

Tel:
+49
-
89
-
92552
428

Fax:
+49
-
89
-
92553655

E
-
mail:Organization:
University of Strathclyde

Contact person


Address


Name:
MICHIE

(Prof.)

Department of Electronic and Electrical Engineering

Royal College

204 George Street

G1 1XW

Glasgow

UNITED KINGDOM


Regio
n:
SCOTLAND DUMFRIES & GALLOWAY, STRATHCLYDE
Strathclyde

Tel:
+44
-
41
-
5524400

Fax:
+44
-
41
-
5522487

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
EducationOrganization:
ASSOC RESEARCH TECHNOL & TRAINING (ART

Contact person


Address


Name:
PAPADOPOULOS

(
Dr.)

MATZAPETAKI STR 21 PO BOX 1527

71110

IRAKLION
-
CRETE

Tel:
+30
-
2810
-
239757

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


16

Fax:
+30
-
2810
-
239735

HELLAS


Region:
NISIA AIGAIOU, KRITI KRITI Irakleio

E
-
mail:Organization:
AEA Technology

Contact person


Address


Name:
DAVIDSON

(Dr.)

Indu
strial Technology

Harwell Laboratory

OX11 ORA

Didcot

UNITED KINGDOM


Region:
SOUTH EAST (UK) BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE,
OXFORDSHIRE Oxfordshire

Tel:
+44
-
235824463

Fax:
+44
-
235434136

E
-
mail:

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


17


Wirelessly Accessible Sensor Populations

Projec
t Acronym:
WASP

Project status:
Execution


Coordinator

Organization name:
PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V.

Contact person


Address


Name:
STOK VAN DER,
PETERPOSTBUS 90050

BOSCHDIJK 525

5621 JG

EINDHOVEN

NEDERLAND


Region:
ZUID
-
NEDERLAND NOORD
-
BR
ABANT Zuidoost
-
Noord
-
Brabant

Tel:
+31
-
40
-
2742649

Fax:
+31
-
40
-
2744004

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
Other,Industry


Description

Objective:

An important class of collaborating objects is represented by the myriad of wireless
sensors, which will constitute the
infrastructure for the ambient intelligence vision. The
academic world actively investigates the technology for Wireless Sensor Networks (WSN).
Industry is reluctant to use these results coming from academic research. A major cause is
the magnitude of the
mismatch between research at the application level and the node
and network level. The WASP project aims at narrowing this mismatch by covering the
whole range from basic hardware, sensors, processor, communication, over the packaging
of the nodes, the org
anisation of the nodes, towards the information distribution and a
selection of applications. The emphasis in the project lays in the self
-
organisation and the
services, which link the application to the sensor network. Research into the nodes
themselves i
s needed because a strong link lies between the required flexibility and the
hardware design. Research into the applications is necessary because the properties of the
required service will influence the configuration of both sensor network and application

for
optimum efficiency and functionality. All inherent design decisions cannot be handled in
isolation as they depend on the hardware costs involved in making a sensor and the
market size for sensors of a given type. Three business areas, road transport,
elderly care,
and herd control, are selected for their societal significance and large range of
requirements, to validate the WASP results. The general goal of the project is the
provision of a complete system view for building large populations of collabo
rating objects.
The impact on European industry and research comes from the provision of an European
alternative to the WSNs originating in the US. The WASP results will be well suited for
adoption by SMEs. The consortium defines an active programme to app
roach the
appropriate SMEs and to familiarise them with the WASP results.


General information:

Project Details

Start date:
2006
-
09
-
01

End date:
2010
-
02
-
28

Duration:
42 months

Project Reference:
034963

Project cost:
16349832 EURO

Project Funding:
10100000 EURO

Programme Acronym:
FP6
-
IST


Programme type:
Sixth Framework
Programme

Subprogramme Area:
Embedded systems

Contract type:
Integrated Proje
ct

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


18

URL:
http://www.wasp
-
project.org


Subject index:
Information Processing, Information Systems, TelecommunicationsOther participants

Organization:
TECHNISCHE UNIVERSITAET KAISERSLAUTERN

Con
tact
person


Address


Name:GOTTLIEB
-
DAIMLER
-
STRASSE

67663

KAISERSLAUTERN

DEUTSCHLAND


Region:
RHEINLAND
-
PFALZ RHEINHESSEN
-
PFALZ Kaiserslautern,
Kreisfreie Stadt

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
EducationOrganization:
STICHTIN
G IMEC NEDERLAND

Contact
person


Address


Name:HIGH TECH CAMPUS 48

5656 AE

EINDHOVEN

NEDERLAND


Region:
ZUID
-
NEDERLAND NOORD
-
BRABANT Zuidoost
-
Noord
-
Brabant

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
ResearchOrganization:
IMPERIAL COL
LEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE

Contact
person


Address


Name:SOUTH KENSINGTON CAMPUS, EXHIBITION ROAD

SW7 2AZ

LONDON

UNITED KINGDOM


Region:
SOUTH EAST (UK) GREATER LONDON

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
EducationOrganization:
PHILIPS TECHNOLOGIE GMBH FORSCHUNGSLABORATORIEN AACHEN

Contact
person


Address


Name:WEISSHAUSSTRASSE 2

52066

AACHEN

DEUTSCHLAND


Region:
NORDRHEIN
-
WESTFALEN KÖLN Aachen, Kreisfreie Stadt

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization

Type:
Research

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


19Organization:
CEFRIEL
-

SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA

Contact
person


Address


Name:VIA FUCINI RENATO 2

20133

MILANO

ITALIA


Region:
LOMBARDIA

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
ResearchOrg
anization:
ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE

Contact
person


Address


Name:BATIMENT CE, STATION 1

1015

LAUSANNE

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA


Region:
RÉGION LÉMANIQUE Vaud

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
EducationOrganiz
ation:
CENTRO RICERCHE FIAT SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI

Contact
person


Address


Name:STRADA TORINO 50

10043

ORBASSANO (TO)

ITALIA


Region:
NORD OVEST PIEMONTE Torino

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
ResearchOrganization:

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN
FORSCHUNG E.V.

Contact
person


Address


Name:HANSASTRASSE 27C

80686

MUENCHEN

DEUTSCHLAND


Region:
BAYERN OBERBAYERN München, Kreisfreie Stadt

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization Type
:
Research,OtherOrganization:
EUROPAISCHES MICROSOFT INNOVATIONS CENTER GMBH

Contact
person


Address


E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


20

Name:RITTERSTRASSE 23

52072

AACHEN

DEUTSCHLAND


Region:
NORDRHEIN
-
WESTFALEN KÖLN Aachen, Kreisfreie Stadt

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

O
rganization Type:
OtherOrganization:
SAP AG

Contact
person


Address


Name:DIETMAR HOPP ALLEE 16

69190

WALLDORF

DEUTSCHLAND


Region:
BADEN
-
WÜRTTEMBERG KARLSRUHE Rhein
-
Neckar
-
Kreis

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
IndustryOrganization:
STMICROELECTRONICS S.R.L.

Contact
person


Address


Name:VIA OLIVETTI 2

20041

AGRATE BRIANZA

ITALIA


Region:
LOMBARDIA

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
IndustryOrganization:
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN

INFORMATIQUE ET EN
AUTOMATIQUE

Contact
person


Address


Name:DOMAINE DE VOLUCEAU

78153

LE CHESNAY

FRANCE


Region:
ÎLE DE FRANCE Ile de France Yvelines

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
ResearchOrganization:
ASG VEEHOUDERIJ
B.V.

Contact
person


Address


Name:EDELHERTWEG 15

8219 PH

LELYSTAD

NEDERLAND

Tel:

Fax:

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


21

E
-
mail:


Region:
OOST
-
NEDERLAND FLEVOLAND

URL:

Organization Type:
OtherOrganization:
CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA
-

RECHE
RCHE ET DEVELOPPEMENT

Contact
person


Address


Name:RUE JAQUET
-
DROZ 1

2007

NEUCHATEL

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA


Region:
ESPACE MITTELLAND Neuchâtel

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
ResearchOrganization:
UNIVERSITAET PADERBORN


Contact
person


Address


Name:WARBURGER STRASSE 100

33098

PADERBORN

DEUTSCHLAND


Region:
NORDRHEIN
-
WESTFALEN DETMOLD Paderborn

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
EducationOrganization:
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

Con
tact
person


Address


Name:DEN DOLECH 2

5600 MB

EINDHOVEN

NEDERLAND


Region:
ZUID
-
NEDERLAND NOORD
-
BRABANT Zuidoost
-
Noord
-
Brabant

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
Education,OtherOrganization:
HEALTH TELEMATIC NETWORK S.P.A.

Contact
person


Address


Name:VIA ALDO MORO 13

25124

BRESCIA

ITALIA


Region:
LOMBARDIA Brescia

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
OtherE.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


22

Organization:
RHEINISCH
-
WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN

Contact
person


Address


Name:TEMPLERGRABEN 55

52062

AACHEN

DEUTSCHLAND


Region:
NORDRHEIN
-
WESTFALEN KÖLN Aachen, Kreisfreie Stadt

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
Education,Research
E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


23


Intelligent Modular Multi
-
sensor Networked False
Alarm Free Fire

Detection System

Project Acronym:
IMOS

Project status:
Completed


Coordinator

Organization name:
WAGNER ALARM
-

UND SICHERUNGSSYSTEME GESELLSCHAFT MIT
BESCHRANKTER HAFTUNG

Contact person


Address


Name:
Claus Peter

REINECKEENTWICKLUNGSABTEILUNG

S
CHLESWIGSTRASSE 5

30853

LANGENHAGEN

DEUTSCHLAND


Region:
NIEDERSACHSEN HANNOVER Hannover,
Landkreis

Tel:
+51
-
19
-
7383370

Fax:
+51
-
19
-
7383130

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
Industry


Description

Objective:

The main objective of IMOS project is the development a
nd the demonstration of a false
alarm free fire detection system for large buildings and production plants. This will be
achieved by the development of an intelligent multisensor microsystem (IMS) comprising:

An optical multi sensor (OMS), which measures
the scattered light and absorptions at least
by two different wavelengths and at least by two different scattering angles in order to
discriminate between fire and non
-
fire situations,

A multi
-
gas
-
sensor
-
system (MGS), which is able to measure at least CO,

CO2, NO,
unburned hydrocarbons and alkaloids,

A neural network running in an embedded system, which will identify smoke fingerprints
using all the available sensors information, and teleservice.


Work description:

First of all, we will conduct fire tes
ts according to EN54 and also tests with paper fire and
tobacco smoke to identify the fire and non
-
fire patterns. We will analyse and evaluate the
results of these tests in order to select suitable gas and optical multi
-
sensors for the
measurement and iden
tification of fire products. Then, the final specification of the system
architecture and algorithms will be set up. Two workgroups will design and develop the
multi
-
gas
-
sensor
-
system (MGS) and the optical
-
multi
-
sensor (OMS) in parallel. The MGS
will measu
re at least CO, CO2, NO, unburned hydrocarbons and alkaloids. The OMS will
measure the scattered light at different wavelengths and at different scattering angles.
The integration of the developed MGS and the developed OMS will be accompanied by the
develo
pment of the neural network running in an embedded system which will be
equipped with a LON network for teleservice and telemaintenance.


Two prototypes will be manufactured for final testing and field tests. The final testing and
qualification will inclu
de the validation of the fire detection performance, discrimination of
nuisance situations and telemanagement functionality. We will verify the fire detection
performance with the same fire tests as for the smoke pattern identification. The improved
functi
onality of IMOS prototype will be demonstrated at two different industrial
applications, in a recycling plant and in a public building. The telemanagement feature will
able us to follow the demonstration through the Internet.


Milestones:

M03 Specificati
on of the intelligent multisensor microsystem (IMS)

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


24

M15 Development and test of the multi
-
gas
-
sensor
-
system (MGS) and the optical
-
multi
-
sensor (OMS)

M24 Integration of the MGS and OMS and development of the neural network and
teleservice

M32 Final testi
ng and qualification

M36 Field tests in two different industrial applications.


General information:

Project Details

Start date:
2002
-
07
-
01

End date:
2005
-
06
-
30

Duration:
36 months

Project Reference:
IST
-
2001
-
38404

Project cost:
2548674 EURO

Proj
ect Funding:
1100000 EURO

Programme Acronym:
IST


Programme type:
Fifth Framework
Programme

Subprogramme Area:
CPA10: Sensor
technologies and applicati
ons

Contract type:
Cost
-
sharing contracts

Subject index:
Innovation, Technology Transfer, Information Processing, Information
SystemsOther participants

Organization:
OESTERREICHISCH
-
UNGARISCHES BRANDSCHUTZ
-

UND
SICHERHEITSTECHNISCHES LABOR GMBH

Co
ntact person


Address


Name:
AMBRO, PeterEMILABS
-
LABORATORIUM

XI. DIOSZEGI U. 37

1113

BUDAPEST

MAGYARORSZAG


Region:
KOZEP
-
MAGYARORSZAG Budapest

Tel:
+36
-
13
-
726113

Fax:
+36
-
13
-
726113

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
IndustryOrganization:
FACHHOCHSCHULE NORDOSTNIEDERSACHSEN

Contact person


Address


N
ame:
MEYER, Jens
ThomasDEPARTMENT APPLIED AUTOMATION TECHNOLOGY

VOLGERSHALL 1

21339

LUENEBURG

DEUTSCHLAND


Region:
NIEDERSACHSEN LÜNEBURG Lüneburg, Landkreis

Tel:
+49
-
41
-
31677410

Fax:
+49
-
41
-
31677300

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
EducationOrganization:
OPTIS

Contact person


Address


Name:
DAUGA, ChristopheENGINEERING & CONSULTING DEPARTMENT

RUE PARMENTIER ZE DE LA FARLEDE

Tel:
+33
-
49
-
4086690

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


25

Fax:
+33
-
49
-
4086694

83078

TOULON

FRANCE


Region:
MÉDITERRANÉE PROVENCE
-
ALPES
-
CÔTE D'AZUR
Var

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
IndustryOrganization:
TETI
DE S.R.L.

Contact person


Address


Name:
GALATA, AlfioTETIDE

VIA DEGLI SCIPIONI 1

20129

MILANO

ITALIA


Region:
LOMBARDIA

Tel:
+39
-
22
-
0241746

Fax:
+39
-
22
-
9536894

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
IndustryOrganization:
GENERAL PAPER RECYCLING REAL ESTATE AND HOTEL COMPANY S.A.

Contact person


Address


Name:
LAZOPOULOS,
DimitriosMANUFACTURE PLANT OF GENERAL PAPER RECYCLING S.A.

EVRIPIDOU 57
-
61


ATHENS

HELLAS


Region:
ATTIKI

Tel:
+30
-
2150
-
595704

Fax:
+30
-
2150
-
595708

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
IndustryOrganization:
MICROSENS PRODUCTS SA

Contact person


Address


Name:
DECOULON, Yve
sMICROSENS PRODUCTS

RUE JAQUET
-
DROZ 1

2007

NEUCHATEL

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA


Region:
ESPACE MITTELLAND Neuchâtel

Tel:
+41
-
32
-
7205360

Fax:
+41
-
32
-
7205712

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
OtherOrganization:
UNIVERSITY OF MANCHESTER INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Con
tact person


Address


Name:
PERSAUD, KrishnaDEPARTMENT OF INSTRUMENTATION AND ANALYTICAL
SCIENCE (DIAS),

SACKVILLE STREET

M60 1QD

MANCHESTER

UNITED KINGDOM


Tel:
+44
-
16
-
12004892

Fax:
+44
-
16
-
12004879

E
-
m
ail:
Contact


E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


26

Region:
NORTH WEST (UK) GREATER MANCHESTER

URL:

Organization Type:
EducationOrganiz
ation:
CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA
-

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Contact person


Address


Name:
MICHEL, Jean
Bernard

(Dr.)

SYTEM ENGINEERING DIVISION

RUE JAQUET
-
DROZ 1

2007

NEUCHATEL

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA


Region:
ESPACE MITTE
LLAND Neuchâtel

Tel:
+41
-
32
-
7205597

Fax:
+41
-
32
-
7205720

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Ty
pe:
Research

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


27


Infrastructure Damage Prevention, Assessment and
Reconstruction following a Diaster

Project Acronym:

Project status:
Accepted


Coordinator

Organization name:
Institute for the Protection and Security of the Citizen

Contact pers
on


Address


Name:
Fabio

TAUCERVia E. Fermi 1

I
-
21020

Ispra

ITALIA


Region:
LOMBARDIA Varese

Tel:

Fax:

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:


Description

Objective:

Specific Objectives:

1. Gather all the necessary information available in literature on the effects of earthquakes
on non
-
engineered houses
and the measures developed for enhancing their safety;

2. Establish a network of collaboration with the most relevant institutions and experts at
international level in the fields covered by the present action;

3. Define with AIDCO the specific needs for

the definition of the building test specimen;

4. Define with AIDCO the extent of applicability of the recommendations and guidelines for
self
-
construction (buildings erected with no engineering/construction skills) in relation to
the requirements of loca
l authorities.

Anticipated milestones and schedule: WP1 Literature Survey and Networking Task 1
Bibliograpfical Search
-

(1st, 2nd, 3rd and 4th trimesters 2003) Task 2 Networking
-

(1st,
2nd, 3rd and 4th trimesters 2003) WP2 Structural Testing Task 1 Mock
-
up selection,
design and construction
-

(4th trimester 2003) Milestones: M1
-

Meeting with identified
experts, AIDCO and El Salvador local authorities
-

(beginning of 4th trimester 2003).

Achievements:

Planned Deliverables:

1.1 Bibliographical databas
e;

1.2 Classification of the structural types typically present in El Salvador and Latin America
of self
-
constructed houses, with emphasis on those typologies that pose the earthquake
highest risk;

1.3 Comprehensive photographic records of non
-
engineered

constructions from field
missions to affected areas following earthquake events;

2.1 List of relevant international institutions and researchers available for potential
collaboration and establishment of an agreement of collaboration with interested part
ies;

3.2 Meeting with the representatives of the Sustainable Rural Development, Infrastructure
and Environment Unit of the Latin America Directorate of AIDCO, with collaborating
researchers and experts in the filed, and with representatives of the local a
uthorities of El
Salvador;

3.3 Concept definition of the mock
-
up;

4.1 General outline for setting up a framework of recommendation and guidelines for the
self
-
construction of non
-
engineered houses.


General information:

Summary of the Action:

The pre
sent action is directed towards the support of the Europe
-
Aid Cooperation Office
(AIDCO) for the damage prevention, assessment and reconstruction of infrastructure
following natural and technological disasters. The JRC will commit to this action by
E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


28

providi
ng well
-
recognised technical expertise in the field of structural assessment in an
independent manner from national or commercial interests. Following technical and topical
discussions and consultations with the Sustainable Rural Development, Infrastructur
e and
Environment Unit of the Latin America Directorate of AIDCO, the action team will provide
support along two main lines of action. The first line of action will be concentrated on
prevention, whereby the JRC, based on its experience and know
-
how on str
uctural
assessment of building structures, will draft recommendations and guidelines for the
construction of safe non
-
engineered houses in seismic areas. The second line of action will
be dedicated towards the field evaluation and assessment of the quality

of the
construction works financed by AIDCO for the reconstruction of damaged housing and
infrastructure in the affected areas following the devastating effects of El Salvador 2001
earthquake.


Rationale:

The European Union is one of the major actors in

international co
-
operation and
development assistance, providing along with Member States 55% of total International
Official Development Assistance (ODA) and more than two thirds of grant aid. In this
context the JRC will provide support to the Europe
-
Ai
d Cooperation Office (AIDCO) for the
damage prevention, assessment and reconstruction of infrastructure following natural and
technological disasters, providing well
-
recognised technical expertise in the field of
structural assessment in an independent man
ner from national or commercial interests.
Following technical and topical discussions and consultations with the Sustainable Rural
Development, Infrastructure and Environment Unit of the Latin America Directorate of
AIDCO, the action team will provide sup
port along two main lines of action. The first line
of action will be concentrated on prevention, whereby the JRC, through its unique facility
in Europe of the ELSA laboratory, will perform full/large scale tests on models of civil
engineering structures a
nd infrastructures to draft recommendations and guidelines for the
construction of safe non
-
engineered houses in seismic areas. The second line of action will
be dedicated towards the field evaluation and assessment of the quality of the
construction works

financed by AIDCO for the reconstruction of damaged housing and
infrastructure in the affected areas following the devastating effects of El Salvador 2001
earthquake.


The JRC will thus act as a body of the Commission that will effectively coordinate and

implement the Scientific and Technical (S&T) support needed by AIDCO. In particular, the
JRC will contribute by giving support to AIDCO for the implementation, monitoring and
evaluation of projects and programmes to ensure that Community aid is implemente
d
effectively, whilst providing high standards of quality and speed in the design and
implementation of projects. Specifically, the Sustainable Rural Development,
Infrastructure and Environment Unit of the Latin America Directorate of AIDCO, calls for
supp
ort in two different fields: "in the field of prevention: Analysis of the seismic
normative and drafting of recommendations in the form of manuals for their application in
the field of self
-
construction in El Salvador" "in the field of the construction of
infrastructure and housing in the framework of project SLV/B7
-
3100/01/073 'Programme
de Reconstruction de El Salvador': Assessment of the quality of construction works via a
filed mission to be planned at the beginning of 2004".


This action will foster a

new channel of communication and cooperation between the JRC
-
ELSA and the RELEX family of Directorates, in particular to offer S&T support to the
activities carried out by AIDCO. In view of the prominent role of RELEX as a key player at
an international l
evel within the European Commission, it is expected that through this line
of work the level of cooperation with the JRC will grow in future Framework Programmes.
The present action will contribute to the European Research Area (ERA) by building up a
platf
orm for researchers across Europe to participate in those activities related to the
study of the seismic response of non
-
engineered structures. The proposed action is linked
with action 4342 Information support for effective and Rapid External Action (ISFE
RA) in
this ISA and with ISA 4.3.3 on Technological and Natural Risks.


E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


29


Project Details

Start date:

End date:

Duration:

Project Reference:
4344

Project cost:

Project Funding:

Programme Acronym:
FP6
-
JRC


Programme type:
Sixth Framework
Programme

Subprogramme Area:
Contribution to
Commission objectives in humanitarian aid
and assistance

Contract type:
Joint Research Centre
research

Subject in
dex:
Coordination, Cooperation, Policies, Social Aspects


Other Indexes:
Reconstruction assistance; earthquake disaster prevention; field
evaluation and assessmentE.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


30


Use
o
f Phospho Alpha Hemihydrate
i
n Civil
Engineering Works
a
nd Gypsumelement Factorie
s

Project Acronym:

Project status:
Completed


Coordinator

Organization name:
Centre Scientifique et Technique de la Construction

Contact person


Address


Name:
DE PAUW21
-
23,Rue de la Violette

1000

Bruxelles

BELGIQUE
-
BELGIË


Region:
REG.BRUXELLES
-
CAP./BRUSSELS HFDST.
GEW.

Tel:
+32
-
2
-
5136050

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
Research


Description

Objective:

THE OBJECTIVE OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT IS THE ENCOURAGEMENT OF THE
USE OF PHOSPHO
-
ALPHA
-
HEMIHYDRATE IN CIVIL ENGINEERI
NG AND GYPSUM ELEMENT
WORKS.

General information:

PHOSPHO
-
ALPHA
-
HEMIHYDRATE IS A WASTE PRODUCT FROM THE FERTILIZER
INDUSTRIES. TWO FACTORIES IN WESTERN EUROPE PRODUCE HEMIHYDRATE AS A
BYPRODUCT, IE PRAYON
-
ENGIS, BELGIUM AND WINDMILL
-
VLAARDINGEN, HOLLAND
.


THESE COMPANIES ARE FORCED TO REDUCE THE EMISSION OF SLIGHTLY
CONTAMINATED CHEMICAL GYPSUM. PHOSPHO
-
ALPHA
-
HEMIHYDRATE IS USUALLY
DISPOSED OF AS A SLURRY. A PARTLY DEWATERED SLURRY CAN BE USED AS A MORTAR.
THIS MORTAR FORMS A BASE FOR THE CONSTRUCTION O
F IN
-
PLACE MONOLITHS OR
SMALLER ELEMENTS. MONOLITHS SHOULD FIND THEIR WAY IN CIVIL ENGINEERING
PROJECTS, ELEMENTS MIGHT BE MARKETED IN THE BUILDING INDUSTRY.


PBI IS MAINLY CONCERNED WITH MORTARS AND MONOLITHS, WHILE BBRI (WTCB)
FOCUSSES ON BUILDING INDUS
TRIES APPLICATIONS.


Project Details

Start date:
1988
-
02
-
01

End date:
1990
-
01
-
31

Duration:

Project Reference:
MA1D0006

Project cost:

Project Funding:

Programme Acronym:
RAWMAT 3C


Programme type:
First Framework
Programme

Subprogramme Area:

Contract type:
Cost
-
sharing contracts


Subject index:
Industrial Manufacture, Materials Technology, Waste Management


Other Indexes:
WASTE RECYCLING;CIVIL
ENGINEERING;MORTARS (MATERIALS);RAW
MATERIALS;INDUSTRIAL WASTESE.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


31


Retrofitting existing plants for low cost production
of high performance building boards

Project Acronym:
ZEOGYP
-
BOARD

Project status:
Completed


Coordinator

Organization name:
KNAUF
GYPSOPIIA A.B.E.E.

Contact person


Address


Name:
Minas

KATANOPOULOS

(Mr.)

233,Ave.L.Syngrou 233

17121

ATHENS

HELLAS


Region:
ATTIKI

Tel:
+30
-
2190
-
310567

Fax:
+30
-
2190
-
310568

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
Other


Description

Objective:

A new process will be developed and implemented for cost effective production of a
new
generation of high performance gypsum
-
fibre boards (zeogyp
-
board) making more skilled
use of conventional gypsum board production lines with low capital investment. Old
gypsum boards will be used together with cellulose
-
fibres, fibrous clay residual fr
om
wastepaper and zeolite to achieve undistorted setting
-
behaviour of gypsum and to
improve the strength and porosity of the board core resulting to higher surface hardness
and lower application time and cost. Similar products have limited market share due

to
high production costs despite improved properties. The retrofitting approach prolongs the
life cycle of over one hundred existing plants with low capital investment and maintains
sustainable growth of the sector. It solves problems related with landfil
ling leading to zero
waste production and reduces raw gypsum requirements.
It responds to consumers '
needs.


General information:

Project Details

Start date:
2001
-
04
-
01

End date:
2004
-
09
-
30

Duration:
42 months

Project Reference:
G1RD
-
CT
-
2001
-
03003

Project cost:
2854299 EURO

Project Funding:
1498820 EURO

Programme Acronym:
GROWTH


Programme type:
Fifth Framework
Programme

Subprogramme Area:
Key
Action
Innovative Products, Processes and
Organisation

Contract type:
Cost
-
sharing contracts

Subject index:
Environmental Protection, Economic Aspects, Innovation, Technology
Transfer, Industrial Manufacture, SafetyOther participants

Organization:
C
ENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

Contact person


Address


Name:
COPE, Robert

(Dr.)

SERVICE MATÉRIAUX

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


32

Tel:
+33
-
47
-
6762550

24,Rue Joseph Fourier 24

38400

Saint
-
Martin
-
d'Hères

FRANCE


Region:
CENTRE
-
EST RHÔNE
-
ALPES Isère

Fax:
+33
-
47
-
6762560


E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
Research,OtherOrganization:
BELGIAN BUILDING
RESEARCH INSTITUTE (CSTC/WTCB)

Contact person


Address


Name:
DE PAUW, Carlo

(Ir.)

MATERIALS DIVISION
-

BBRI

Avenue Pierre Holoffe 21

1342

LIMELETTE

BELGIQUE
-
BELGIË


Region:
RÉGION WALLONNE BRABANT WALLON

Tel:
+32
-
27
-
164211

Fax:
+32
-
27
-
253212

E
-
m
ail:
Contact


URL:

Organization Type:
Other,ResearchOr
ganization:
INSTITUTE OF GEOLOGY AND MINERAL EXPLORATION

Contact person


Address


Name:
KOUSSIS, Antonis

(Prof.)

DEPARTMENT OF ECONOMIC GEOLOGY, GEOPHYSICS
AND REMOTE SENSING

70,Messoghion Street 70

115 26

ATHENS

HELLAS


Region:
ATTIKI

Tel:
+30
-
2170
-
7
71438

Fax:
+30
-
2170
-
752211

E
-
mail:
Contact


URL:

Organization Type:
Re
searchOrganization:
PAPIERTECHNISCHE STIFTUNG

Contact person


Address


Name:
GROSSMANN,
Harald

(Dr.)

Hess
-
Strasse 134

80797

MUENCHEN

DEUTSCHLAND


Region:
BAYERN OBERBAYERN München, Kreisfreie
Stadt

Tel:
+49
-
89
-
1214690

Fax:
+49
-
89
-
1236592

E
-
mail:
h.grossmann@^ptspaper.de

URL:

Organization Type:
Research,OtherOrganization:
UNIVERSITY OF SALFORD

Contact person


Address


Name:
CORNER, Ray

(Mr.)

DEPARTMENT OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL
ENGINEERING

Meadow Road, Telford Building

M5 4WT

Tel:
+44
-
16
-
12955000

Fax:
+44
-
16
-
12955512

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


33

E
-
mail:

SALFORD,MANCHESTER

UNITED KINGDOM


Region:
NORTH WEST (UK) GREATER MANCHESTER

URL:

Organization Type:
EducationOrganization:
VERDI S.R.L.

Contact person


Address


Name:
AZZOLINI, Pietro

(Mr.)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA

Via S. Eufemia 19

41100

MODENA

ITALIA


Region:
EMILIA
-
ROMAGNA Modena

Tel:
+39
-
05
-
22683899

Fax:
+39
-
05
-
22683086

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
OtherOrganization:
GEBRUEDER KNAUF WESTDEUTSCHE GIPSW
ERKE KG

Contact person


Address


Name:
SETH, Harro

(Mr.)

R & D ABTEILUNG


97343

IPHOFEN

DEUTSCHLAND


Region:
BAYERN UNTERFRANKEN Kitzingen

Tel:
+49
-
93
-
2331354

Fax:
+49
-
93
-
2331671

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
OtherOrganization:
GRENZ
EBACH BSH GMBH

Contact person


Address


Name:
ULLSPERGER,
Frank

(Mr.)

August
-
Gottlieb
-
Strasse, 5

36251

BAD HERSFELD

DEUTSCHLAND


Region:
HESSEN KASSEL Hersfeld
-
Rotenburg

Tel:
+49
-
66
-
2181455

Fax:
+49
-
66
-
2181495

E
-
mail:

URL:

Organization Type:

Other

E.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


34


Multiple integrated intelligent closing system

Project Acronym:
MIICS

Project status:
Completed


Coordinator

Organization name:
Alternativa Coop. Srl

Contact person


Address


Name:Via Estramurale Castello 1

66010

Miglianico di Ch
ieti Chieti

ITALIA


Region:
ABRUZZO
-
MOLISE ABRUZZO Chieti

Tel:

Fax:

E
-
mail:

URL:

Organization Type:
Industry


Description

General information:

As far as technological innovation in the production of manufactured goods is concerned
the presen
t trend is to put circuits and microprocessors in these objects. Thus the
manufactured goods will have a new functional aspect and an increasing part in the
industrial chain.

In the case of the closing sector, this process has started in the 60s' with aut
omatisms for
doors or gates for instance or systems for windows. motorised blinds.

But an organic approach is also needed to consider this closing sector to be of primary
importance when one has to choose a building or a house or when safety is concerned.


Then it will become a very important element in the automation of the building trade with
a high value added due to innovation, new processes and electronics.

The industrial economic impact could be significant. There has already been an increase of
the

number of windows in PVC and we could reach a C.I.M. (computer integrated
manufacturing) system.

The introduction of new control and automation technologies in the closing sector has also
positive spin
-
off in other sectors such as safety and the glass se
ctor for instance.


Project Details

Start date:
1994
-
05
-
01

End date:
1994
-
07
-
31

Duration:

Project Reference:
CR153891/BRE21181

Project cost:

Project Funding:

Programme Acronym:
CRAFT


Programme type:
Third Framework
Programme

Subprogramme Area:
Design integrating
strategies

Contract type:
Cost
-
sharing contracts

Subject index:
Industrial Manufacture, Aerospace Technology, Materials Technology


O
ther Indexes:
Construction/Building/Civil engineering; Assembly/Joining;
Plastics/Rubbers; Control systems; Processing (rubber & plastic); Electrical;
Sensors/Signal processingE.S. SEMINAR


Athens, 28 June 2007

I
-
SSB

DOCUMENTARY SEARCHES


35


Partners’ involvement in

r
elevant R&D projects


KNAUF Gips KG,
Germany

(
G
ebr.
Knauf

Westdeutsche Gipswerke
)

Recycling plant for plaster board waste from building sites and production


LIFE 2


F
orschungszentrum Karlsruhe GmbH,
Germany

Investigation of basic interface properties of advanced materials applicabl
e
to chemical sensors


INTAS

Secure Authentication by a Biometric Rationale and Integration into
Network Applications

SABRINA

IST

TELEMAN 7 : vision systems and sensors

VISYS

TELEMAN

Test of long
-
range teleoperated handling equipment with different tools for
concrete dismantling and radiation protection monitoring


DECOM 3C

Innovative Sensor System for Measuring Perceived Air Quality and Brand
Specific Odours

SYSPAQ

FP6
-
NEST

Innovative Technologies in Automatic Control of Waste Incineration
Processes

CLEAN

ENV 1C

Integration of Microcomponents in an Interventional Cardiac Catheter

IMICS

ESPRIT 3

Competence Centre on POLYmer MICROoptics

POLYMICRO

IST

TELEMAN 48
-

Intelligent Nu
clear Gantry Robot Integrated Demonstrator

INGRID

TELEMAN

ROBOtic delivery of SENSors in a seismic risk assessment fr
amework

ROBOSENSE

IST

Development of Advanced Surface Technology for Extended Resistance in
Extreme Environment

ASTE
RIXE

FP6
-
NMP

Development of measuring systems for gamma radiation in contaminated
areas


INTAS

From hard to ultrasoft colloids


HUMAN
POTENTIAL

Dynamic Networked Infranet
-
Partners

INFRANET

IST

Energy and environmen
t
-

optimal control strategies for reducing
emissions from energy production and energy use