Κλασικες Εγκαταστασεις Αυτοματισμων Υλικα

John StroutzosΜηχανική

22 Φεβ 2012 (πριν από 6 χρόνια και 3 μήνες)

12.252 εμφανίσεις

Α.Τ.Ε.Ι.Θ./ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1

ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ


ΕΝΟΤΗΤΑ Ι1.
ΚΛΑΣΙΚΑ ΗΛ/ΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

2.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

3.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΙΣΧΥΟΣ & ΕΝΤΟΛΩΝ)


2

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Οι πιο γνωστές διατάξεις προστασίας από
υπερεντάσεις

και
βραχυκυκλώματα

είναι οι
ασφάλειες
και οι
αυτόματοι διακόπτες ισχύος
.


Υπερεντάσεις

= μικρές υπερβάσεις της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που
επιτρέπεται να περάσει από το κύκλωμα


Βραχυκυκλώματα

= μεγάλες και με έντονο ρυθμό υπερβάσεις του ορίου της
επιτρεπόμενης έντασης του ρεύματος


Οι
διατάξεις προστασίας

επιλέγονται με βάση


Την
επιτρεπόμενη ένταση λειτουργίας

των γραμμών


Την
ικανότητα διακοπής
, δηλ. το μέγιστο ρεύμα που μπορούν να διακόψουν
χωρίς να υποστούν βλάβες οι ίδιες και τα προστατευόμενα εξαρτήματα (αγωγοί
γραμμής,συσκευές)


Τα
χαρακτηριστικά της λειτουργίας


Ασφάλειες


Τήξης


Βιδωτές


Μαχαιρωτές


Μικροασφάλειες


Μικροαυτόματοι ή αυτόματες ασφάλειεςΑυτόματοι διακόπτες ισχύος


Ασφαλειοδιακόπτες ή ασφαλειοαποζεύκτες


Παρελκόμενα και συμπληρωματικές διατάξεις (π.χ. πηνίο διαφυγής τάσης)


Διατάξεις προστασίας από διαφυγή έντασης


Επιλεκτική συνεργασία ασφαλειών

3

ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

4

TO
ΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

5

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΗΣ

6

ΒΙΔΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΗΣ

Μικροασφάλειες γυάλινες κυλινδρικές


F =
ταχείας τήξης
,

M

= μέσης τήξης
,

T

= βραδείας τήξης
,


TT

= υπερβραδείας
,

FF

= υπερταχείας

7

Χαρακτηριστικές καμπύλες ασφαλειών ταχείας τήξης (
gL)

8

9

ΒΙΔΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΗΣ

10

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

11

ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

12

ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

13

ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

14

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ

15

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Επιλεκτική συνεργασία ασφαλειών


Ασφάλεια τήξης/ασφάλεια τήξης 1/1.6 π.χ. 20/35 Α

Ασφάλεια τήξης/μικροαυτόματος 1/1.9 π.χ. 16/32 Α

Μικροαυτόματος/μικροαυτόματος 1/1.3 π.χ. 16/25 Α

16

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΩΝ


Κλάση περιορισμού ρεύματος βραχυκύκλωσης


Ικανότητα διακοπής


Επιλεκτικότητα


Backup

προστασία


Ανθεκτικότητα


Χαρακτηριστικές καμπύλες ρεύματος
-
χρόνου
(απόζευξης)


Χαρακτηριστικά λειτουργίας


Γενικές εφαρμογές


Διακριτικά στοιχεία


Παρελκόμενα & συμπληρωματικές διατάξεις

17

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

(ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)

18

ΚΑΜΠΥΛΕΣ
-
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΩΝ


Καμπύλη Β
:
Οικιακές καταναλώσεις


Καμπύλη
C :

Μεγάλες κτιριακές, συσκευές


Καμπύλη


D :

Μεγάλες κτηριακές, παλμικά ρεύματα


Καμπύλη

K :

Βιομηχανία


Καμπύλη


Z

:

Βιομηχανία

19

20

21

22

23

24

25

26

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΡΑΓΟΥΛΙΚΑ


Ραγοδιακόπτες φορτίου


Επιλογικοί & μεταγωγικοί διακόπτες


Μπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, λυχνίες ασφαλείας πίνακα


Αυτόματοι διακόπτες επαναφοράς (ρελέ καστάνιας ή τηλεδιακόπτες)


Αυτόματοι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες εντολής (ηλεκτρονόμοι ή ρελέ)


Διακόπτης με φωτοκύτταρο (φωτοδιακόπτης)


Αυτόματοι διακόπτες διαχωρισμού φορτίων ή διακόπτες προτεραιότητας


Διακόπτης υπερφόρτισης με ειδοποιητή


Ηλεκτρονόμος πολλαπλής επιτήρησης


Ειδοποιητής κινδύνου


Επιτηρητές ορίου τάσης και έντασης


Ρελέ νυκτερινού τιμολογίου


Ειδοποιητής κινδύνου


Ρυθμιστές έντασης φωτισμού
(dimmer)


Αυτόματοι διακόπτες χρονοκαθυστέρησης


Χρονοδιακόπτες ή ωρολογιακοί διακόπτες


Ηλεκτρομηχανικοί χρονοδιακόπτες


Ψηφιακοί (ηλεκτρονικοί) χρονοδιακόπτες


Αυτόματος διακόπτης κλιμακοστασίου


Προειδοποιητές κλιμακοστασίου


Όργανα μέτρησης
-
μετρητές ενέργειας


Θερμοστάτες (απλοί και προγραμματιζόμενοι)


ωρομετρητές


Αντικεραυνικά
-
περιοριστές υπερτάσεων

27

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

28

ΡΕΛΕ & ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

29

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΙΩΝ

30

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

31

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

32

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

33

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΙΣΧΥΟΣ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ,ΡΕΛΕ)

1.
Εφοδιασμένοι με ηλεκτρομαγνητικά
στοιχεία

2.
Χειρισμός με χειρολαβή ή μοχλό

3.
Έχουν δυνατότητα τηλεδιακοπής, με
πηνίο έλλειψης τάσης

4.
Τηλεσύνδεση (εντολή λειτουργίας)

δεν
είναι δυνατή

5.
Χειροκίνητη σύνδεση και διακοπή, άρα
δεν απαιτείται να προηγείται διακόπτης.

6.
Αντικαθιστά τους κοινούς ασφαλειο
-
διακόπτες, όπως οι μικροαυτόματοι τις
βιδωτές συντηκτικές ασφάλειες.

Είναι εξοπλισμένοι με
διατάξεις προστασίας

και επεμβαίνουν αυτομάτως σε
περίπτωση σφάλματος & κινδύνου. Τα
θερμικά στοιχεία

(διμεταλλικό
έλασμα) προστατεύουν από υπερφόρτιση μεγάλης διάρκειας, ενώ τα
ηλεκτρομαγνητικά

από βραχυκυκλώματα.

1.
Είναι συνδυασμοί ηλεκτρονόμου με
θερμικό.

2.
Πρέπει να προηγούνται ασφάλειες για
προστασία από βραχυκύκλωμα.

3.
Έχουν αναγκαστικά πηνίο έλλειψης
τάσης

4.
Έχουν δυνατότητα τηλεχειρισμού
(τηλεσύνδεση και τηλεδιακοπή).

5.
Πρέπει να προηγείται χειροκίνητος
διακόπτης.

34

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ (ΡΕΛΕ)

ΤΥΠΟΙ ΡΕΛΕ


ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ


ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΕΛΕ


ΧΡΟΝΙΚΑ ΡΕΛΕ


ΡΕΛΕ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ

1.
Σταθερός σιδηροπυρήνας

2.
Πηνίο (Α1,Α2 τα άκρα τροφοδοσίας)

3.
Κινητός σιδηροπυρήνας (οπλισμός)

4.
Σταθερές ηλεκτρικές επαφές

5.
Κινητές ηλεκτρικές επαφές

6.
Δείκτης κατάστασης του ρελέ

7.
Ελατήρια επαναφοράς του ρελέ

8.
Εξωτερικό περίβλημα από μονωτικό υλικό

35

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

1.
Οι
κύριες επαφές ή επαφές ισχύος

συνδέουν φορτία
μεγάλης
ηλεκτρικής ισχύος

και είναι
πάντοτε ανοικτές
.

2.
Οι
βοηθητικές επαφές

είναι
μικρής ισχύος

και τροφοδοτούν τα
πηνία άλλων ηλεκτρονόμων, αυτοσυγκρατούν, μανδαλώνουν,
και θέτουν σε λειτουργία σειρήνες,ενδεικτικές λυχνίες,βάνες
κλπ. Μπορεί να είναι Ν.Ο. ή
N.C.


36

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΕΛΕ


Θέτουν εκτός λειτουργίας ένα ηλεκτρικό κύκλωμα υπό φορτίο σε
περίπτωση διακοπής ή σοβαρής πτώσης στην τάση τροφοδοσίας
του.


Επιτρέπουν τον χειρισμό μηχανημάτων, κινητήρων κλπ. από
απόσταση (τηλεχειρισμός)


Αλλάζουν αυτόματα την φορά περιστροφής των ηλεκτροκινητήρων


Χρησιμοποιούνται για μανδαλώσεις και χρονικές καθυστερήσεις σε
διάφορες εγκαταστάσεις (μεταφορικές ταινίες, κυλιόμενες σκάλες
κλπ)


Θέτουν σε λειτουργία κυκλώματα έκτακτης ανάγκης και
διασφαλίζουν το προσωπικό


Τροφοδοτούν δυσμενή φορτία (π.χ. πυκνωτές), λόγω της μεγάλης
ταχύτητας με την οποία συνδέουν και αποσυνδέουν αυτά


Παρέχουν σημαντική οικονομία σε υλικά (καλώδια κλπ.) σε
περίπτωση μεγάλης απόστασης μεταξύ χειριστηρίου
-
δικτύου
-
μηχανημάτων


Συνδέονται στις εξόδους των
PLC

και δέχονται εντολές από αυτά.


37

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΡΕΛΕ


Ισχύς εγκατάστασης που πρόκειται να τροφοδοτηθεί.


Το είδος (
AC,DC
) και την τάση τροφοδοσίας
(
12V,24V,42V,110V,230V,400V
)


Τον αριθμό και το είδος των βοηθητικών επαφών του.


Το είδος της κατανάλωσης (ωμικό, επαγωγικό ή χωρητικό
φορτίο)


Το ρεύμα εκκίνησης, εφόσον το φορτίο είναι δυσμενές.


Την ηλεκτρική διάρκεια ζωής του.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΟΡΤΙΣΗΣ)

1.
AC 1 :

Ωμικές αντιστάσεις

2.
AC 2

:

εκκίνηση δακτυλιοφόρων κινητήρων

3.
AC 2’ :
εκκίνηση δακτυλιοφόρων κινητήρων και πέδηση

4.
AC 3

:
εκκίνηση κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα και σταμάτημα κατά την
κανονική λειτουργία

5.
AC 4

:
εκκίνηση κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα, σταμάτητα κατά την
εκκίνηση, ηλεκτρική πέδηση (φρενάρισμα), αναστροφή φοράς περιστροφής.