Κλασικες Εγκαταστασεις Αυτοματισμων Εισαγωγη

John StroutzosΜηχανική

22 Φεβ 2012 (πριν από 6 χρόνια και 4 μήνες)

4.513 εμφανίσεις

Α.Τ.Ε.Ι.Θ./ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1

ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
:
Υφούλης Χρήστος


Επ. Καθ. Τμ. Αυτοματισμού


ΕΞΑΜΗΝΟ
:


Δ΄


2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
-
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ)


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ


ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
-

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ


ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ


E
ΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
:

«
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, κίνηση
-
αυτοματισμός
»

Β. Μπιτζιώνης, Εκδ. ΤΖΙΟΛΑ

3

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
-
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
BLACKBOARD

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΡΧΕΙΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ4

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΑ
-
ΘΕΩΡΙΑ
-
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ,
Η. Σωτηράκη, εκδ. ΠαπασωτηρίουΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ,
Π. Ντοκόπουλου, εκδ. ΖήτηΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,
G. Zeip,
εκδ.
ΤζιόλαΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (κίνηση
-
αυτοματισμός),
Φ. Δημόπουλου, εκδ.
Παπασωτηρίου

5

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ


ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
-

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΑΣΗΣ


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ


ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ, ΗΛ. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΓΕΙΩΣΕΙΣ


ΑΓΩΓΟΙ, ΚΑΛΩΔΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΤΟΥΣ


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ


ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ
ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΑ


ΑΠΛΕΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ


ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ


ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ


ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ


ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ, ΘΕΡΜΙΚΑ ΡΕΛΕ


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ


ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ


ΒΥΘΙΣΗ ΤΑΣΗΣ


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ
Ï
ΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

ΚΕΦ

1

2
-
6


9

14


13

15


20


22

23

6

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ


ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ


ΚΛΑΣΙΚΑ


ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ


ΘΕΡΜΙΚΑ


ΧΡΟΝΙΚΑ


ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΜΠΟΥΤΟΝ,ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ)


ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ
-
ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ
-
ΔΙΑΚ. ΣΤΑΘΜΗΣ


ΟΡΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ,ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (ΑΠΛΟΙ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ)


ΣΤΕΓΑΝΑ & ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ


ΡΕΛΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΕΝΤΑΣΗΣ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ


ΡΕΛΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ,ΔΙΑΔΟΧΗΣ,ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΦΑΣΕΩΝ


ΡΕΛΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ


ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ


ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΣΤΕΡΑ
-
ΤΡΙΓΩΝΟΥ


ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ)


ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΧΓΡ. ΤΡΙΦ. ΚΙΝΗΤΗΡΩΝΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΚΕΦ

11

12


16

17


18

19


16

7

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ


ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
:
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ,
ΑΛΛΗΛΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ


ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΡΟΝΟΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΙ/Η
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ


ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ


ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ


ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΠΛΟΙ, ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ,ΑΣΤΕΡΑ
ΤΡΙΓΩΝΟΥ, 2 ή 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ


ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΛΩΝ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ,
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ


ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ


ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ


ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ


ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ8

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

9

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Ι

10

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΙΙ