T o a p p e a r i n P r o c I C M L M a c h i n e L e a r n i n g b y F u n c t i o n D e c o m p o s i t i o n B l a z Z u p a n J o z e f S t e f a n I n s t i t u t e L j u b l j a n a S l o v e n i a b l a z z u p a n i j s s i M a r k o B o h a n e c J o z e f S t e f a n I n s t i t u t e L j u b l j a n a S l o v e n i a m a r k o b o h a n e c i j s s i I v a n B r a t k o F a c u l t y o f C o m p u t e r a n d I n f o r m a t i o n S c i e n c e s a n d J o z e f S t e f a n I n s t i t u t e L j u b l j a n a S l o v e n i a i v a n b r a t k o f r i u n i l j s i J a n e z D e m s a r F a c u l t y o f C o m p u t e r a n d I n f o r m a t i o n S c i e n c e s U n i v e r s i t y o f L j u b l j a n a L j u b l j a n a S l o v e n i a j a n e z d e m s a r f r i u n i l j s i A b s t r a c t W e p r e s e n t a n e w m a c h i n e l e a r n i n g m e t h o d t h a t g i v e n a s e t o f t r a i n i n g e x a m p l e s i n d u c e s a d e n i t i o n o f t h e t a r g e t c o n c e p t i n t e r m s o f a h i e r a r c h y o f i n t e r m e d i a t e c o n c e p t s a n d t h e i r d e n i t i o n s T h i s e e c t i v e l y d e c o m p o s e s t h e p r o b l e m i n t o s m a l l e r l e s s c o m p l e x p r o b l e m s T h e m e t h o d i s i n s p i r e d b y t h e B o o l e a n f u n c t i o n d e c o m p o s i t i o n a p p r o a c h t o t h e d e s i g n o f d i g i t a l c i r c u i t s T o c o p e w i t h h i g h t i m e c o m p l e x i t y o f n d i n g a n o p t i m a l d e c o m p o s i t i o n w e p r o p o s e a s u b o p t i m a l h e u r i s t i c a l g o r i t h m T h e m e t h o d i m p l e m e n t e d i n p r o g r a m H I N T H I e r a r c h y I n d u c t i o n T o o l i s e x p e r i m e n t a l l y e v a l u a t e d u s i n g a s e t o f a r t i c i a l a n d r e a l w o r l d l e a r n i n g p r o b l e m s I t i s s h o w n t h a t t h e m e t h o d p e r f o r m s w e l l b o t h i n t e r m s o f c l a s s i c a t i o n a c c u r a c y a n d d i s c o v e r y o f m e a n i n g f u l c o n c e p t h i e r a r c h i e s I N T R O D U C T I O N T o s o l v e a c o m p l e x p r o b l e m o n e o f t h e m o s t g e n e r a l a p p r o a c h e s i s t o d e c o m p o s e i t i n t o s m a l l e r l e s s c o m p l e x a n d m o r e m a n a g e a b l e s u b p r o b l e m s I n m a c h i n e l e a r n i n g t h i s p r i n c i p l e i s a f o u n d a t i o n f o r s t r u c t u r e d i n d u c t i o n S h a p i r o i n s t e a d o f l e a r n i n g a s i n g l e c o m p l e x c l a s s i c a t i o n r u l e f r o m e x a m p l e s d e n e a g o a l s u b g o a l h i e r a r c h y a n d l e a r n t h e r u l e s f o r e a c h o f t h e s u b g o a l s O r i g i n a l l y S h a p i r o u s e d s t r u c t u r e d i n d u c t i o n f o r t h e c l a s s i c a t i o n o f a f a i r l y c o m p l e x c h e s s e n d g a m e a n d d e m o n s t r a t e d t h a t t h e c o m p l e x i t y a n d c o m p r e h e n s i b i l i t y b r a i n c o m p a t i b i l i t y o f t h e o b t a i n e d s o l u t i o n w a s s u p e r i o r t o t h e u n s t r u c t u r e d o n e T y p i c a l l y a p p l i c a t i o n s o f s t r u c t u r e d i n d u c t i o n i n v o l v e a m a n u a l d e v e l o p m e n t o f t h e h i e r a r c h y a n d a m a n u a l

achoohomelessΤεχνίτη Νοημοσύνη και Ρομποτική

14 Οκτ 2013 (πριν από 3 χρόνια και 25 μέρες)

113 εμφανίσεις

Η ανάκτηση του κειμένου δεν ήταν εφικτή