Κλασικες Εγκαταστασεις Αυτοματισμων Καλωδια

John StroutzosΜηχανική

22 Φεβ 2012 (πριν από 6 χρόνια και 3 μήνες)

1.762 εμφανίσεις

Α.Τ.Ε.Ι.Θ./ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1

ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ,

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ


2

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ


Υλικά κατασκευής


χαλκός (εσωτερικές εγκαταστάσεις)


αλουμίνιο (εναέρια καλώδια)


Μονωμένοι αγωγοί


Καλώδια


μονοπολικά,


διπολικά,


τριπολικάΚαλώδια


ελαφρού τύπου (100,300,300/500,450/750
V
)


βαρέως τύπου
600/1000 V


Κανονισμοί
: VDE,
ΕΛΟΤ,
IEC
,
CENELECΤυποποίηση, ονομασίες, κωδικοί

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΤΑ Κ.Ε.Η.Ε.


Κ.Ε.Η.Ε.


Ελληνικοί Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων


Σκοπός
:
η εξασφάλιση προστασίας στα πρόσωπα, κτίρια και εξοπλισμό
από τους κινδύνους χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειαςΙσχύουν


Σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης κτιρίων (έως
250 V, 50Hz
)


σε εναέριες γραμμές


Δεν ισχύουν


Εγκαταστάσεις πλοίων, σιδηροδρομικών οχημάτων και
αυτοκινήτων


Εγκαταστάσεις παραγωγής, μετασχηματισμού, μεταφοράς και
διανομής ηλ. Ενέργειας


Σε εναέριες γραμμές με άνοιγμα μεταξύ μονωτήρων > 20 μ


Σε υπόγειες γραμμές εκτός κτιρίων για φωτισμό και διανομή.Άρθρο 125
:

«
οι διαστάσεις, η διάταξη και η προστασία των γραμμών
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποκλείεται η υπερθέρμανση των
αγωγών ή η ελάττωση της μηχανικής τους αντοχήςκατά τη διάρκεια της
κανονικής λειτουργίας».

19

Ελάχιστες διατομές αγωγών χαλκού (για αλουμίνιο τουλάχιστον 2,5
mm
2

)

20

Στοιχεία διατομής κεντρικής γραμμής με βάση τη ζήτηση ισχύος (νούμερο
παροχής) κατά την ΔΕΗ

21

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΑΤΑ Κ.Ε.Η.Ε.


Αρθρο 126
:
Κατάταξη σε ομάδες βάση του
είδους

και του
τρόπου εγκατάστασης

των καλωδίων


ΟΜΑΔΑ Ι
:

τρείς το πολύ ενεργοί αγωγοί μέσα στον ίδιο
σωλήνα ή καλώδιο, σε ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση


ΟΜΑΔΑ ΙΙ

:

Μονοπολικά καλώδια ή αγωγοί ορατών
εγκαταστάσεων ή γραμμών προσαγωγής σε κινητές
συσκευές, εφόσον το μεταξύ τους διάστημα δεν είναι
μικρότερο από την εξωτερική τους διάμετρο
.


ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ
:

Σειρίδες τριών το πολύ ενεργών αγωγών σε
ορατή εγκατάσταση και σε γραμμές προσαγωγής σε κινητές ή
φορητές συσκευές.


Προϋποθέσεις
:
θερμοκρασία περιβάλλοντος 30
ο

C

και
λειτουργίας 60
ο

C

(οριακή θερμοκρασία μόνωσης
συνηθισμένων ελαστικών). Εναλλακτικά, χρήση μονώσεων
αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες (σιλικόνης, ειδικού
πλαστικού,
teflon

κλπ).

22

23

E
πίδραση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος

24

Υπολογισμός γραμμών κινητήρων

:
υπολογισμός κατά 25% επιπλέον
της τιμής που αναγράφεται στην πινακλιδα ή προκύπτει από
υπολογισμούς (Άρθρο 130).

25

26

27

28

29

30