معرفی سیستم های اطلاعاتی به سازمان ها - اندیش سیستم Andish System

appliancepartΤεχνίτη Νοημοσύνη και Ρομποτική

19 Οκτ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 4 μήνες)

79 εμφανίσεις










So: Transaction processing and OLAP without
mutual interference
- Targit - Logixml 





